X
Введіть слово для пошуку

Дайджест подій Вищої ради правосуддя за 1-5 березня 2021 року

09.03.2021
Видання: 
Юридическая практика

1. Оксана Блажівська: Боротьбу з корупційними ризиками в судовій системі необхідно посилювати, але не шляхом впровадження процедур, які порушують гарантії незалежності суддів

На початку лютого НАЗК надало ВРП на погодження проєкт Наказу «Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої суддею».

ВРП невідкладно було проведено фахове обговорення цього документу, до якого було залучено суддів, науковців, адвокатів, з метою вироблення єдиних підходів до запропонованих змін до механізму перевірок.

За наслідком розгляду розробленого проєкту Порядку ВРП надала зауваження та пропозиції, які мають бути враховані НАЗК та відобразитися в доопрацьованому проекті документу.

Запропонований проєкт має пройти державну реєстрацію, зокрема, експертизу на його відповідність законодавству та Конституції України. І при цьому мають бути враховані та взяті до опрацювання зауваження, висловлені суддівською спільнотою та Вищою радою правосуддя.

Важливо, щоб моніторинг та перевірка декларацій не стали механізмом впливу на суддів, адже нескінченний моніторинг та контроль можуть мати наслідком ще більше серйозний кадровий дефіцит, ніж існує сьогодні.

2. Восьмий апеляційний адміністративний суд повідомив про дефіцит коштів для виплати заробітної плати працівникам апарату суду

До Вищої ради правосуддя надійшло звернення Восьмого апеляційного адміністративного суду щодо критичного недофінансування, зокрема низького рівня оплати праці працівників апарату суду, із проханням вжити необхідних заходів для врегулювання ситуації, що склалася.

Станом на 23 лютого 2021 року фактична кількість суддів становить 36 осіб, штатним розписом передбачена 51 посада судді. Згідно з даними Державної судової адміністрації України за 2020 рік у провадженні Восьмого апеляційного адміністративного суду перебувало 18228 справ і матеріалів, з яких 16246 надійшли у звітному періоді. Навантаження одного судді в середньому становить 464 справи на рік.

Суд переглядає в апеляційному порядку рішення адміністративних судів першої інстанції, в тому числі і загальних судів, що розташовані у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській та Тернопільській областях, де загалом проживає 6389345 осіб, які є потенційними користувачами судових послуг.

3. Судова система і держава потребують відновлення роботи ключового органу суддівського врядування, – Андрій Овсієнко

Судова система потребує нагальних реанімаційних заходів – такого законодавчого регулювання, яке дасть змогу відновити функціонування ключової інституції у судовій системі – Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. На цьому наголосив Голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко у своєму виступі на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Розвиток правосуддя».

За його словами, наразі законотворчий процес засвідчує певну хаотичність та несистемність підходів до зміни чинного законодавства щодо судоустрою та статусу суддів. «Понад 70 таких законопроєктів було зареєстровано у парламенті лише за останні півтора року, що в рази перевищує ту кількість законодавчих ініціатив, які стосувалися судоустрою та судочинства, з 2016 по 2019 роки. Тому потрібен зважений, чіткий, скоординований план дій щодо подальших кроків реформування судової системи», – сказав Голова ВРП.

На переконання Голови ВРП, без невідкладного відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ситуація й надалі погіршуватиметься, адже з посад можуть піти ще 30% суддів, які наразі мають право на відставку і поступово це право реалізовують. «Якщо на рівні місцевих судів кадровий дефіцит частково компенсується новопризначеними суддями (наприкінці 2020 року склали присягу понад 400 суддів), то відтік кадрів із судів апеляційної інстанції призводить до катастрофічних наслідків. Зокрема, до неможливості сформувати колегії для розгляду кримінальних справ. Така проблема вже постала перед Закарпатським апеляційним судом, Сумським апеляційним судом, на межі критичної ситуації перебуває Харківський апеляційний суд», – розповів Андрій Овсієнко. 

4. Світлана Шелест: ВРП й надалі стоятиме на сторожі незалежності суддів

Судова реформа має відповідати Конституції України та не суперечити європейським стандартам. На цьому акцентувала член Вищої ради правосуддя Світлана Шелест у своєму виступі на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Розвиток правосуддя».

За її словами, відповідно до європейських стандартів, зміни в системі судоустрою не повинні бути частими та несистемними, оскільки це призводить до дестабілізації роботи суду, порушення принципу правової визначеності, непрогнозованості.

Світлана Шелест підкреслила, що Вища рада правосуддя підтримує зміни до законодавства: «Ми за те, щоб вдосконалити роботу судів, органів суддівського врядування, покращити судочинство для того, щоб судова влада була ефективною, а доступ до правосуддя гарантованим. Водночас ми вважаємо, що зміни повинні бути своєчасними, прогнозованими, такими, що справді покращують якість правосуддя, спрощують доступ громадян до нього. Сьогодні у першу чергу потрібно стабілізувати роботу судової влади, відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка не працює вже майже півтора роки».

Коментуючи законодавчі ініціативи щодо реформування ВРП, Світлана Шелест зазначила: «Хочу нагадати, що Рада як конституційний орган була сформована за квотним принципом у січні 2017 року за кращими європейськими стандартами – за правової та технічної підтримки наших міжнародних партнерів. На сьогодні у ВРП працюють 17 членів з 21. Всі вони пройшли перевірку на відповідність вимогам до членів ВРП, критеріям професійної етики та доброчесності. Тому недоцільно під прикриттям змін законодавства припиняти у неконституційний спосіб повноваження членів ВРП».

Світлана Шелест також запевнила, що ВРП й надалі стоятиме на сторожі незалежності суддів задля того, щоб вони працювали на засадах відповідальності, підзвітності.

5. Суддю Шостого апеляційного адміністративного суду Костянтина Бабенка тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя

Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 1 березня 2021 року.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 1 березня 2021  року, суддю Шостого апеляційного адміністративного суду Бабенка Костянтина Анатолійовича відсторонено від здійснення правосуддя.

6. Вища рада правосуддя вирішила відрядити суддю до Ковельського міськрайонного суду Волинської області

З метою врегулювання навантаження та забезпечення належних умов доступу до правосуддя у Ковельському міськрайонному суді Волинської області Вища рада правосуддя 2 березня 2021 року вирішила відрядити суддю Конотопського міськрайонного суду Сумської області Шергіну Юлію Олександрівну до Ковельського міськрайонного суду Волинської області строком на один рік з 16 березня 2021 року.

7. НАЗК не врахувало істотні зауваження ВРП до проєктів порядків здійснення моніторингу способу життя судді та проведення перевірки їхніх декларацій

З цієї причини Вища рада правосуддя відмовила у погодженні проєктів Порядку здійснення моніторингу способу життя судді та Порядку проведення перевірки декларацій суддів.

9 лютого 2021 року у рішеннях № 281/0/15-21,№ 282/0/15-21 та додатках до них («Зауваження та пропозиції до проєкту Порядку здійснення моніторингу способу життя судді»;«Зауваження та пропозиції до проєкту Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої суддею») Рада навела детальну правову аргументацію своєї позиції та запропонувала надати для погодження доопрацьовані документи. Рада вказала на ризики, які несе в собі затвердження порядків у запропонованій НАЗК редакції.

8. ВРП відсторонила суддю Київського окружного адміністративного суду від здійснення правосуддя

Вища рада правосуддя вирішила тимчасово, строком на шість місяців, відсторонити суддю Київського окружного адміністративного суду Брагіну Олександру Євгеніївну від здійснення правосуддя. Суддя позбавлена права на отримання доплат до посадового окладу та направлена до Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації з питань застосування норм Кодексу адміністративного судочинства України і Кодексу суддівської етики із подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Рішенням Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 27 листопада 2020 року № 3279/1дп/15-20 суддю Київського окружного адміністративного суду Брагіну О.Є. притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано до неї вказане дисциплінарне стягнення. Це рішення Вища рада правосуддя 11 лютого 2021 року залишила без змін.

9. Васильківський районний суд Дніпропетровської області повідомив про дефіцит коштів для виплати заробітної плати працівникам апарату суду

До Вищої ради правосуддя надійшло звернення Васильківського районного суду Дніпропетровської області щодо критичного недофінансування, зокрема низького рівня оплати праці працівників апарату суду, із проханням вжити необхідних заходів для врегулювання ситуації, що склалася.

Станом на 23 лютого 2021 року фактична кількість суддів становить 2 особи, штатним розписом передбачено 3 посада суддів. Повноваження здійснювати правосуддя має 1 суддя. Згідно з даними Державної судової адміністрації України за 2020 рік у провадженні Васильківського районного суду Дніпропетровської області перебувало 1526 справ і матеріалів, з яких 1412 надійшли у звітному періоді. Навантаження одного судді в середньому становить 1412 справ на рік. При цьому в Васильківській селищній громаді Дніпропетровської області проживає 17210 осіб, які є потенційними користувачами судових послуг.

10. Оксана Блажівська: Ухвалення законопроєкту № 3711-д забезпечить довгоочікувані позитивні зрушення у кадровому забезпеченні судів

Турбулентність та невизначеність у судовій системі триває вже понад рік. Після прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» припинені повноваження всього складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Через те, що робота ВККС України фактично паралізована, зупинені численні процедури, які впливають на роботу судової системи в цілому – переведення, відрядження суддів протягом більшої частини 2020 року, а також призначення суддів.

Вища рада правосуддя як конституційний орган щодня намагається подолати кризу, яка склалася. До прикладу, протягом 2020 року Вищою радою правосуддя внесено Президентові України внесено подання про призначення 530 кандидатів на посади суддів.

Без повноцінного функціонування ВККС України проблема нестачі суддів не може бути вирішена повною мірою.

Вища рада правосуддя вкотре наголошує на необхідності термінових зрушень у судовій реформі, ухвалення законопроекту, формування і початку роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

11. Суддю Артура Ємельянова звільнено з посади за вчинення істотного дисциплінарного проступку

2 березня 2021 року Вища рада правосуддя вирішила звільнити Ємельянова Артура Станіславовича з посади судді Вищого господарського суду України на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України – вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

Частиною третьою статті 56 Закону України «Про Вишу раду правосуддя» встановлено, що питання про звільнення судді згідно з пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України Вища рада правосуддя розглядає на підставі подання Дисциплінарної палати.

Рішенням Другої Дисциплінарної палати ВРП від 4 червня 2018 року № 1695/2дп/15-18 Ємельянова А.С. було притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення з посади судді на підставі, передбаченій пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

12. Господарський суд Київської області повідомив про дефіцит коштів для виплати заробітної плати працівникам апарату суду та загрозу зупинення відправки поштової кореспонденції

До Вищої ради правосуддя надійшло звернення Господарського суду Київської області щодо критичного недофінансування, зокрема низького рівня оплати праці працівників апарату суду та відсутності коштів для матеріально-технічного забезпечення здійснення правосуддя, із проханням вжити необхідних заходів для врегулювання ситуації, що склалася.

Станом на 23 лютого 2021 року фактична кількість суддів становить 29 осіб, штатним розписом передбачено 30 посад суддів. Повноваження здійснювати правосуддя має 27 суддів. Згідно з даними Державної судової адміністрації України за 2020 рік у провадженні Господарського суду Київської області перебувало 7707 справ і матеріалів, з яких 6016 надійшли у звітному періоді. При цьому в Київській області проживає 1521129 осіб, які є потенційними користувачами судових послуг.

13. Належне фінансування сфери правосуддя – запорука її незалежності, – учасники V Національної дискусії «Доступ до правосуддя: реалії та перспективи»

За ініціативи Вищої ради правосуддя та Національної асоціації адвокатів України 1 березня 2021 року на базі Асоціації розвитку суддівського самоврядування України відбулася V Національна дискусія «Доступ до правосуддя: реалії та перспективи».

Під час заходу учасники обговорили актуальні та болючі теми сьогодення:

  • законодавчі ініціативи у сфері судоустрою щодо проведення судової реформи;
  • критичний стан фінансування;
  • незалежність суддів та суддівське самоврядування.

14. Триває робота щодо врегулювання нагальних питань фінансування судової влади

Голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко та член Вищої ради правосуддя Олег Прудивус взяли участь у черговому засіданні робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади в Україні, створеної у Комітеті ВРУ з питань правової політики. Присутні обговорили подальші кроки щодо врегулювання питання виплати у повному обсязі суддівської винагороди, оплати праці працівників апаратів судів, першочергових витрат судів, питання фінансування Верховного Суду та Верховного Суду України.

Детальніше тут.

15. ВРП вітає кроки Парламенту до розблокування процесу наповнення судів кадрами

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України». Вища рада правосуддя вітає довгоочікувані кроки Парламенту до розблокування процесу наповнення судів кадрами.

Метою законопроєкту є приведення положень законодавства України у відповідність до рішень Конституційного Суду України № 2-р/2020 та № 4-р/2020, відновлення роботи ВККСУ, вдосконалення процедури її формування та діяльності. Згідно з пояснювальною запискою доопрацьований у Комітеті законопроєкт, окрім позиції Конституційного Суду України, враховує також застереження, висловлені Венеційською комісією щодо окремих положень Закону № 193-ІХ, пропозиції і зауваження Венеційської комісії щодо законопроєкту № 3711, наведені у Висновку № 999/2020, а також спільні рекомендації, надані Програмою USAID «Нове правосуддя» та Проєктом ЄС «Право-Justice».

Варто зазначити, що у доопрацьованому законопроєкті в цілому враховані пропозиції Вищої ради правосуддя, які висловлювались у консультативних висновках, затверджених рішеннями Ради від 30 червня 2020 року № 2012/0/15-20 та від 8 грудня 2020 року №3404/0/15-20.

ВРП висловлює сподівання, що невдовзі компромісний законопроєкт буде ухвалений у цілому, після чого розпочнеться процес формування ВККС України і робота судів згодом стабілізується.

16. Бучацький районний суд Тернопільської області повідомив про припинення відправки поштової кореспонденції та дефіцит коштів для виплати заробітної плати працівникам апарату суду

До Вищої ради правосуддя надійшло звернення Бучацького районного суду Тернопільської області щодо критичного недофінансування, зокрема низького рівня оплати праці працівників апарату суду та відсутності коштів для матеріально-технічного забезпечення здійснення правосуддя, із проханням вжити необхідних заходів для врегулювання ситуації, що склалася.

Станом на 23 лютого 2021 року фактична кількість суддів становить 4 особи. Згідно з даними Державної судової адміністрації України за 2020 рік у провадженні Бучацького районного суду Тернопільської області перебувало 2311 справ і матеріалів, з яких 2103 надійшли у звітному періоді. Навантаження одного судді в середньому становить 1051 справа на рік. При цьому в Бучацькій територіальній громаді проживає 29149 осіб, які є потенційними користувачами судових послуг.

17. ВРП внесе Президентові України подання про призначення чотирьох суддів

4 березня 2021 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести Президентові України подання про призначення на посади до місцевих судів:

ШЕЛЮХОВСЬКОГО Миколи Вікторовича – на посаду судді Іллінецького районного суду Вінницької області;

КУХЛЕНКА Дмитра Сергійовича – на посаду судді Ірпінського міського суду Київської області;

ДУБОВЕНКО Ірини Геннадіївни – на посаду судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області;

СВІТЛИЧНОГО Романа Вадимовича – на посаду судді Зарічненського районного суду Рівненської області.

18. Обговорення проєкту Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя на 2021 рік

Вища рада правосуддя оприлюднила для обговорення проєкт Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя на 2021 рік.

Згідно з положеннями статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» Вища рада правосуддя своїм рішенням має затвердити антикорупційну програму.

Пропозиції та зауваження до проєкту Антикорупційної програми можна надсилати на адресу електронної пошти antikor@hcj.gov.ua.

19. Олексій Маловацький: Реформи сектору правосуддя мають бути системними та комплексними

Через недофінансування судової влади суди втрачають можливість якісно здійснювати судочинство, а громадяни позбавляються доступу до правосуддя. На цьому наголосив заступник Голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький у своєму виступі під час п’ятого фахового обговорення в межах Національної дискусії «Доступ до правосуддя: реалії та перспективи».

Заступник Голови ВРП звернув увагу учасників заходу на проблеми, з якими стикаються суди через брак коштів. «Вища рада правосуддя неодноразово зауважувала та застерігала, що сферу правосуддя очікує серйозна проблема дефіциту коштів. Наразі потреби судів для забезпечення ефективного правосуддя задоволено лише на 38 %. Тобто можна стверджувати, що судова влада фактично не фінансується», – вказав Олексій Маловацький. За словами заступника Голови ВРП, на сьогодні до Ради звернулося 68 судів, які фактично не в змозі здійснювати правосуддя – немає можливості надіслати поштову кореспонденцію, роздрукувати судове рішення, повідомити сторони про розгляд справи, сплатити комунальні послуги. «За таких умов ми констатуємо неможливість доступу громадян до правосуддя. Це називається «дисфункція органів державної влади», – наголосив заступник Голови ВРП.

Детальніше тут.

20. Підтримано ініціативу ВРП щодо розміщення консультативних висновків на сайті Парламенту

Відтепер консультативні висновки Вищої ради правосуддя будуть розміщуватись в електронній формі справ законопроєктів на сайті Парламенту, — про це йдеться у листі-відповіді Верховної Ради України на прохання ВРП забезпечити їх оприлюднення.

Відповідно до чинного законодавства України одним з основних повноважень ВРП є надання обов’язкових до розгляду консультативних висновків щодо законопроєктів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів.

Ознайомитись із консультативними висновками ВРП можна на офіційному вебсайті Ради за посиланням.

21. Призначено заступника Голови ДСА України

Вища рада правосуддя вирішила призначити Сальнікова Олексія Олександровича заступником Голови Державної судової адміністрації України з 4 березня 2021 року шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину.

22. ВРП звернулася до Офісу Генпрокурора, відреагувавши на повідомлення судді Кременчуцького районного суду Полтавської області

Вища рада правосуддя розглянула повідомлення судді Кременчуцького районного суду Полтавської області Клименко Світлани Миколаївни про втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

Суддя повідомила, що на початку 2020 року прийняла до розгляду цивільну справу. Протягом перебування справи у її провадженні відбулося вісім засідань, під час яких не виникало жодних питань з приводу ведення засідань, не було проявів тиску на суд. Проте в грудні 2020 року на електронну адресу суду від позивача надійшли листи з образами та погрозами.

ВРП вирішила звернутись до Офісу Генерального прокурора щодо надання інформації про розкриття та розслідування злочину у кримінальному провадженні за фактами, викладеними у повідомленні судді Кременчуцького районного суду Полтавської області Клименко Світлани Миколаївни.

23. Законопроєкт про ліквідацію та утворення окружних адміністративних судів має бути таким, що не породжує сумнівів у конституційності

Вища рада правосуддя затвердила консультативний висновок щодо проєкту Закону України «Про ліквідацію та утворення окружних адміністративних судів, юрисдикція яких поширюється на територію Київської області та міста Києва», що надійшов з Офісу Президента України. 

24. Близько 13 тисяч жителів залишилися без доступу до правосуддя через недофінансування Пустомитівського районного суду Львівської області

У Пустомитівському районному суді Львівської області склався фінансовий колапс — голова суду повідомив про припинення відправки поштової кореспонденції та дефіцит коштів для виплати заробітної плати працівникам апарату суду.

Станом на 23 лютого 2021 року фактична кількість суддів становить 6 осіб. Згідно з даними Державної судової адміністрації України за 2020 рік у провадженні Пустомитівського районного суду Львівської області перебувало 6498 справ і матеріалів, з яких 5286 надійшли у звітному періоді. Навантаження одного судді в середньому становить 881 справа на рік. При цьому в Пустомитівській територіальній громаді проживає 12946 осіб, які є потенційними користувачами судових послуг.

25. Суддя повідомив про факт виявлення підробленого виконавчого листа

Суддя Рубіжанського міського суду Луганської області Євгеній Романовський повідомив ВРП про факти, які можуть свідчити про підробку виконавчого листа невідомою особою з метою заволодіння коштами особи. На його переконання це дискредитує його репутацію як судді та правосуддя в цілому.

Про вказані обставини суддя Романовський Є.О. повідомив Вищу раду правосуддя та Генерального прокурора.

З огляду на обставини, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що перевірку повідомлених обставин здійснюють правоохоронні органи, ВРП вирішила звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо надання інформації про розкриття та розслідування злочину у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 376 Кримінального кодексу України за фактами, викладеними у повідомленні судді Рубіжанського міського суду Луганської області Євгенія Романовського.