X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Supreme Judiciary Council
Перша Дисциплінарна палата
Ухвала
Kyiv
16.08.2019
2171/1дп/15-19
Про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Кіровоградського районного суду міста Кіровограда Іванової Н.Ю.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Шапрана В.В., членів Краснощокової Н.С., Фоміна І.Ю., Шелест С.Б., розглянувши висновок доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маловацького О.В. за результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги адвоката Баса Романа Олексійовича стосовно судді Кіровоградського районного суду міста Кіровограда Іванової Наталі Юріївни,

 

встановила:

 

До Вищої ради правосуддя 14 серпня 2017 року надійшла дисциплінарна скарга адвоката Баса Р.О. на дії судді Кіровоградського районного суду міста Кіровограда Іванової Н.Ю.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 14 серпня 2017 року вказана скарга була передана для розгляду члену Вищої ради правосуддя Нежурі В.А. (протокол автоматизованого розподілу матеріалу № 77/1/13-17).

Згідно із протоколом повторного автоматизованого визначення члена Вищої ради правосуддя у справі від 29 травня 2019 року зазначену скаргу передано члену Вищої ради правосуддя Маловацькому О.В. (протокол автоматизованого розподілу матеріалу № 77/1/13-17).

За результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги член Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маловацький О.В. запропонував відмовити у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Кіровоградського районного суду міста Кіровограда Іванової Н.Ю.

Здійснивши попередню перевірку матеріалу, заслухавши доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маловацького О.В., Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для відмови у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Кіровоградського районного суду міста Кіровограда Іванової Н.Ю. з огляду на таке.

У скарзі адвокат Бас Р.О., зазначив, що суддею Кіровоградського районного суду міста Кіровограда Івановою Н.Ю. під час розгляду справи № 404/6330/15-ц умисно було порушено норми процесуального права, а також пункт 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Зокрема, скаржник вказав, що 8 вересня 2015 року було відкрито провадження у вказаній справі, проте, станом на 14 серпня 2017 року (дата звернення зі скаргою до Вищої ради правосуддя) у ній не ухвалено рішення по суті спору.

Автор скарги акцентував, що у зазначеній справі п’ять разів відкладався її розгляд у зв’язку з перебуванням судді Іванової Н.Ю. на лікарняному; 9 серпня 2017 року, за клопотанням відповідача, відкладено розгляд справи на 18 вересня 2017 року.

Також адвокат Бас Р.О. зазначив, що суддя Іванова Н.Ю. у проміжку часу між судовими засіданнями у цій справі слухала інші справи та ухвалювала рішення у них, однак, перед розглядом справи № 404/6330/15-ц постійно перебувала на лікарняному або відкладала розгляд справи без поважних на те причин.

Скаржник вважає, що суддя Іванова Н.Ю. порушила норми процесуального права, зокрема, статтю 157 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України), яка передбачає розгляд справи протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі.

На думку адвоката Баса Р.О., суддю Іванову Н.Ю. слід притягнути до дисциплінарної відповідальності за невжиття нею заходів щодо розгляду вказаної позовної заяви у справі № 404/6330/15-ц протягом строку, встановленого законом.

Просить притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності.

На запит члена Вищої ради правосуддя Маловацького О.В. в.о. голови Кіровоградського районного суду міста Кіровограда Бурко Р.В. надано характеристику судді Іванової Н.Ю., довідку про рух справи № 404/6330/15-ц та інформацію про кількісні і якісні показники роботи судді Іванової Н.Ю. за 2015 – 2017 роки, а суддею Івановою Н.Ю. – пояснення щодо скарги адвоката Баса Р.О.

Згідно характеристики, Іванова Н.Ю. за час роботи зарекомендувала себе з позитивної сторони, має добру теоретичну підготовку, грамотна, компетентна. До виконання своїх обов’язків відноситься відповідально, постійно працює над підвищенням свого професійного рівня. Користується авторитетом та повагою серед колег. До дисциплінарної відповідальності не притягувалась.

Згідно пояснення судді Іванової Н.Ю. та довідки про рух справи № 404/6330/15-ц вбачається наступне.

28 серпня 2015 року через канцелярію Кіровського районного суду міста Кіровограда ПАТ «ПІРЕУС Банк МКБ» подано позовну заяву до ОСОБА_1, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ПАТ «Креатив» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Вказана позовна заява надійшла у провадження судді Іванової Н.Ю.

2 вересня 2015 року судом був зроблений запит до УДМС України в Кіровоградській області щодо надання відомостей про реєстрацію місця проживання та інші персональні дані, що містяться в картотеці реєстраційного обліку відносно ОСОБА_1.

7 вересня 2015 року на адресу суду надійшла відповідь на вищевказаний запит.

Ухвалою судді Кіровського районного суду міста Кіровограда від 8 серпня 2015 року відкрито провадження у справі, призначено судове засідання на 16 листопада 2015 року.

Із 21 вересня по 22 жовтня 2015 року суддя Іванова Н.Ю. знаходилась у плановій відпустці.

У судовому засіданні 16 листопада 2015 року представник позивача подав заяву про забезпечення позову. Ухвалою Кіровського районного суду міста Кіровограда від 16 листопада 2015 року вказану заяву задоволено. В порядку забезпечення позову накладено арешт на майно ОСОБА_1 в межах суми стягнення розміром 12 612 382 дол. США 80 центів. У справі оголошено перерву до 22 грудня 2015 року.

21 грудня 2015 року від представника ОСОБА_1 – ОСОБА_2 через канцелярію суду надійшло письмове клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату для ознайомлення з матеріалами справи та зайнятістю представника відповідача в іншому судовому засіданні.

У судовому засіданні 22 грудня 2015 року у справі оголошено перерву для виклику відповідача до 4 лютого 2016 року.

4 лютого 2016 року у судовому засіданні у справі оголошено перерву до 12 лютого 2016 року для ознайомлення представника третьої особи з матеріалами справи.

У судовому засіданні 12 лютого 2016 року ухвалою Кіровського районного суду міста Кіровограда у прийнятті зустрічного позову ОСОБА_1 до ПАТ «ПІРЕУС Банк МКБ», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача ПАТ «Креатив» про визнання договору поруки недійним відмовлено.

Ухвалою Кіровського районного суду міста Кіровограда від 12 лютого 2016 року у прийнятті позовної заяви компанії OHLUND TRADING LIMITED як третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору про стягнення з ОСОБА_1 на користь компанії OHLUND TRADING LIMITED заборгованості відмовлено.

Судом оголошено перерву до 30 березня 2016 року для надіслання копій ухвал учасникам справи.

16 лютого 2016 року судом оформлено доручення компетентному суду Республіки Кіпр про вручення копії ухвали від 12 лютого 2016 року про відмову у прийнятті позовної заяви представнику Компанії OHLUND TRADING LIMITED.

Направлено доручення про вручення документів представнику компанії OHLUND TRADING LIMITED до Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області для подальшого скерування на виконання.

Суддя Іванова Н.Ю. з 29 березня 2016 року знаходилась на лікарняному, а з 20 квітня по 09 травня 2016 року перебувала у плановій відпустці.

Судове засідання у справі призначено на 25 травня 2016 року.

У судовому засіданні 25 травня 2016 року у вказаній справі оголошено перерву до 8 червня 2016 року у зв’язку із задоволенням клопотання представника відповідача про ознайомлення з матеріалами справи.

8 червня 2016 року постановлено ухвалу Кіровського районного суду міста Кіровограда, якою у задоволенні клопотання представника відповідача ОСОБА_1 про призначення судової економічної експертизи відмовлено.

Крім того, ухвалою Кіровського районного суду міста Кіровограда від 8 червня 2016 року у прийнятті позовної заяви ОСОБА_3 як третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору про визнання договору поруки за № WCLoan/05759/guar-l від 27 жовтня 2011 року, який був укладений між ПАТ«ПІРЕУС Банк МКБ» та ОСОБА_1 недійсним відмовлено.

Ухвалою Кіровського районного суду міста Кіровограда від 8 червня 2016 року в задоволенні клопотання представника відповідача ОСОБА_1 про залучення до участі у справі № 404/6330/15-ц в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на боці відповідача ОСОБА_3 відмовлено. У справі оголошено перерву до 1 липня 2016 року для надіслання ухвали суду ОСОБА_3.

16 червня 2016 року на ухвалу Кіровського районного суду міста Кіровограда від 8 червня 2016 року надійшла апеляційна скарга від представника ОСОБА_3.

23 червня 2016 року справу направлено до апеляційного суду Кіровоградської області.

Ухвалою апеляційного суду Кіровоградської області від 7 липня 2016 року ухвалу Кіровського районного суду міста Кіровограда від 8 червня 2016 року скасовано. Матеріали справи повернуто до суду першої інстанції для вирішення питання щодо прийняття позовної заяви Давидової О.Б. для спільного розгляду справи № 404/6330/15-ц.

14 липня 2016 року справа отримана Кіровським районним судом міста Кіровограда.

З 1 серпня по 13 вересня 2016 року суддя Іванова Н.Ю. знаходилась в плановій відпустці.

Розгляд справи було призначено на 27 жовтня 2016 року.

У судовому засіданні 27 жовтня 2016 року ухвалою Кіровського районного суду міста Кіровограда від 27 жовтня 2016 року прийнято позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору ОСОБА_3 до ПАТ «ПІРЕУС Банк МКБ», ОСОБА_1 про визнання договору поруки недійсним та об’єднано в одне провадження до спільного розгляду з первісним позовом ПАТ «ПІРЕУС Банк МКБ» до ОСОБА_1, третя особа на стороні відповідача ПАТ «Креатив» про стягнення заборгованості.

У справі оголошено перерву до 12 грудня 2016 року для виклику третьої особи.

Суддя Іванова Н.Ю. з 29 листопада 2016 року знаходилась на лікарняному. Розгляд справи призначено на 1 березня 2017 року.

Також суддя Іванова Н.Ю. з 28 лютого 2017 року знаходилась на лікарняному.

Розгляд справи було призначено на 11 травня 2017 року.

Суддя Іванова Н.Ю. з 10 травня 2017 року знаходилась на лікарняному.

Розгляд справи призначено на 9 серпня 2017 року.

Суддя Іванова Н.Ю. з 6 червня по 18 липня 2017 року перебувала у плановій відпустці.

У судовому засіданні 9 серпня 2017 року за клопотанням представника відповідача для виклику відповідача та третьої особи відкладено розгляд справи до 18 вересня 2017 року.

Ухвалою Кіровського районного суду міста Кіровограда від 18 вересня 2017 року прийнято зустрічну позовну заяву ОСОБА_1 до ПАТ «ПІРЕУС Банк МКБ», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору: ПАТ «Креатив», третя особа із самостійними вимогами: ОСОБА_3 про визнання поруки припиненою та об’єднано в одне провадження з первісним позовом до спільного розгляду. У справі оголошено перерву до 23 жовтня 2017 року для направлення копії уточненої позовної заяви сторонам та для виклику в судове засідання відповідача.

Рішенням Кіровського районного суду міста Кіровограда від 23 жовтня 2017 року позов ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» до ОСОБА_1, третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Приватне акціонерне товариство «Креатив» про стягнення заборгованості за кредитним договором задоволено.

Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» заборгованість за кредитним договором.

У задоволені зустрічної позовної заяви ОСОБА_1 до ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору: ПАТ «Креатив», третя особа із самостійними вимогами ОСОБА_3 про визнання поруки припиненою відмовлено.

У задоволенні позовної заяви третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору ОСОБА_3 до ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», ОСОБА_1, третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору: ПАТ «Креатив» про визнання договору поруки недійсним відмовлено.

Постановою апеляційного суду Кіровоградської області від 30 березня 2018 року рішення Кіровського районного суду міста Кіровограда від 23 жовтня 2017 року залишено без змін.

Щодо відкладення розгляду справи або оголошення перерви у судових засіданнях на значні проміжки часу, про які зазначає скаржник та які нібито систематично та грубо порушувало його процесуальні та конституційні права, суддя Іванова Н.Ю. зазначила, що в період розгляду справи № 404/6330/15-ц був високий рівень навантаження на суддю.

Кіровський районний суд міста Кіровограда є самим завантаженим судом Кіровоградської області.

Фактична наявність суддів, що розглядали такі категорії справ у 2015 – 2017 роках (в суді наявна спеціалізація) було 6 суддів із 8 передбачених штатним розкладом.

Також суддя Іванова Н.Ю. зазначила, що за вказаний період щоденно відбувались судові засідання по іншим справам, по яким виготовлялись інші процесуальні документи, вивчались і призначались до розгляду матеріали нових судових проваджень.

Кожне судове рішення, як-то ухвала про відкриття, залишення позову без руху, остаточне рішення, тощо, необхідно внести до програми документообігу, що займає біля 5 хвилин на кожен документ.

Крім того, суддя Іванова Н.Ю. входить до складу колегій суддів по розгляду кримінальних справ.

Значний термін між датами призначених судових засідань викликаний навантаженням судді, що в рази перевищувало чинні «Розрахункові норми часу, необхідного для розгляду справ загальним судом першої інстанції» затверджені рішенням Ради Суддів України № 30 від 13 травня 2005 року.

Сукупність перерахованих об’єктивних обставин вимагали від судді одночасно приділяти належну уваги всім провадженням, а це справи різні за складністю та категоріями.

Стосовно твердження скаржника, що суддя Іванова Н.Ю. спеціально ходила на лікарняні перед датами, на які був призначений розгляд справи № 404/6330/15-ц, а в проміжку між судовими засіданнями у ній «активно» слухала інші справи суддя Іванова Н.Ю. вказала, що з листопада 2016 року

по травень 2017 року періодично перебувала на лікарняних з приводу лікування онкозахворювання (лікарняні додаються).

Суддя Іванова Н.Ю. зазначила, що працювала з 21 по 27 лютого 2017 року, з 16 по 24 березня 2017 року, з 27 квітня по 5 травня 2017 року. Дати судових засідань по справі № 404/6330/15-ц на дні виходу з лікарняних судді не припадали.

Також суддя Іванова Н.Ю. зазначила, що знаючи про її тривалий лікарняний, представник позивача не був позбавлений права звернутись до суду з відповідною заявою про передачу справи іншому судді, однак таким правом не скористався. Крім того, коли в судових засіданнях були присутні представники позивача суддя завжди йшла їм на зустріч, не дивлячись на зайнятість в інших судових засіданнях та суттєве навантаження, тому дата та час наступного судового засідання з ними завжди узгоджувались, визначався час на який їм буде зручно приїхати в судове засідання з міста Києва. Суддя Іванова Н.Ю. акцентувала, що у цій справі адвокат Бас Р.О. жодного разу участі в судових засіданнях не приймав.

З огляду на викладене вище, з моменту надходження позовної заяви публічного акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» до Кіровоградського районного суду міста Кіровограда та її розгляду із ухваленням рішення пройшло понад два роки.

При цьому встановлено, що у вказаному періоді суддя Іванова Н.Ю. мала значне навантаження.

Згідно інформації щодо показників роботи у провадженні судді Іванової Н.Ю. за 2015 – 2017 роки перебувало (цивільних (позовне, окреме, наказне провадження), адміністративних) – 3117 справ та вказаною суддею з них всього розглянуто – 2181справ.

Врахуванню підлягає і те, що з листопада 2016 року по травень 2017 року суддя Іванова Н.В. періодично перебувала на лікарняному.

Європейський суд з прав людини у своїй практиці виходить із того, що розумність тривалості судового провадження необхідно оцінювати у світлі обставин конкретної справи та враховуючи критерії, вироблені судом. Такими критеріями є: 1) складність справи, тобто обставини і факти, що ґрунтуються на праві (законі) і тягнуть певні юридичні наслідки; 2) поведінка заявника; 3) поведінка державних органів; 4) перевантаження судової системи; 5) значущість для заявника питання, яке знаходиться на розгляді суду, або особливе становище сторони у процесі (рішення у справах «Бараона проти Португалії», 1987 рік; «Хосце проти Нідерландів», 1998 рік; «Бухкольц проти Німеччини», 1981 рік; «Бочан проти України», 2007 рік).

Ключовим елементом для встановлення Вищою радою правосуддя відомостей про ознаки дисциплінарного проступку є очевидна безпідставність недотримання строків розгляду позовної заяви. Сам лише факт недотримання строку, встановленого законом для розгляду позовної заяви, не може автоматично вказувати на наявність підстави для дисциплінарної відповідальності судді.

Перевіркою встановлено, що з урахуванням часу надходження позовної заяви до Кіровоградського районного суду міста Кіровограда, порушення визначеного законом строку її розгляду обумовлено об’єктивними причинами, зокрема, значним навантаженням судді, перебуванням судді на лікарняному, поведінкою учасників процесу, заявленням ряду клопотань, зокрема, клопотання про відкладення розгляду справи, ознайомлення з матеріалами справи, подання зустрічної позовної заяви, під час розгляду справи оскарження процесуальних ухвал до суду апеляційної інстанції, тощо, а тому не має ознак безпідставного затягування або невжиття суддею заходів щодо її розгляду протягом строку, встановленого законом.

Крім того, Рішенням Ради суддів України від 9 червня 2016 року № 46 «Щодо визначення коефіцієнтів навантаження на суддів», в тому числі, затверджено Рекомендовані показники середніх витрат часу на розгляд справ та коефіцієнтів складності справ за категоріями.

Із зазначених показників розраховано середні витрати часу на розгляд справ, згідно з якими тривалість розгляду справи може становити від 0,2–0,4 години (питання про видачу наказу, інші справи про адміністративні правопорушення) до 20 годин (кримінальні справи за обвинуваченням осіб у скоєнні тяжкого злочину).

З огляду на вищевикладене, Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вважає, що хоча попередньою перевіркою і були встановлені обставини, які можуть свідчити про несвоєчасний розгляд позовної заяви ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» у справі № 404/6330/15-ц суддею Івановою Н.Ю., однак це було пов’язано із значним навантаженням судді, з огляду на відомості про навантаження вказаної судді за 2015 – 2017 роки, а також перебуванням її на лікарняному та поведінкою учасників процесу.

Оскільки попередньою перевіркою було встановлено відсутність у діях судді Іванової Н.Ю. суб’єктивної сторони дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у виді умислу або недбалості, у скарзі адвоката Баса Р.О. відсутні відомості про наявність у її діях ознак дисциплінарного проступку.

Відповідно до частини шостої статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за скаргою, що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді, а також за анонімними заявами та повідомленнями.

Керуючись статтями 43–45 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтями 106, 107 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

 

ухвалила:

 

відмовити у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Кіровоградського районного суду міста Кіровограда Іванової Наталі Юріївни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

 

Головуючий на засіданні

Першої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                         В.В. Шапран

 

Члени Першої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                           Н.С. Краснощокова

                                                                                    І.Ю. Фомін

                                                                                    С.Б. Шелест