X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Вища рада правосуддя
Рішення
Kyiv
11.05.2021
995/0/15-21
Про утворення Координаційного комітету з питань реалізації та впровадження цифрового проєкту у сфері правосуддя

5 березня 2021 року між Вищою радою правосуддя та Міністерством цифрової трансформації України підписано Меморандум про співробітництво з метою співпраці сторін у сфері цифрового розвитку та впровадження інновацій у системі правосуддя України (далі – Меморандум).

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» до повноважень Вищої ради правосуддя належить, зокрема, затвердження Положення про Єдину судову інформаційну (автоматизовану) систему.

Частиною третьою статті 3 вказаного Закону встановлено, що Вища рада правосуддя може залучати для виконання допоміжних і консультативних функцій органи суддівського самоврядування, установи та організації, суддів, суддів у відставці, адвокатів, прокурорів та інших спеціалістів, Громадську раду доброчесності за їхньою згодою на громадських засадах.

Згідно із частиною шостою статті 26 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя може утворювати інші органи для виконання повноважень, визначених Конституцією України, цим Законом та Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Рішення про утворення органів Вищої ради правосуддя та про їх персональний склад ухвалюються Вищою радою правосуддя (частина сьома статті 26 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).

Керуючись статтями 26, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,  Вища рада правосуддя

вирішила:

1. Утворити Координаційний комітет з питань реалізації та впровадження цифрового проєкту у сфері правосуддя у складі, що додається.

2. Затвердити Положення про Координаційний комітет з питань реалізації та впровадження цифрового проєкту у сфері правосуддя, що додається.

 

 

В. о. Голови Вищої ради правосуддя                                 О.В. Маловацький

Додаток

до рішення Вищої ради правосуддя

від 11 травня 2021 року № 995/0/15-21

 

 

СКЛАД

Координаційного комітету з питань реалізації та впровадження цифрового проєкту у сфері правосуддя

 

 

Співголови

Координаційного комітету  –

 

Маловацький Олексій Володимирович, заступник Голови Вищої ради правосуддя,

 

Вискуб Олексій Анатолійович, перший заступник Міністра цифрової трансформації України (за згодою).

 

Члени

Координаційного комітету:

 

 

 

 

Швецова Лариса Анатоліївна, член Вищої ради правосуддя, Секретар Третьої Дисциплінарної палати;

 

Яковенко Катерина Віталіївна, радник заступника Голови Вищої ради правосуддя;

 

Чорнуцький Сергій Петрович, заступник Голови Державної судової адміністрації  України (за згодою);

 

Літвінова Оксана Іванівна, керівник проектів цифрової трансформації Міністерства цифрової трансформації України (за згодою);

 

Орлов Сергій Геннадійович, заступник Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (за згодою);

 

Стефанюк Уляна Іванівна, заступник директора Директорату правосуддя та кримінальної юстиції – начальник управління з питань правосуддя Міністерства юстиції України (за згодою);

 

Бабій Роман Вячеславович, народний депутат України, голова підкомітету з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини та альтернативного розв’язання спорів Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (за згодою);

 

Бурлаков Сергій Юрійович, суддя Верховного Суду;

 

Краснов Єгор Володимирович, суддя Верховного Суду;

 

Моніч Богдан Сильвестрович, Голова Ради суддів України, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду;

 

Чорна Валерія Вікторівна, суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду;

 

Мазурок Володимир Антонович, проректор по забезпеченню організаційної діяльності Національної школи суддів України;

 

Герасименко Ірина Євгенівна, керівник апарату суду Шостого апеляційного адміністративного суду.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

11 травня 2021 року № 995/0/15-21

 

 

 

Положення про Координаційний комітет з питань реалізації та
впровадження цифрового проєкту у сфері правосуддя

 

 

1. Координаційний комітет з питань реалізації та впровадження цифрового проєкту у сфері правосуддя (далі – Координаційний комітет) є тимчасовим колегіальним консультативно-дорадчим органом Вищої ради правосуддя, утвореним з метою забезпечення узгоджених дій для вироблення пріоритетів та механізму розвитку електронного правосуддя.

2. Координаційний комітет у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, а також рішеннями Вищої ради правосуддя та цим Положенням.

3. Основні завдання Координаційного комітету:

1) сприяння впровадженню та удосконаленню функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ЄСІТС) з метою автоматизації ділових процесів, включаючи загальний та процесуальний документообіг, удосконалення розгляду судових справ, складання оперативної та аналітичної звітності, надання інформаційної допомоги суддям, а також процесів, які забезпечують фінансові, майнові, організаційні, кадрові та інформаційно-телекомунікаційні потреби органів судової влади;

2) сприяння впровадженню в судах, інших органах і установах системи правосуддя України цифрових трансформацій;

3) погодження та координація проєктів з питань інформатизації судів, інших органів і установ системи правосуддя;

4) участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів, пов’язаних із розвитком цифрових інноваційних технологій в системі правосуддя України;

5) сприяння у наданні Державній судовій адміністрації України методичних рекомендацій з питань проведення оцінки стану захищеності інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах судів, інших органів і установ системи правосуддя України;

6) координація робіт щодо приєднання до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

7) сприяння в організації обміну даними ЄСІТС з державними електронними інформаційними ресурсами органів і установ;

8) взаємодія з Міністерством цифрової трансформації України з питань інтеграції електронних судових сервісів з мобільним додатком та вебпорталом «Дія»;

9) підготовка методичних рекомендацій та інших інформаційних матеріалів, пов’язаних із реалізацією заходів, спрямованих на розвиток електронного правосуддя.

4. Координаційний комітет має такі права:

1) одержувати у встановленому законодавством порядку необхідну інформацію від судів, інших органів і установ системи правосуддя;

2) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій  (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) розробляти проєкти нормативно-правових актів,  методичні рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

 5. Координаційний комітет під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

6. Формою роботи Координаційного комітету є засідання, які проводяться за рішенням співголів  Координаційного комітету один раз на місяць або у разі потреби.

Засідання Координаційного комітету вважається повноважним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

За рішенням співголів Координаційного комітету та за наявності технічних засобів засідання Координаційного комітету може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції.

7. На своїх засіданнях Координаційний комітет ухвалює попередні рішення з питань, що належать до його компетенції.

Попередні рішення Координаційного комітету оформлюються протоколом та мають рекомендаційний характер для Вищої ради правосуддя під час опрацювання відповідного питання.

Попередні рішення вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційного комітету.

8. Методологічне, організаційне, інформаційне забезпечення діяльності Координаційного комітету здійснює Вища рада правосуддя.