X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Вища рада правосуддя
Рішення
Kyiv
03.12.2020
3363/0/15-20
Про внесення Президентові України подання про призначення Тарасевича П.П. на посаду судді Великоберезнянського районного суду Закарпатської області

Вища рада правосуддя, розглянувши рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії за результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді судді Великоберезнянського районного суду Закарпатської області Тарасевича Петра Петровича та висновок члена Вищої ради правосуддя,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 1 жовтня 2020 року надійшла копія рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі також – ВККС України, Комісія) у складі колегії від 31 липня 2019 року № 701/ко-19 за результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді судді Великоберезнянського районного суду Закарпатської області Тарасевича Петра Петровича.

Заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Іванову Л.Б., розглянувши кандидатуру Тарасевича П.П., Вища рада правосуддя встановила таке.

Тарасевич Петро Петрович, громадянин України, ____ року народження, Указом Президента України від 17 січня 2014 року № 13/2014 призначений на посаду судді Великоберезнянського районного суду Закарпатської області строком на п’ять років.

Повноваження судді Тарасевича П.П. припинилися 17 січня 2019 року у зв’язку із закінченням строку, на який його було призначено. На сьогодні Тарасевич П.П. обіймає посаду судді у зазначеному суді, але не здійснює правосуддя у зв’язку із закінченням строку повноважень, отже, ця посада не є вакантною.

Згідно з підпунктами 2 та 4 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України повноваження суддів, призначених на посаду строком на п’ять років, припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. Такі судді можуть бути призначені на посаду судді в порядку, визначеному законом. Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Відповідно до абзацу шостого пункту 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» за результатами кваліфікаційного оцінювання суддя, призначений на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», повноваження якого припинилися із закінченням строку, на який його було призначено, може бути призначений на посаду за поданням Вищої ради правосуддя за умови підтвердження відповідності цій посаді згідно з підпунктами 2, 4 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України.

Згідно зі статтею 36 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя. Вища рада правосуддя ухвалює рішення щодо внесення Президентові України подання про призначення судді на посаду за результатами розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, до якої обов’язково додається особова справа (досьє) кандидата на посаду судді.

7 листопада 2019 року набрав чинності Закон України від 16 жовтня 2019 року № 193-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» (далі – Закон № 193-ІХ), яким внесено зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

У зв’язку із набранням чинності Законом № 193-IX з 7 листопада 2019 року припинено повноваження членів Комісії та на сьогодні відсутній повноважний склад цього органу.

Разом із тим підпунктом 3 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 4 червня 2020 року № 679-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», який набрав чинності 20 червня 2020 року, визначено, що Вища рада правосуддя у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює без рекомендації чи подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення про внесення Президенту України подання про призначення на посаду судді, повноваження якого припинилися у зв’язку із закінченням строку, на який його було призначено, якщо до набрання чинності цим Законом колегією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України було визнано суддю таким, що відповідає займаній посаді.

Рішенням ВККС України від 1 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Великоберезнянського районного суду Закарпатської області Тарасевича П.П.

Рішенням колегії ВККС України від 31 липня 2019 року № 701/ко-19 суддю Великоберезнянського районного суду Закарпатської області Тарасевича П.П. визнано таким, що відповідає займаній посаді.

Відповідно до частини четвертої статті 37 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя може ухвалити рішення про відмову у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду відповідно до пункту 1 частини дев’ятнадцятої статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» тільки на підставі обґрунтованих відомостей, які були отримані Вищою радою правосуддя в передбаченому законом порядку, якщо:

1) такі відомості не були предметом розгляду Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

2) Вища кваліфікаційна комісія суддів України не дала належної оцінки таким відомостям в межах процедури кваліфікаційного оцінювання щодо відповідного кандидата.

Встановлено, що під час кваліфікаційного оцінювання 29 липня 2019 року до Комісії надійшов висновок Громадської ради доброчесності про невідповідність судді Великоберезнянського районного суду Закарпатської області Тарасевича П.П. критеріям доброчесності та професійної етики, обґрунтований тим, що суддя не задекларував усе майно, належне йому на праві власності та користування, своєчасно не подав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, занизив обсяг і вартість майна, належного йому та членам його сім’ї на праві власності, а також не подав декларації доброчесності та родинних зв’язків за 2016 – 2017 роки.

Із рішення Комісії від 31 липня 2019 року № 701/ко-19 вбачається, що наведені у висновку Громадської ради доброчесності відомості були предметом розгляду Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка дала їм належну оцінку в межах процедури кваліфікаційного оцінювання щодо судді Великоберезнянського районного суду Закарпатської області Тарасевича П.П.

Зокрема, на підставі пояснень судді Тарасевича П.П. та наданих ним документів Комісія в складі колегії дійшла висновку про відсутність підстав для висновку про недоброчесність зазначеного судді.

За критерієм професійної компетентності суддю Тарасевича П.П. оцінено Комісією на підставі результатів іспиту, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1–5 глави 2 розділу ІІ Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 3 листопада 2016 року № 143/зп-16, у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18 (далі – Положення).

Таким чином, за критерієм компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя набрав 377 балів, за критерієм професійної етики, оціненим за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу ІІ Положення, – 190 балів, за критерієм доброчесності, оціненим за показниками, визначеними пунктом 9 глави 2 розділу ІІ Положення, – 160 балів, а всього за результатами кваліфікаційного оцінювання – 727 балів, що становить більше ніж 67 відсотків від суми максимально можливих балів.

Керуючись власною оцінкою обставин, пов’язаних із кандидатурою судді Тарасевича П.П., у тому числі тих, які наведені у висновку Громадської ради доброчесності, Вища рада правосуддя дійшла висновку про відсутність обґрунтованого сумніву щодо відповідності Тарасевича П.П. критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням його на посаду судді.

За результатами розгляду наявних у розпорядженні Вищої ради правосуддя матеріалів, зокрема суддівського досьє, не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подання про призначення Тарасевича П.П. на посаду судді Великоберезнянського районного суду Закарпатської області.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя, керуючись статтею 131, підпунктами 2, 4 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», підпунктом 3 пункту 2 розділу II Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», статтями 3, 30, 34, 36, 37, абзацом шостим пункту 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

 

внести Президентові України подання про призначення Тарасевича Петра Петровича на посаду судді Великоберезнянського районного суду Закарпатської області.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                        А.А. Овсієнко