X
Введіть слово для пошуку

Конкурсна комісія 6 жовтня затвердить перелік кандидатів до участі у конкурсі на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

05.10.2022

06 жовтня 2022 року о 16.00 відбудеться офіційне засідання Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (Конкурсна комісія). Під час засідання буде затверджений перелік кандидатів, які за результатами перевірки документів на відповідність вимогам Закону України «Про судоустрій та статус суддів» допущені до участі у конкурсі. Офіційне засідання буде транслюватись в онлайн-режимі на офіційному сайті Вищої ради правосуддя, та офіційних каналах Конкурсної комісії – Facebook та YouTube українською та англійською мовами.

Список кандидатів, допущених до участі у конкурсі на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС), за результатами засідання буде оприлюднений на офіційному сайті Вищої ради правосуддя.

Нагадуємо, що продовження судової реформи є важливою складовою вступу України до Європейського Союзу. Навіть в умовах військової агресії Україна робить все можливе, щоб забезпечити формування важливого інституту судової влади, відповідального за кадрове наповнення судів України – Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. За результатами публічного конкурсу Конкурсна комісія визначить з числа допущених до участі у конкурсі 32 кандидати, які мають стаж роботи в галузі права не менше 15 років та відповідають критеріям доброчесності та професійної компетентності. Вища рада правосуддя призначить 16 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа кандидатів, рекомендованих Конкурсною комісією.

 

On October 6, 2022, at 4:00 p.m., the official meeting of the Selection Commission for the selection of candidates for the positions of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine (HQCJ) members will be held.

During the meeting, will be approved for participation in the competition the list of candidates, based on the results of document members verification for compliance with the requirements of the Law of Ukraine "On the Judiciary and the Status of Judges". The official meeting will be broadcast online on the official website of the High Council of Justice, and the Commission's official channels - Facebook and YouTube in Ukrainian and English.  

The list of the candidates admitted to the competition for the positions of the HQCJ members will be published on the official website of the High Council of Justice based on the results of the meeting.

We remind you that the continuation of judicial reform is an important component of Ukraine's accession to the European Union. Even in the conditions of military aggression, Ukraine is doing everything possible to ensure the formation of the most important institution of judiciary responsible for staffing the courts of Ukraine - the Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine. According to the results of the public competition, the Selection Commission will select 32 candidates from among those admitted to the competition who have at least 15 years of experience in the field of law and meet the criteria of integrity and professional competence. The High Council of Justice will appoint 16 members of the High Qualification Commission of Judges from the 32 final candidates.