X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Вища рада правосуддя
Рішення
Kyiv
13.08.2019
2103/0/15-19
Про переведення судді Ровеньківського міського суду Луганської області Фоміна О.В. до Сєвєродонецького міського суду Луганської області

Вища рада правосуддя, розглянувши рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та додані до неї матеріали про переведення судді Ровеньківського міського суду Луганської області Фоміна Олександра Володимировича,

 

встановила:

 

Фомін Олександр Володимирович Указом Президента від 18 жовтня 2013 року № 570/2013 призначений на посаду судді Ровеньківського міського суду Луганської області строком на п’ять років.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України рішенням від 12 липня 2019 року № 83/пс-18, яке надійшло до Вищої ради правосуддя 25 липня 2019 року, рекомендувала, зокрема, суддю Ровеньківського міського суду Луганської області Фоміна О.В. для переведення на посаду судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області.

Пунктом 1 частини другої статті 53 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) встановлено, що суддю може бути переведено до іншого суду без його згоди у разі реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду.

Відповідно до частини третьої статті 82 Закону переведення судді на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня може здійснюватися без конкурсу тільки у випадках реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду, в якому такий суддя обіймає посаду судді.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 25 січня 2018 року № 182/0/15-18 припинено роботу Ровеньківського міського суду Луганської області у зв’язку із заходами щодо боротьби з тероризмом на території, де розташований суд.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 9 квітня 2015 року №16/зп-15 суддю Ровеньківського міського суду Луганської області Фоміна О.В. прикріплено до Рубіжанського міського суду Луганської області.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України, дослідивши інформацію щодо наявності вакантних посад судді в судах України, потребу в їх заповненні, з метою забезпечення належної роботи Сєвєродонецького міського суду Луганської області вважала за необхідне рекомендувати суддю Фоміна О.В. для переведення на посаду судді до цього суду.

Статтею 70 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що переведення судді з одного суду до іншого здійснюється Вищою радою правосуддя на підставі та в межах рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і доданих до неї матеріалів.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя, керуючись пунктом 8 частини першої статті 131 Конституції України, пунктом 1 частини другої статті 53, частинами першою, третьою статті 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 30, 34, 70, 71 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», главою 21 Регламенту Вищої ради правосуддя,

 

вирішила:

 

перевести суддю Ровеньківського міського суду Луганської області Фоміна Олександра Володимировича на посаду судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя

    В.І. Говоруха

 

 

 

 

 

Члени Вищої ради правосуддя

 

                                                        І.А. Артеменко                                            А.А. Овсієнко

                                                        П.М. Гречківський                                      О.В. Прудивус

                                                        В.К. Грищук                                                 І.Ю. Фомін

                                                        Л.Б. Іванова                                                 М.П. Худик

                                                        Н.С. Краснощокова                                    В.В. Шапран

                                                        О.В. Маловацький                                      С.Б. Шелест

                                                        В.В. Матвійчук