X
Введіть слово для пошуку

Частина повноважень ВРП законом тимчасово передані іншим органам у системі правосуддя

22.03.2022

Сьогодні, 22 березня 2022 року, набирає чинності прийнятий Верховною Радою України 15 березня 2022 року Закон України «Про внесення змін до розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо забезпечення сталого функціонування судової влади в період відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя» № 2128-ІХ.

Згідно з нормами Закону № 2128-ІХ Розділ XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» доповнено пунктами 55 і 56.

Пунктом 56 Розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» установлено, що тимчасово, в період дії надзвичайного чи воєнного стану та протягом 30 днів після дня його скасування (припинення) і за умови відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя, Голова Верховного Суду або особа, яка виконує повноваження Голови Верховного Суду здійснює, зокрема, такі повноваження:

приймає рішення про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації та про дострокове закінчення відрядження судді. У період відсутності повноваженого складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України такі рішення приймаються без подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Положення абзацу другого частини другої статті 55 цього Закону щодо граничного строку відрядження судді не застосовуються;

проводить перевірку повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, оприлюднює результати та приймає відповідні рішення;

вносить до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, що порушує гарантії незалежності суддів або підриває авторитет правосуддя;

звертається до прокуратури та органів правопорядку щодо надання інформації про розкриття та розслідування злочинів, вчинених щодо суду, суддів, членів їх сімей, працівників апаратів судів, злочинів проти правосуддя, вчинених суддями, працівниками апарату суду.

Також визначено, що секретаріат Вищої ради правосуддя здійснює організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Голови Верховного Суду або особи, яка виконує повноваження Голови Верховного Суду, зокрема, в частині виконання зазначених повноважень Вищої ради правосуддя.

Крім того, відповідно до Закону України «Про внесення змін до пункту 4-1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України» від 15 березня 2022 року № 2127-ІХ, який набрав чинності 21 березня 2022 року, на період відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя перерозподіл видатків між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня у системі Державної судової адміністрації України у межах загального обсягу бюджетних призначень за відповідною бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету здійснюється Державною судовою адміністрацією України без погодження з Вищою радою правосуддя.

Вказане вище узгоджується із вимогами Закону України «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII, оскільки Законом № 2128-ІХ одночасно внесено зміни до Розділу ІII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя», який доповнено пунктами 23-4 і 23-5, щодо здійснення Головою Верховного Суду або особою, яка виконує повноваження Голови Верховного Суду повноважень Вищої ради правосуддя в межах, визначених пунктом 56 Розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», здійснення секретаріатом Вищої ради правосуддя організаційного, інформаційно-довідкового та іншого забезпечення діяльності Голови Верховного Суду або особи, яка виконує повноваження Голови Верховного Суду, в частині виконання зазначених повноважень Вищої ради правосуддя, а також щодо здійснення перерозподілу бюджетних видатків між судами без погодження з Вищою радою правосуддя.

Частина повноважень передається Державній судовій адміністрації України.