X
Введіть слово для пошуку

Голова Вищої ради правосуддя провів експертні консультації з посадовими особами Ради Європи щодо виконання положень Закону № 193-ІХ

03.02.2020

31 січня 2020 року у Страсбурзі Голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко у межах участі в урочистих заходах, присвячених відкриттю судового року Європейського суду з прав людини, провів експертні консультації з посадовими особами Ради Європи щодо виконання Вищою радою правосуддя повноважень, покладених на неї відповідно до Закону України від 16 жовтня 2019 року № 193-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» (далі – Закон № 193-ІХ), в частині утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Від Ради Європи у зустрічі взяли участь: Режіс Брійа, Спеціальний представник Генерального Секретаря Ради Європи в Україні, Фредерік Сундберг, голова Департаменту виконання судових рішень Європейського суду з прав людини, Ханне Юнкер, голова Департаменту правосуддя та правового співробітництва, Павло Пушкар, начальник відділу Департаменту виконання судових рішень Європейського суду з прав людини, Ліліт Данегян, начальник відділу з питань судової реформи, Андрій Кавакін, координатор проектів відділу з питань судової реформи.

Голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко зазначив, що головною проблемою, яку не вдалося вирішити в межах попередньої судової реформи і яка залишається актуальною на сьогодні, є нестача суддів (кадровий голод) у судах.

На жаль, Закон № 193-ІХ припинив повноваження складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, не передбачивши в перехідних положеннях певного періоду, який дав би можливість завершити процедури, розпочаті попереднім складом ВККСУ, зокрема конкурсний добір кандидатів на посаду судді та кваліфікаційне оцінювання суддів.

З огляду на це одним із пріоритетних завдань, яке Вища рада правосуддя вирішує в межах повноважень, передбачених Законом № 193-ІХ, є формування нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

З цією метою Вища рада правосуддя рішенням від 10 грудня 2019 року № 3407/0/15-19 (з відповідними змінами, внесеними рішенням від 14 січня 2020 року № 56/0/15-20) затвердила Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Крім того, Вища рада правосуддя звернулася до міжнародних та іноземних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, із пропозицією номінувати до складу конкурсної комісії міжнародних експертів. Таке звернення було надіслано двічі й до Генерального Секретаря Ради Європи.

Спеціальний представник Генерального Секретаря Ради Європи Режіс Брійа нагадав, що Україна, яка є членом Ради Європи, ратифікувала Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, взявши на себе зобов’язання щодо забезпечення відповідності будь-яких нових законів положенням цієї Конвенції. Це є базовим принципом співпраці між Радою Європи та Україною. Те саме стосується Закону № 193-ІХ.

Нагадаємо, що Венеційська комісія та Комітет Міністрів Ради Європи, зокрема в контексті виконання рішення ЄСПЛ у справі «Олександр Волков проти України», висловила занепокоєння щодо певних положень Закону № 193-ІХ.

Отже, пріоритетом Ради Європи на цьому етапі є забезпечення поваги до цих рішень Венеційської комісії та Комітету Міністрів Ради Європи. Рада Європи готова допомагати у спільних з українською владою пошуках механізмів, які дали б змогу впровадити в життя ці рішення.

Ханне Юнкер зазначила, що Рада Європи готова надати органам української влади експертну допомогу у разі, якщо представники української влади будуть готові її отримати.

Фредерік Сундберг зауважив, що з погляду виконання рішень ЄСПЛ є зрозумілою необхідність наповнити суди першої та апеляційної інстанцій новими суддями для прискорення розгляду справ, оскільки про довготривалість таких процедур неодноразово зазначалось у рішеннях ЄСПЛ, зокрема йдеться про справу «Науменко та інші проти України».

Режіс Брійа наголосив, що Рада Європи готова до подальшої довготривалої та успішної співпраці з Україною в межах діючих та нових проектів, що реалізуються в Україні для підтримки судової реформи.

Андрій Овсієнко подякував Раді Європи за послідовну позицію щодо необхідності впровадження висновків Венеційської комісії та зазначив про готовність Вищої ради правосуддя стати своєрідним додатковим майданчиком для широкого та відкритого діалогу з Радою Європи та іншими міжнародними організаціями, який сприятиме пошуку спільних шляхів приведення положень Закону № 193-ІХ у відповідність до рекомендацій та стандартів РЄ.

Голова ВРП запросив Режіса Брійа відвідати Україну та взяти участь у цьому діалозі.