X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Вища рада правосуддя
Рішення
Kyiv
25.01.2022
83/0/15-22
Про затвердження Змін до Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

Вища рада правосуддя відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» є колегіальним, незалежним конституційним органом державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.

Відповідно до частини сьомої статті 15-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Державної судової адміністрації України та після консультацій з Радою суддів України.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 17 серпня 2021 року № 1845/0/15-21 затверджено Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – Положення).

Положенням визначено порядок функціонування в судах та органах системи правосуддя окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, зокрема підсистем «Електронний кабінет», «Електронний суд» та підсистеми відеоконференцзв’язку; порядок вчинення процесуальних дій в електронній формі з використанням таких підсистем; особливості використання в судах та органах системи правосуддя іншого програмного забезпечення в перехідний період до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи у складі всіх підсистем (модулів).

Згідно з пунктом 6 Положення відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», процесуального законодавства України Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система забезпечує, з-поміж іншого, визначення судді (судді-доповідача) для розгляду конкретної справи у порядку, встановленому процесуальним законом.

Рішенням Ради суддів України від 13 грудня 2021 року № 63 схвалено проєкт Порядку автоматизованого розподілу справ у складі Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

12 січня 2022 року Державна судова адміністрація України надіслала до Вищої ради правосуддя для розгляду та затвердження проєкт Порядку автоматизованого розподілу судових справ, схвалений рішенням Ради суддів України.

Відповідно до частини дванадцятої статті 35 Кримінального процесуального кодексу України, частини дев’ятнадцятої статті 32 Господарського процесуального кодексу України, частини сімнадцятої статті 33 Цивільного процесуального кодексу України, частини дев’ятнадцятої статті 31 Кодексу адміністративного судочинства України особливості розподілу судових справ встановлюються Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

Вищою радою правосуддя проведено консультації із представниками Державної судової адміністрації України, Ради суддів України та погоджено проєкт змін до Положення в частині автоматизованого розподілу судових справ.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 3, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», частиною сьомою статті 151 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища рада правосуддя

 

 

вирішила:

 

 

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, що додаються.

2. Доручити Державній судовій адміністрації України забезпечити приведення автоматизованого розподілу судових справ у судах у відповідність до затверджених змін до 1 березня 2022 року.

 

 

 

В. о. Голови

Вищої ради правосуддя                                             Віктор ГРИЩУК

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення Вищої ради правосуддя

25 січня 2022 року № 83/0/15-22

 

 

Зміни до Положення

про порядок функціонування окремих підсистем (модулів)

Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

 

1. Доповнити Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи новим розділом IV такого змісту:

«IV. Особливості автоматизованого розподілу судових справ

 

1. Загальні правила автоматизованого розподілу судових справ

між суддями

 

57. Визначення судді, а в разі колегіального розгляду – судді-доповідача для розгляду судових справ (проваджень) здійснюється в суді у порядку, визначеному процесуальним законом, у день їх реєстрації на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

58. Не розподіляються конкретному судді судові справи, що надійшли:

за два місяці до закінчення строку повноважень судді;

за чотирнадцять днів, якщо іншого терміну не встановлено зборами суддів відповідного суду, до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше ніж чотирнадцять календарних днів);

за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше ніж чотирнадцять календарних днів;

у період відпустки судді;

за один робочий день до відрядження (за три робочих дні, якщо тривалість відрядження становить більше ніж сім календарних днів) та у дні перебування судді у відрядженні;

під час тимчасової непрацездатності судді;

за один робочий день до направлення судді на підготовку для підтримання кваліфікації до Національної школи суддів України, навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

у дні проходження суддею підготовки для підтримання кваліфікації, періодичного навчання з метою підвищення рівня кваліфікації в Національній школі суддів України, навчання, підвищення кваліфікації, під час участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

за відсутності у судді допуску до державної таємниці за формою, яка відповідає ступеню секретності інформації, що міститься в матеріалах справи;

в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

59. Збори суддів відповідного суду мають право визначати особливості автоматизованого розподілу (перерозподілу) судових справ у випадках, передбачених цим Положенням.

60. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється в автоматизованій системі за такими правилами:

із загального списку суддів визначаються судді, які мають повноваження та відповідну спеціалізацію (за наявності) щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу;

для суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється розрахунок коефіцієнтів навантаження;

із числа суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, з урахуванням визначених автоматизованою системою коефіцієнтів навантаження здійснюється визначення судді для розгляду конкретної судової справи за принципом випадковості та у хронологічному порядку надходження справ.

61. Відмова судді від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.

62. Коефіцієнт навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи розраховується за формулою:

К_Н = Сума (Вага_Судової_Справи) / КтРД,

де:

К_Н – коефіцієнт навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи;

Сума (Вага_Судової_Справи) розраховується як сума ваги всіх судових справ, які були розподілені судді з початку поточного року до моменту автоматизованого розподілу поточної судової справи;

Вага_Судової_Справи розраховується для кожної судової справи, яка була розподілена судді з початку поточного року до моменту автоматизованого розподілу поточної судової справи, за формулою:

К_СКЛАДН * К_ФУС / К_АДМІН,

де:

К_СКЛАДН – коефіцієнт складності судової справи (категорії судової справи), що підлягає автоматизованому розподілу, рекомендований рішенням Вищої ради правосуддя від 24 листопада 2020 року № 3237/0/15-20, а для суду касаційної інстанції – визначений рішенням зборів суддів;

К_ФУС – коефіцієнт форми участі судді в розгляді судової справи на момент автоматизованого розподілу цієї судової справи (одноособово – 1; колегіально для судді-доповідача – 1; колегіально для судді – члена колегії та запасного судді в суді першої інстанції – 0,5; колегіально для судді – члена колегії та запасного судді в суді апеляційної / касаційної інстанції – 0,3);

К_АДМІН – коефіцієнт адміністративних посад – коефіцієнт участі судді у судовій справі при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя на момент розподілу судової справи (повинен бути в межах від 0,5 до 1);

КтРД – кількість робочих днів у році, коли суддя мав повноваження та йому розподілялися судові справи.

63. Визначення судді, судді-доповідача здійснюється відповідно до коефіцієнта навантаження судді. З урахуванням визначених коефіцієнтів навантаження для кожного судді розраховується діапазон ймовірності вибору судді (інтервал). Чим більший коефіцієнт навантаження, тим менший діапазон ймовірності, і навпаки. Справа розподіляється судді, на діапазон ймовірності якого припадає випадкове число.

64. Для судді, який має найменше навантаження (коефіцієнт навантаження), діапазон ймовірності розраховується не менше ніж 50 відсотків від суми значень діапазонів ймовірності всіх суддів, що беруть участь в автоматизованому розподілі.

65. Результатом автоматизованого розподілу (повторного розподілу) судових справ є протокол, що автоматично створюється автоматизованою системою.

Протокол містить такі відомості: дата, час початку та закінчення автоматизованого розподілу; номер судової справи, категорія та коефіцієнт її складності, імена (найменування) учасників справи; інформація про визначення списку суддів для участі (підстави, з яких судді не беруть участі) в автоматизованому розподілі; інформація про визначення судді, судді-доповідача; інформація про суддів постійної колегії суддів, до складу якої входить визначений суддя-доповідач (без урахування підстав, зазначених у пункті 58 підрозділу 1 розділу ІV); підстави здійснення автоматизованого розподілу (повторного автоматизованого розподілу); прізвище, ініціали та посада уповноваженої особи апарату суду, відповідальної за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

Копія такого протоколу в електронній чи паперовій формі підписується уповноваженими особами апарату суду та видається (надсилається) заінтересованій особі не пізніше наступного дня після подання до суду відповідної заяви.

 

2. Повноваження зборів суддів щодо здійснення

автоматизованого розподілу судових справ між суддями

 

66. Збори суддів визначають спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій судових справ відповідно до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ.

Кількість слідчих суддів у суді визначається зборами суддів з урахуванням можливості утворення в цьому суді складу суду для судового провадження у кримінальних справах.

67. Справа, розгляд якої здійснюється колегією суддів, розглядається постійною колегією суддів відповідного суду, до складу якої входить визначений автоматизованою системою суддя-доповідач.

Персональний склад постійних колегій суддів визначається зборами суддів відповідного суду.

Постійна колегія суддів складається із трьох суддів основного складу та резервних суддів. Кожен суддя суду входить до основного складу щонайменше однієї постійної колегії.

68. Збори суддів визначають особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ:

у разі виконання суддями інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя;

у випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи понад п’ять робочих днів;

у разі неможливості визначення судді, судді-доповідача із числа суддів відповідної спеціалізації (судової палати).

69. Збори суддів визначають рівень навантаження (коефіцієнт) для суддів, які обіймають адміністративні посади в суді або здійснюють інші повноваження, не пов’язані зі здійсненням правосуддя (секретар судової палати, секретар Пленуму, вчений секретар Науково-консультативної ради, суддя, який визначений доповідачем щодо проєкту постанови Пленуму або довідки про вивчення чи узагальнення судової практики, а також є членом Ради суддів України), або в інших випадках, визначених зборами суддів, який в сукупності може становити не менше ніж 50 відсотків порівняно з навантаженням інших суддів.

Збори суддів касаційного суду можуть визначати коефіцієнт складності судової справи (категорії судової справи), що підлягає автоматизованому розподілу.

70. Збори суддів визначають обставини, які унеможливлюють участь судді, судді-доповідача у розгляді судових справ, що може мати наслідком порушення строку розгляду судових справ, передбаченого відповідним процесуальним законом.

71. Збори суддів мають право встановлювати у кримінальних провадженнях особливості автоматизованого визначення складу суду, в тому числі суддів, які не є суддею-доповідачем у справі, за правилами процесуального закону.

72. Тимчасово, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), збори суддів визначають особливості розподілу клопотань про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у разі відсутності головуючого судді іншим суддею зі складу колегії, якщо справа розглядається колегіально.

 

3. Автоматизований розподіл судових справ між суддями

 

73. Автоматизований розподіл судових справ між суддями в судах, у яких відсутня спеціалізація або її застосування неможливе, здійснюється між усіма суддями.

74. Якщо судова справа підлягає розгляду (перегляду) колегією суддів у складі трьох суддів, при автоматизованому розподілі судових справ автоматизованою системою визначається суддя-доповідач із числа всіх суддів відповідного суду з урахуванням їхньої спеціалізації (за наявності).

75. Якщо справа розглядається колегією у складі більше ніж трьох суддів, до складу такої колегії входять судді зі складу постійної колегії суддів, до якої входить визначений автоматизованою системою суддя-доповідач та судді, додатково визначені автоматизованою системою.

76. Розгляд справи у складі судової палати касаційного суду здійснює весь склад палати. Головуючим є суддя-доповідач, визначений під час розподілу справи.

Розгляд справи у складі об’єднаної палати касаційного суду здійснює весь склад об’єднаної палати суду.

У разі якщо суддя-доповідач, визначений під час розподілу справи, входить до складу об’єднаної палати, він є суддею-доповідачем у такій справі, в іншому випадку суддя-доповідач визначається автоматизованою системою суду за загальними правилами розподілу справ.

Розгляд справ у складі Великої Палати Верховного Суду здійснює весь склад Великої Палати. Суддя-доповідач обирається із числа суддів Великої Палати Верховного Суду за загальними правилами розподілу справ.

77. У разі задоволення клопотання щодо розгляду кримінального провадження судом присяжних другий суддя, крім судді-доповідача, визначається за принципом випадковості зі складу колегії суддів, яка здійснювала підготовче провадження.

78. Автоматизований розподіл судових справ, пов’язаних із виборчим процесом, проведенням референдуму, а також судових справ про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання здійснюється з урахуванням навантаження судді судовими справами зазначених категорій.

У разі якщо суд одночасно здійснює розгляд судових справ як суд першої, апеляційної та касаційної інстанцій, автоматизований розподіл судових справ здійснюється з урахуванням навантаження судді в межах інстанційної підсудності.

79. У разі об’єднання судових справ автоматизованою системою автоматично перераховується коефіцієнт навантаження судді (суддів), якому (яким) передано для розгляду ці судові справи.

80. У разі роз’єднання (виділення) судових справ виділена в окреме провадження судова справа не підлягає автоматизованому розподілу, реєструється як така, що надійшла вперше, та передається судді, яким ухвалено рішення про роз’єднання кількох поєднаних в одному провадженні вимог у самостійні провадження чи виділення в окреме провадження.

При роз’єднанні (виділенні) судових справ системою автоматично перераховується коефіцієнт навантаження судді з урахуванням таких судових справ.

81. Автоматизований розподіл клопотань про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії здійснюється між слідчими суддями, визначеними статтею 247 Кримінального процесуального кодексу України.

 

4. Передача судової справи раніше визначеному судді

 

82. Передача судової справи (провадження) раніше визначеному судді, судді-доповідачу проводиться без застосування автоматизованого розподілу щодо:

82.1) клопотань (подань), які надійшли в межах одного кримінального провадження (за номером ЄРДР), якщо інший порядок не визначений зборами суддів;

82.2) судових справ, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження, відкриття провадження у справі про банкрутство, відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство, перехід до наступної судової процедури, затвердження плану санації, визнання недійсними правочинів, укладених боржником, результати розгляду грошових вимог кредиторів, звільнення (усунення, припинення повноважень) арбітражного керуючого, результати розгляду скарг на дії (бездіяльність) арбітражного керуючого, закриття провадження у справі про банкрутство; постанов про визнання боржника банкрутом), та ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи;

82.3) апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів суду першої інстанції, які надійшли в межах одного кримінального провадження (за номером ЄДРДР);

82.4) апеляційних та касаційних скарг, що надійшли до суду апеляційної чи касаційної інстанції після визначення судді-доповідача у цій судовій справі;

82.5) заяви або клопотання, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз’яснення судового рішення, повернення судового збору;

82.6) заяви про перегляд заочного рішення;

82.7) заяви та клопотання з процесуальних питань, пов’язаних із виконанням судових рішень, подані до суду, що розглядав справу;

82.8) матеріалів кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України;

82.9) зустрічних позовів та позовів третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору в судовій справі, у якій відкрито провадження;

82.10) заяв про відновлення втраченого судового провадження;

82.11) заяв про забезпечення позову, доказів, поданих після подання позовної заяви;

82.12) у процедурі банкрутства: заяви про визнання недійсними правочинів, вчинених боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство; заяви про покладання субсидіарної (солідарної) відповідальності;

82.13) у процедурі банкрутства: позовні заяви у майнових та немайнових спорах, стороною в яких є боржник; інші заяви з вимогами до боржника для розгляду по суті в межах справи про банкрутство; матеріали справи, в якій стороною є боржник, що передані з господарських судів або судів інших юрисдикцій для розгляду в межах справи про банкрутство;

82.14) заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами за виключенням випадків, визначених законом;

82.15) ухвал Великої Палати Верховного Суду про повернення судової справи на розгляд відповідній колегії (палаті, об’єднаній палаті) через відсутність підстав для передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду.

82.16) позовних заяв, які надійшли після подання до суду заяви про забезпечення позову або доказів.

За відсутності заборони у процесуальному законі збори суддів мають право передбачити інші випадки передачі судових справ (проваджень) раніше визначеному в судовій справі судді, судді-доповідачу.

83. Передача судової справи раніше визначеному в судовій справі судді, судді-доповідачу оформлюється протоколом, що автоматично створюється автоматизованою системою.

 

5. Повторний автоматизований розподіл судових справ

 

84. Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями застосовується у випадках, визначених законом.

85. Невирішені судові справи за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов’язки), що додається до матеріалів справи, передаються для повторного автоматизованого розподілу справ виключно у разі, коли суддя (якщо справа розглядається одноособово) або суддя-доповідач зі складу колегії суддів (якщо справа розглядається колегіально) у передбачених законом випадках не може продовжувати розгляд справи більше чотирнадцяти днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені процесуальним законодавством.

Випадки (соціальні відпустки, тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя, тривалий період тимчасової непрацездатності тощо), що можуть перешкодити розгляду справи у строки, встановлені процесуальним законодавством, визначаються рішенням зборів суддів.

86. У разі задоволення відводу або самовідводу судді, судді-доповідача повторний авторозподіл судової справи здійснюється автоматизованою системою на підставі ухвали суду про відвід (самовідвід) судді, судді-доповідача.

87. Судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу в разі, якщо суддя, у провадженні якого перебувала судова справа, на момент повернення її із суду апеляційної чи касаційної інстанції не працює в цьому суді або таку судову справу неможливо передати судді з підстав, зазначених у пункті 2 розділу 1.

88. У разі виявлення порушення порядку визначення судді для розгляду справи повторний автоматизований розподіл судової справи здійснюється на підставі ухвали суду.

89. Результатом повторного автоматизованого розподілу є протокол, що автоматично створюється автоматизованою системою.

 

6. Заміна судді, який не є суддею-доповідачем у справі

 

90. Якщо зі складу колегії суддів не може продовжувати розгляд справи суддя, який не є суддею-доповідачем у такій справі, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені процесуальним законом, заміна такого судді з ініціативи судді-доповідача за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов’язки) здійснюється автоматизованим розподілом з числа резервних суддів. У разі неможливості здійснити заміну такого судді з числа резервних суддів заміна здійснюється з числа суддів, які мають відповідну спеціалізацію та входять до складу відповідної судової палати, а за відсутності таких суддів у складі відповідної судової палати – із загального списку повноважних суддів суду.

91. Суддя, визначений на заміну судді, який вибув, розглядає у складі колегії суддів усі невирішені справи, які розглядає така колегія суддів та які у зв’язку з відсутністю судді, який вибув, неможливо розглянути в строки, встановлені процесуальним законодавством.

92. Результатом заміни судді, який не є суддею-доповідачем у справі, є протокол, що автоматично створюється автоматизованою системою.

 

7. Визначення додаткових суддів для колегіального розгляду справи

 

93. Якщо справа має розглядатися суддею одноособово, але головуючим суддею прийнято рішення (ухвалу) про її колегіальний розгляд, то до складу колегії включаються головуючий суддя (суддя-доповідач) та два судді із постійної колегії, до якої входить суддя-доповідач (за наявності) або два судді відповідної спеціалізації, додатково визначені автоматизованим розподілом після прийняття рішення (ухвали) про колегіальний розгляд справи. У разі відсутності суддів відповідної спеціалізації додаткове визначення суддів здійснюється без урахування спеціалізації із загального списку повноважних суддів суду.

У такому ж порядку здійснюється збільшення числа суддів у колегії суддів, якщо справа має розглядатися колегіально у більшому складі та судом прийнято відповідне рішення (ухвалу).

94. Результатом визначення додаткових суддів для колегіального розгляду справи є протокол, що автоматично створюється автоматизованою системою.

 

8. Автоматизований розподіл судових справ між суддями

після відновлення роботи автоматизованої системи

 

95. Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, відповідно до цього Положення фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих з метою їх усунення.

96. Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

97. Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення зазначених обставин.

98. Розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов’язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, клопотання слідчого, прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, клопотання про надання дозволу на обшук чи огляд житла тощо), здійснюється в порядку, визначеному зборами суддів відповідного суду.

Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин інформація про розподіл таких судових справ вноситься до автоматизованої системи.

 

 

9. Неможливість автоматизованого розподілу судових справ

між суддями

 

99. У разі одночасного перебування всіх суддів у відрядженнях, відпустках, їх тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, коли суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, автоматизований розподіл судових справ здійснюється автоматизованою системою у робочий день, наступний за днем, коли припинились відповідні обставини.

У разі, коли в суді з об’єктивних підстав правосуддя здійснює один суддя та/або один суддя визначеної спеціалізації, здійснення автоматизованого розподілу судових справ не буде порушенням вимог цього Положення, якщо інше не встановлено зборами суддів.

100. У разі визначення автоматизованою системою неможливості здійснення автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу судових справ автоматично створюється протокол щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями відповідного суду.

Протокол щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

101. У разі усунення обставин, що унеможливлюють здійснення автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу судових справ, такий розподіл відбувається за загальними правилами, визначеними цим Положенням.

 

10. Визначення присяжних

 

102. Визначення присяжних проводиться для розгляду:

кримінального провадження в суді першої інстанції;

цивільних справ у порядку окремого провадження.

Присяжні визначаються шляхом випадкового відбору зі списку присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору.

Не бере участь у випадковому відборі для розгляду цивільних справ у порядку окремого провадження присяжний у період відпустки, тимчасової непрацездатності, відрядження та в інших випадках, що унеможливлюють його участь у розгляді справи у визначений законом строк, за розпорядженням керівника апарату суду.

103. У випадках, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, автоматизованою системою здійснюється автоматичне визначення присяжних із числа осіб, які внесені до списку присяжних, у кількості семи осіб.

104. Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою – п’ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, присяжних залишилось більше від необхідної для участі в судовому провадженні кількості, автоматизованою системою визначаються три основні та два запасні присяжні з додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

105. Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою – п’ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, основних та запасних присяжних залишилось менше від необхідної для участі в судовому провадженні кількості, автоматизованою системою визначається добір присяжних зі списку присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору із числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі в судовому провадженні.

106. У випадках, визначених Цивільним процесуальним кодексом України, автоматизованою системою здійснюється автоматичне визначення присяжних, які внесені до списку, у кількості двох осіб.

107. При визначенні присяжних із загального списку присяжних виключаються ті, що в цьому році брали участь у розгляді справ більше ніж один календарний місяць, та ті, що були виключені на підставі відповідних ухвал суду в цьому судовому провадженні.

108. Результатом визначення присяжних є протокол, що автоматично створюється автоматизованою системою.».

2. Пункти 57–72 розділу V «Перехідні положення» вважати, відповідно, пунктами 109–124.

3. Пункт 121 розділу V «Перехідні положення» викласти в такій редакції:

«121. До початку функціонування підсистеми автоматизованого розподілу справ у складі ЄСІТС:

визначення судді, судді-доповідача та присяжних для розгляду справи здійснюється відповідно до вимог розділу IV цього Положення засобами автоматизованої системи документообігу суду;

відбір кандидатури арбітражного керуючого у справах про банкрутство здійснюється у порядку, визначеному до затвердження цього Положення.».