X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Вища рада правосуддя
Ухвала
Kyiv
18.05.2021
1062/0/15-21
Про повернення повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження суддів до Харківського апеляційного суду до Державної судової адміністрації України

Вища рада правосуддя, розглянувши повідомлення Державної судової адміністрації України про необхідність розгляду питання щодо відрядження суддів до Харківського апеляційного суду,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України про необхідність розгляду питання щодо відрядження 12 (дванадцяти) суддів до Харківського апеляційного суду у зв’язку з виявленням у ньому надмірного рівня судового навантаження.

За інформацією Державної судової адміністрації України, у Харківському апеляційному суді визначено 60 (шістдесят) штатних посад суддів, станом на 1 січня 2021 року в суді фактично перебувають на посадах 17 (сімнадцять) суддів, тобто 43 (сорок три) посади суддів є вакантними. Суддя Харківського апеляційного суду Швецова Л.А. відряджена для роботи до Вищої ради правосуддя. Таким чином, фактично правосуддя у Харківському апеляційному суді здійснюють 16 суддів.

Відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 4 червня 2020 року № 679-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» Вища рада правосуддя у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює без рекомендації чи подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення, зокрема, про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації.

На виконання приписів пункту 21.13 Регламенту Вищої ради правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (зі змінами), Вищою радою правосуддя ухвалено рішення від 26 січня 2021 року № 122/0/15-21 про початок процедури відрядження суддів до Харківського апеляційного суду.

Цим рішенням затверджено текст оголошення про початок процедури відрядження, яким встановлено десятиденний строк (із дня оголошення про початок процедури відрядження суддів) для надання суддями, які виявили бажання бути відрядженими до вказаного суду, документів, визначених пунктом 6 розділу IV-1 Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (зі змінами) (далі – Порядок), зокрема згоди судді на відрядження, та інших документів. Таке оголошення відповідно до пункту 2 розділу IV-1 Порядку розміщено на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя.

Для розгляду Вищою радою правосуддя питання про відрядження до Харківського апеляційного суду звернулась суддя Сумського апеляційного суду Ткачук С.С., додавши документи, передбачені пунктом 6 розділу ІV-1 Порядку.

27 квітня 2021 року Вищою радою правосуддя ухвалено рішення №  939/0/15-21 про відмову у відрядженні судді Сумського апеляційного суду Ткачук С.С. до Харківського апеляційного суду для здійснення правосуддя.

Інші заяви від суддів, які виявили бажання бути відрядженими до Харківського апеляційного суду, до Вищої ради правосуддя не надходили.

Згідно з пунктом 18 розділу ІV-1 Порядку у разі відсутності суддів, які виявили бажання бути відрядженими до іншого суду, повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді повертається до Державної судової адміністрації України.

Відповідно до пункту 9.1 Регламенту Вищої ради правосуддя розгляд питання (справи) закінчується ухваленням рішення. Питання, пов’язані з відкриттям справи, зупиненням провадження у справі, залишенням заяви без розгляду та її поверненням, поверненням дисциплінарної скарги, а також в інших випадках, визначених цим Регламентом, вирішуються шляхом постановлення ухвал.

З огляду на зазначені обставини вказане повідомлення підлягає поверненню до Державної судової адміністрації України.

Керуючись статтями 3, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктом 9.1 Регламенту Вищої ради правосуддя, пунктом 18 розділу IV-1 Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища рада правосуддя

 

ухвалила:

 

повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження суддів до Харківського апеляційного суду повернути до Державної судової адміністрації України.

 

В. о. Голови Вищої ради правосуддя                                О.В. Маловацький