X
Введіть слово для пошуку

Лариса Швецова взяла участь у IV Судовому форумі

14.05.2021

Член Вищої ради правосуддя Лариса Швецова у виступі на IV Судовому форумі, організованому  Асоціацією адвокатів України, окреслила основні аспекти діяльності Ради щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Вона звернула увагу на необхідність невідкладного відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та вирішення проблеми кадрового забезпечення судів. Адже попри те, що з 2017 року ВРП  прийняла рішення про внесення Президентові України подання про призначення на посади 2109 суддів, на сьогодні вакантними залишаються 1957 суддівських посад. Також не завершені процедури добору суддів, кваліфікаційного оцінювання. При цьому з 2017 року ВРП за загальними обставинами звільнила 1146 суддів у відставку.

У зв’язку з надмірним навантаженням суддів Вища рада правосуддя прийняла рішення про відрядження 42 суддів до 27 судів з надмірним рівнем судового навантаження та до 2 судів, які припинили свою роботу і здійснення правосуддя в яких було неможливим. Водночас Лариса Швецова наголосила, що проблему критичного дефіциту кадрів у судах неможливо вирішити за допомогою таких тимчасових допоміжних заходів, як відрядження суддів на роботу до інших судів.

Лариса Швецова  зазначила, що надзвичайно актуальним залишається питання належного фінансування судів, яким бракує коштів на виплату заробітної плати працівникам апаратів судів, на відправлення кореспонденції, оплату послуг. «Оплата праці суддів і працівників апаратів судів має бути приведена у відповідність до вимог закону», – сказала вона.

За її словами, члени ВРП беруть активну участь у роботі робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади в Україні, створеної у Комітеті Верховної Ради України з питань правової політики. З метою забезпечення рівномірного розподілу бюджетних коштів для виплати обов’язкових складових заробітної плати працівникам апаратів судів ВРП погодила перерозподіл бюджетних видатків між Державною судовою адміністрацією України та її територіальними управліннями (щодо судів першої інстанції та апеляційної інстанції) для забезпечення належного фінансування виплати суддівської винагороди і заробітної плати працівникам судів.

Лариса Швецова зауважила, що суспільству нав’язується думка про необхідність чергового «перезавантаження» судової системи, органів суддівського врядування. На її переконання, обговорюючи питання довіри до судової системи, слід спиратись на конкретні факти. З-понад трьох мільйонів справ, які суди розглядають щороку, 87% не оскаржуються. Більшість скарг стосовно суддів, які надходять до ВРП, зумовлені незгодою із судовим рішенням та дублюють апеляційні та касаційні скарги.

За словами Лариси Швецової, у фокусі особливої уваги ВРП – повідомлення суддів про втручання у професійну діяльність щодо здійснення правосуддя, про дії, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя. Адже забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя – пріоритетне завдання Вищої ради правосуддя як конституційного органу державної влади та суддівського врядування. З 2017 року ВРП розглянула 1544 таких повідомлення. Рада веде Реєстр повідомлень суддів про втручання в діяльність та вживає заходів реагування на втручання.

Лариса Швецова поінформувала, що ВРП наразі готує Щорічну доповідь про стан забезпечення незалежності суддів в Україні за 2020 рік, у якій будуть окреслені актуальні питання, зазначені кричущі проблеми та запропоновані шляхи їх вирішення.