X
Введіть слово для пошуку

Оголошення про початок конкурсу на зайняття вакантної посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

05.04.2024

Відповідно до частини 3 статті 92 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (тут і надалі – "Закон"),  Вища кваліфікаційна комісія суддів України (тут і надалі – "ВККСУ") складається з шістнадцяти членів, вісім з яких призначаються з числа суддів або суддів у відставці. Рішенням ВККСУ від 27 березня 2024 року задоволено заяву члена ВККСУ з числа суддів та звільнено його за власним бажанням. З урахуванням викладеного, відповідно до частини 9 статті 95 Закону, Конкурсна комісія з відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (тут і надалі – "Конкурсна комісія") оголошує конкурс на зайняття вакантної посади члена ВККСУ і запрошує кандидатів з числа суддів або суддів у відставці до участі у конкурсі.

1.    Вимоги до члена ВККСУ
Стаття 94 Закону встановлює такі вимоги до члена ВККСУ: 
"Членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України може бути громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту, стаж професійної діяльності у сфері права не менше п'ятнадцяти років та відповідає критеріям доброчесності і професійної компетентності, що визначені цим Законом.
Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України має дотримуватися політичної нейтральності, не може належати до політичних партій, професійних спілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності."

2.    Процедура
Конкурсна комісія затвердила "Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" відповідно до положень  частини 4 статті 95 і пункту 1 частини 18 статті 951 Закону. Воно доповнює Закон щодо порядку проведення конкурсного добору кандидатів у члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

3.    Документи

3.1.    Законодавча база
У частині 12 статті 95 Закону зазначається:
"Разом із заявою про намір бути призначеною членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України особа подає:
1)    автобіографію;
2)    мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви для призначення членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
3)    копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
4)    копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права;;
5)    декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про початок конкурсу;
6)    копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені, навчання в аспірантурі чи докторантурі за денною (очною) формою навчання (за наявності);
6-1) копію документа, що підтверджує володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови;
7)    медичну довідку про стан здоров'я (щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я);
8)    копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
9)    письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею (крім копій документів, передбачених пунктами 3, 7, 8 цієї частини);
10) письмову заяву про відсутність обмежень щодо членства у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, а також про відповідність вимогам щодо несумісності або про зобов'язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі призначення членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
11) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади";
12) згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону та використання результатів такої перевірки членами Конкурсної комісії та уповноваженими нею особами."

3.2.    Вказівки щодо змісту 
3.2.1.    Заява (Додаток 1)
3.2.2.    Автобіографія (Додаток 2)
3.2.3.    Мотиваційний лист (Додаток 3)
3.2.4.    Згода на обробку персональних даних (Додаток 4)
3.2.5.    Додаткові документи
Ви можете подати додаткові документи, які не перелічені у частині 12 статті 95 Закону, і які Ви вважаєте такими, що є релевантними щодо Вашої участі у конкурсі.

3.3.    Вказівки з технічних питань
До документів додається флешка USB, що містить: 
-    скан копії (електронні версії) всіх документів, що подаються, 
-    оригінальний файл (у форматі Microsoft Word чи Open Document) мотиваційного листа та автобіографії (на додачу до його скан копії).
Вимоги до скан копій документів:
-    кожен з перелічених документів подається як окремий файл;
-    ім’я кожного файлу має містити прізвище кандидата і назву документу – саме у такому порядку (не більше 4 слів); наприклад: "Петренко автобіографія", "Ковальчук мотиваційний лист";
-    документи мають бути у форматі PDF (Portable Document Format) .
Заява, автобіографія, згода на обробку персональних даних та мотиваційний лист подаються як надрукований (а не написаний від руки) документ.
Усі паперові примірники документів завіряються кандидатом особисто. Копії мають містити позначку "згідно з оригіналом", особистий підпис кандидата, ініціали та прізвище кандидата і дату завірення. Завірення може здійснюватися на звороті документа. 
Копії документів, як паперові, так й електронні, мають бути високої якості (з чіткими зображеннями). 

4.    Строки та порядок подання документів
Документи від суддів або суддів у відставці, які бажають взяти участь у конкурсі, приймаються з 15 квітня 2024 до 31 травня 2024 року включно.

Документи та флешка USB подаються кандидатом або уповноваженою ним/нею особою за адресою секретаріату Вищої ради правосуддя (вул. Студентська 12а, Київ, 04050, Україна). Телефон для довідок: +380444810622.
У верхньому лівому куті конверту з повним набором документів має бути зазначено: "Конкурсній комісії".

Електронні копії усіх матеріалів, що вимагаються, надсилаються електронною поштою за адресою: commission@hcj.gov.ua

*Оголошення направлене в редакцію газети "Голос України" для оприлюднення