X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Вища рада правосуддя
Рішення
Kyiv
29.04.2020
1112/0/15-20
Про внесення Президентові України подання про призначення Оладенко О.С. на посаду судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області

Вища рада правосуддя, розглянувши рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, викладену у рішенні від 7 серпня 2019 року № 449/дс-19, матеріали особової справи (досьє) кандидата на посаду судді щодо призначення Оладенко Оксани Сергіївни на посаду судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, висновок члена Вищої ради правосуддя, а також персонально кандидатуру Оладенко О.С.,

 

встановила:

 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі – Комісія) рішенням від 7 серпня 2019 року № 449/дс-19 рекомендувала Оладенко О.С. для призначення на посаду судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

За результатами попереднього розгляду матеріалів член Вищої ради правосуддя Грищук В.К. склав висновок про можливість призначення Оладенко О.С. на посаду судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

Заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Грищука В.К., розглянувши кандидатуру Оладенко О.С., Вища рада правосуддя встановила таке.

Рішенням Комісії від 3 квітня 2017 року № 28/зп-17 оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду з урахуванням 600 прогнозованих вакантних посад суддів місцевого суду.

Оладенко О.С. 3 травня 2017 року звернулася до Комісії із заявою про допуск її до участі у доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду.

Кандидат Оладенко Оксана Сергіївна, громадянка України, ____ року народження. У 2010 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», у 2012 році – Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» за спеціальністю «Правознавство». Має стаж професійної діяльності у сфері права після здобуття вищої юридичної освіти щонайменше п’ять років, є компетентною, доброчесною та володіє державною мовою.

Рішенням Комісії від 19 квітня 2019 року № 54/зп-19 визначено, зокрема, рейтинг кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та зараховано їх до резерву на заміщення вакантних посад суддів місцевих загальних судів у межах процедури добору кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошеного Комісією 3 квітня 2017 року.

Вказаним рішенням Комісії до резерву на заміщення вакантних посад суддів місцевих загальних судів зараховано Оладенко О.С., яка за результатами кваліфікаційного іспиту набрала 203,5 бала та займає 4 (четверту) позицію в рейтингу кандидатів на посаду судді місцевого загального суду.

Вища рада правосуддя 18 липня 2019 року на підставі пункту 4 частини першої статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» звернулася до Комісії та зазначила про необхідність забезпечення під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів рівних можливостей для кандидатів на посаду судді, включених до резерву, та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, за результатами іспитів із дотриманням в межах поточного конкурсу частини восьмої статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Рішенням Комісії від 19 липня 2019 року № 101/дс-19 Оладенко О.С. допущено до участі в оголошеному Комісією 2 липня 2019 року конкурсі на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів.

Рішенням Комісії від 7 серпня 2019 року № 150/зп-19 затверджено рейтинг учасників конкурсу на зайняття 505 вакантних посад суддів у місцевих загальних судах, оголошеного рішенням Комісії від 2 липня 2019 року № 108/зп-19. Зокрема, затверджено рейтинг кандидатів на посаду судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області. Оладенко О.С. зайняла 1 (першу) позицію в рейтингу на зайняття 3 (трьох) посад суддів зазначеного суду.

Рішення Комісії від 2 липня 2019 року № 108/зп-19 про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів було оскаржено в судовому порядку.

Велика Палата Верховного Суду 29 січня 2020 року постановою у справі № 9901/378/19 визнала, що рішення Комісії від 2 липня 2019 року № 108/зп-19 про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів не може вважатися свавільним, оскільки переслідувало легітимну мету – першочергового заповнення вакансій у судах із значним кадровим дефіцитом, а тому відсутнє порушення порядку проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, встановленого статтями 79 та 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Також відсутні інші порушення визначеного законом порядку надання Комісією рекомендації для призначення Оладенко О.С. та не встановлено обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням її на посаду судді.

Таким чином, кандидатура Оладенко О.С. відповідає вимогам статті 127 Конституції України та статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

З огляду на встановлене Вища рада правосуддя на підставі статей 127, 131 Конституції України, статей 69, 70, 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статей 3, 30, 34, 36, 37 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»

 

вирішила:

 

внести Президентові України подання про призначення Оладенко Оксани Сергіївни на посаду судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                      А.А. Овсієнко