X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Вища рада правосуддя
Рішення
Kyiv
14.11.2019
2998/0/15-19
Про надання консультативного висновку до законопроекту № 2415

Вища рада правосуддя розглянула проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з прийняттям Закону України «Про розвідку» від 11 листопада 2019 року (реєстраційний № 2415), внесений на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи Президентом України.

Вища рада правосуддя відповідно до пункту 15 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів із питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів.

За результатами розгляду вказаного законопроекту, керуючись статтею 131 Конституції України, статтями 3, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

1. Затвердити консультативний висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з прийняттям Закону України «Про розвідку» від 11 листопада 2019 року, реєстраційний № 2415, внесеного на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи Президентом України.

2. Надіслати консультативний висновок до Верховної Ради України.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                     А.А. Овсієнко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя 

«14» листопада 2019 року №  2998/0/15-19

 

    

КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ВИСНОВОК

щодо законопроекту № 2415

 

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з прийняттям Закону України «Про розвідку» від 11 листопада 2019 року, реєстраційний № 2415 (далі – законопроект  № 2415), внесений на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи Президентом України.

Як убачається з пояснювальної записки до законопроекту  № 2415, він розроблений у зв’язку з прийняттям Закону України «Про розвідку» з метою реалізації положень Національної розвідувальної програми на 2016 – 2020 роки в частині удосконалення механізмів діяльності розвідувальних органів України та вдосконалення правових засад забезпечення проведення розвідувальними органами України розвідувальних заходів, які проводяться на підставі рішення суду.

Законопроектом № 2415  пропонується внести зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», зокрема уточнення, що при розгляді справ перебіг судового процесу фіксується технічними засобами в порядку встановленому законом, крім випадків, установлених законом (зміни до частини шостої статті 11), а також запропоновано віднести до повноважень голови апеляційного суду здійснення повноважень уповноваженого судді та призначення з числа суддів апеляційного суду суддів (судді) для здійснення таких повноважень у випадках, визначених Законом України «Про розвідку» (зміни до пункту 9 частини першої статті 29).

Передбачається, що відповідний Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про розвідку».

 

2. Згідно із частиною другою статті 4 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» зміни до цього Закону можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Вища рада правосуддя відповідно до пункту 15 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів.

Вища рада правосуддя, розглянувши законопроект № 2415, позитивно його оцінює з огляду на таке.   

Права та свободи людини і громадянина закріплені Конституцією України, є невідчужуваними та непорушними, не є вичерпними.

Зокрема, Конституцією України визначено, що кожному гарантується недоторканність житла, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.  

Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом.

Проектом Закону України «Про розвідку» пропонується визначити основні аспекти здійснення та забезпечення розвідувальної діяльності. Зокрема, передбачено, що розвідувальний орган лише на підставі рішення суду може розпочати проведення розвідувальних заходів стосовно особи, яка перебуває на території України на законних підставах і яку ідентифіковано під час проведення розвідувального заходу за пошуковими критеріями.

 Таким чином, з метою чіткого врегулювання питань здійснення повноважень уповноваженого судді та призначення з числа суддів апеляційного суду суддів (судді) для здійснення таких повноважень є необхідним внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», який визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні.

Відповідно до загальних вимог нормотворчої техніки проекти законів та нормативно-правових актів мають раціонально, адекватно врегульовувати суспільні відносини; правові норми, які вони містять, повинні бути стислими, чіткими і недвозначними та узгоджуватися з нормами інших законодавчих актів.   Законопроект № 2415 узгоджується із принципами і нормами Конституції України та в цілому відповідає вимогам нормотворчої техніки.

 

З огляду на викладене Вища рада правосуддя підтримує законопроект № 2415.