X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Вища рада правосуддя
Рішення
Kyiv
12.09.2019
2405/0/15-19
Про внесення Президентові України подання про призначення Козлова Д.О. на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області

Вища рада правосуддя, розглянувши рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, матеріали щодо призначення Козлова Дмитра Олександровича на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області та висновок члена Вищої ради правосуддя,

 

встановила:

 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі – Комісія) рішенням від 6 серпня 2019 року № 136/дс-19, яке надійшло до Вищої ради правосуддя 21 серпня 2019 року (вх. № 9227/0/8-19), рекомендувала Козлова Д.О. для призначення на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області.

Заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Говоруху В.І., розглянувши кандидатуру Козлова Д.О., Вища рада правосуддя встановила таке.

Козлов Дмитро Олександрович, громадянин України, ____ року народження, Указом Президента України від 24 квітня 2012 року № 286/2012 призначений на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області строком на п’ять років.

У рішенні Комісії зазначено, що повноваження судді Козлова Д.О. припинилися у квітні 2017 року у зв’язку із закінченням строку, на який його було призначено, однак він обіймає посаду у вказаному суді, а отже, ця посада не є вакантною.

Згідно з підпунктами 2, 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України повноваження суддів, призначених на посаду строком на п’ять років, припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. Такі судді можуть бути призначені на посаду судді в порядку, визначеному законом. Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Відповідно до абзацу шостого пункту 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» за результатами кваліфікаційного оцінювання суддя, призначений на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», повноваження якого припинилися із закінченням строку, на який його було призначено, може бути призначений на посаду за поданням Вищої ради правосуддя за умови підтвердження відповідності цій посаді згідно з підпунктами 2, 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України.

Рішенням Комісії від 1 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання 1790 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Козлова Д.О.

Рішенням Комісії від 24 червня 2019 року № 522/ко-19 суддю Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Козлова Д.О. визнано таким, що відповідає займаній посаді. Під час кваліфікаційного оцінювання суддя Козлов Д.О. набрав 704,125 бала.

За результатами розгляду рекомендації Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подання про призначення Козлова Д.О. на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя, керуючись статтею 131, підпунктами 2, 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 30, 34, 36, 37, абзацом шостим пункту 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

 

внести Президентові України подання про призначення Козлова Дмитра Олександровича на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                        В.І. Говоруха