X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Вища рада правосуддя
Рішення
Kyiv
08.12.2020
3415/0/15-20
Про внесення змін до складу комісії з розробки Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя

Відповідно до вимог частини першої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» Вища рада правосуддя своїм рішенням має затвердити Антикорупційну програму, попередньо погодивши її проект з Національним агентством з питань запобігання корупції.

Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31 затверджено Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади.

Вища рада правосуддя згідно із частинами шостою, сьомою статті 26 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» може утворювати інші (окрім Дисциплінарних палат) органи для виконання повноважень, визначених Конституцією України, цим Законом та Законом України «Про судоустрій і статус суддів». Рішення про утворення органів Вищої ради правосуддя та про їх персональний склад ухвалюються Вищою радою правосуддя.

Відповідно до пунктів 3, 4 Положення про комісії Вищої ради правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 30 травня 2017 року № 1332/0/15-17, у Вищій раді правосуддя створюються постійні комісії для реалізації повноважень тривалого характеру, а також тимчасові та спеціальні комісії для опрацювання окремих питань діяльності Ради. Вид комісії та предмет її діяльності визначаються рішенням Ради про її створення. Рішення про утворення/ліквідацію відповідної комісії, затвердження/зміну її персонального складу, обрання/звільнення голови комісії приймається Радою. Члени Ради можуть входити до складу кількох комісій.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 18 травня 2017 року № 1170/0/15-17 (зі змінами) утворено комісію з розробки Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя.

Заслухавши заступника Голови Вищої ради правосуддя Маловацького Олексія  Володимировича, з метою підготовки Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя, керуючись статтями 26, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

внести зміни до складу комісії з розробки Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя, виклавши його в новій редакції, що додається.

 

 

Заступник Голови

Вищої ради правосуддя                                                            О.В. Маловацький

 

 

 

 

Додаток

до рішення Вищої ради правосуддя

18 травня 2017 року № 1170/0/15-17

(в редакції рішення Вищої ради правосуддя

від 8 грудня 2020 року № 3415/0/15-20)

 

 

СКЛАД

комісії з розробки Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя

 

Голова комісії –

 

ОВСІЄНКО Андрій Анатолійович, Голова Вищої ради правосуддя;                                                       

члени комісії:

 

КРАСНОЩОКОВА Наталія Степанівна, член Вищої ради правосуддя;                                                                                                     

 

ПРУДИВУС Олег Васильович, член Вищої ради правосуддя;

 

ШЕЛЕСТ Світлана Богданівна,  член Вищої ради правосуддя;                                                     

 

ПАРХАЦЬКА Тетяна Миколаївна, заступник керівника секретаріату – начальник правового управління;

 

НІКІТЧЕНКО Юрій Григорович, начальник управління з питань відповідальності суддів і прокурорів;

 

СУХОВА Наталія Іванівна, начальник управління стратегічного планування та аналізу забезпечення діяльності системи правосуддя;

 

НИЖНИК Світлана Миколаївна, начальник фінансово-економічного управління;

 

ДУДЧЕНКО Юрій Леонідович, начальник управління по роботі з персоналом;

 

МІТЮХІНА  Вікторія Вікторівна, головний спеціаліст сектору з питань запобігання і виявлення корупції.