X
Введіть слово для пошуку

Член ВРП Світлана Шелест: Судова реформа - не залишити каменя на камені?

27.07.2020

Та новатори вважають, що існуючих вимог до суддів не достатньо, а тому проєкт пропонує Комісію з питань доброчесності, дві третини якої складатимуть представники міжнародних партнерів та громадськості, залучити до:

 перевірки чинного складу ВРП на предмет доброчесності та професійної етики;

відбору нових членів ВРП та ВККС;

розробки критеріїв доброчесності та професійної етики для кваліфікаційного оцінювання суддів і добору нових суддів;

перевірки доброчесності кандидатів у судді;

добору суддів, які в касації переглядатимуть рішення у справах про високопосадову корупцію.

Крім норм щодо відвертого втручання в роботу інститутів судової влади, проєкт містить низку недоречних пропозицій. Зокрема пропонується встановити, що адміністративні посади у судах судді обійматимуть по черзі впродовж нетривалого часу (не залежно від організаційних здібностей і бажання суддів). Це не відповідає Закону України «Про судоустрій і статус суддів», згідно з яким адміністративні посади у судах є виборними. Також хочуть відмінити закріплений статтею 125 Конституції України принцип територіальності та розглядити справи у режимі реального часу незалежно від місцезнаходження сторін і суду. Суперечить статті 62 Основного закону та нормам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод пропозиція проєкту застосовувати під час оцінювання доброчесності суддів / кандидатів на посаду судді стандарт доказування «обґрунтований сумнів у доброчесності». Це коли сумніви у доброчесності судді тлумачаться проти судді. Вочевидь, ініціатори таких змін презумпцію невинуватості ніколи не чули, тому керуються принципом «ти суддя – значить апріорі винен».

Вища рада правосуддя вважає, що запропоновані проєктом зміни ставлять під загрозу принцип незалежності судової влади від виконавчої гілки влади, до якої належить НАЗК. Нищівній критиці піддали положення проєкту Рада суддів України, Асоціація розвитку суддівського самоврядування, Асоціація суддів господарських судів України, Всеукраїнська асоціація суддів у відставці, понад п’ятдесят судів різних інстанцій і юрисдикцій. Судді вважають, що схвалення проєкту у редакції, запропонованій НАЗК, порушить принцип верховенства права в Україні, адже він суперечить основним засадам конституційного ладу.

Що станеться, якщо думка суддівської спільноти вчергове буде проігнорована? Можемо лише уявити собі масштаб проблем, породжених втіленням новел проєкту Антикорупційної стратегії у законодавство. Цей документ фактично руйнує підвалини державності – поділ влади на три незалежні гілки та підпорядковує систему правосуддя утворенням із незрозумілим статусом. Хотілося б, щоб негативний досвід запровадження непродуманих змін зупиняв їх ініціаторів. Адже породжене ними розбалансування у діяльності інституцій і броунівський рух вкрай небезпечні для держави. Пора покласти край антиконституційним фрагментарним змінам. Адже експерименти над судовою владою – це експерименти над громадянами України.