X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Вища рада правосуддя
Рішення
Kyiv
13.04.2021
816/0/15-21
Про внесення змін до складу комісії з розробки Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя

Відповідно до вимог частини першої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» Вища рада правосуддя своїм рішенням має затвердити Антикорупційну програму.

Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31 затверджено Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади.

Порядок підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 8 грудня 2017 року № 1379 (зі змінами).

Відповідно до пунктів 3, 4 Положення про комісії Вищої ради правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 30 травня 2017 року № 1332/0/15-17, у Вищій раді правосуддя створюються постійні комісії для реалізації повноважень тривалого характеру, а також тимчасові та спеціальні комісії для опрацювання окремих питань діяльності Ради. Рішення про утворення / ліквідацію відповідної комісії, затвердження / зміну її персонального складу, обрання / звільнення голови комісії приймається Радою. Члени Ради можуть входити до складу кількох комісій.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 18 травня 2017 року № 1170/0/15-17 (зі змінами) утворено комісію з розробки Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя.

З метою підготовки Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя на 2021 рік Вища рада правосуддя, керуючись статтями 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

 

внести зміни до складу комісії з розробки Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя, виклавши його в новій редакції, що додається.

 

В. о. Голови Вищої ради правосуддя                              О.В. Маловацький                                             

 

 

Додаток

до рішення Вищої ради правосуддя

18 травня 2017 року № 1170/0/15-17

(в редакції рішення Вищої ради правосуддя

від 13 квітня 2021 року № 816/0/15-21)

 

 

СКЛАД

комісії з розробки Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя

 

Голова комісії –

МАЛОВАЦЬКИЙ Олексій Володимирович, заступник Голови Вищої ради правосуддя;                                                       

члени комісії:

 

КРАСНОЩОКОВА Наталія Степанівна, член Вищої ради правосуддя;                                                                                                      

 

ПРУДИВУС Олег Васильович, член Вищої ради правосуддя;

 

ШЕЛЕСТ Світлана Богданівна,  член Вищої ради правосуддя;                                                    

 

ПАРХАЦЬКА Тетяна Миколаївна, заступник керівника секретаріату – начальник правового управління;

ДУДЧЕНКО Юрій Леонідович, начальник управління з питань персоналу;

 

НИЖНИК Світлана Миколаївна, начальник фінансово-економічного управління;

 

СУХОВА Наталія Іванівна, завідувач сектору з питань запобігання і виявлення корупції;

 

КОСТОВА Оксана Вікторівна, головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту;

 

 

МІТЮХІНА  Вікторія Вікторівна, головний спеціаліст сектору з питань запобігання і виявлення корупції.