X
Введіть слово для пошуку

Оксана Блажівська окреслила проблеми, актуальні для органів суддівського врядування та судів

15.07.2022

Членкиня Вищої ради правосуддя Оксана Блажівська взяла участь в організованому Асоціацією адвокатів України онлайн-марафоні «Бізнес в умовах воєнного стану», під час якого обговорювалися особливості розгляду судових справ в умовах воєнного стану, еволюція судової практики, відновлення втраченого судового провадження та виконання судових рішень.

Оксана Блажівська наголосила на важливості обговорення нововведень, які слід очікувати як бізнесу, так і суспільству від впровадження змін у судовій системі.

Розповідаючи про роботу Ради під час воєнного стану, членкиня ВРП зазначила, що судова система, органи судового врядування, зокрема Вища рада правосуддя, адвокатура, нотаріат, не зупиняли свою роботу. Навіть у таких умовах забезпечується безперебійний доступ до захисту прав і свобод громадян.

Оксана Блажівська нагадала, що наразі у складі Вищої ради правосуддя із 21 члена ВРП продовжують працювати три члени Ради, які згідно з рішенням Етичної ради визнані такими, що відповідають критеріям професійної етики та доброчесності, а також Голова Верховного Суду (за посадою).

У зв’язку з відсутністю повноважного складу Ради деякі повноваження ВРП (щодо відрядження суддів, зміни територіальної підсудності того чи іншого суду тощо) делеговано Голові Верховного Суду.

Водночас в умовах військової агресії ВРП вживає всіх можливих заходів для вирішення проблем, які постали перед судовою системою. Зокрема, за словами Оксани Блажівської, залишаються нагальними питання фінансування, вдосконалення судової системи згідно зі Стратегією розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021–2023 роки, затвердженою Указом Президента України, яка базується на європейських стандартах і відповідно до якої відбувається оновлення Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

ВРП вживає всіх належних заходів для якнайшвидшого відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України як органу, сформованого згідно з новими вимогами та міжнародними стандартами з метою відновлення довіри до правосуддя.

Як наголосила Оксана Блажівська, для відновлення довіри до правосуддя в умовах воєнного стану важливо, щоб одночасно зі зміною підходів до формування ВРП та ВККСУ відбулися зміни і у свідомості громадян, адвокатів, представників бізнесу та переоцінка ставлення суспільства до судової влади.

Вона також повідомила про активну участь у напрацюванні пропозицій, які можуть стати базою для законопроєктів: «Хоч Рада не має, на жаль, права законодавчої ініціативи, але відповідно до аналізу роботи і практики члени ВРП пропонують своє бачення і моделі вирішення проблем судової системи».

Оксана Блажівська порушила також тему дисциплінарної відповідальності суддів. Нагадала про пропозиції, які висловили члени Ради під час зустрічі із представниками Ради Європи, зокрема щодо запровадження чітких вимог до скарги на суддю. За її словами, для зменшення кількості необґрунтованих скарг, доцільно внести зміни до статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», надавши право на звернення зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді лише через адвоката, який міг би завчасно усунути недоліки процесуального чи матеріального характеру.

Таким чином, як зазначила Оксана Блажівська, це дало б змогу уникнути дублювання апеляційної чи касаційної скарги та зменшити кількість необґрунтованих скарг.

В умовах недофінансування судових інституцій, на переконання членкині ВРП, доцільно запровадити сплату певного грошового збору за подання дисциплінарної скарги, що дасть змогу наповнювати бюджет.

Крім того, як вказала Оксана Блажівська, під час воєнного стану більша увага має приділятися відповідальності за порушення етики поведінки судді ніж відповідальності за порушення строків розгляду справ.

На її переконання, також можливо переглянути строк застосування до судді дисциплінарного стягнення та скоротити його із трьох років до одного року із дня вчинення проступку.

Такі зміни зумовлені наявністю на сьогодні більше 2000  вакантних суддівських посад. У зв’язку із цим необхідно також удосконалити та спростити процедуру добору суддів, на чому неодноразово наголошувала ВРП.

Вона також акцентувала увагу на необхідності відновлення повноважності ВРП. Члени Ради постійно звертаються до усіх суб’єктів формування з метою відновлення роботи Вищої ради правосуддя та повноцінного виконання нею як колегіальним органом її повноважень, зокрема щодо призначення, звільнення суддів, а також відновлення дисциплінарної функції ВРП.

Крім того, Оксана Блажівська зазначила, що ВРП підтримує ініціативи, викладені у законопроєкті № 7315 «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо здійснення судочинства в умовах воєнного чи надзвичайного стану». Законопроєкт передбачає можливість отримання інформації про суд, який розглядає справу, сторони спору та предмет позову, місце, дату і час судового засідання за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, мобільного застосунка «Дія», а також можливість отримання особою, що є стороною у справі, судового рішення, виконавчого документа в електронній формі через Єдиний портал державних послуг «Дія». За її словами, законопроєкт, за умови доопрацювання викладених у ньому пропозицій, зможе покращити доступ громадян до правосуддя в умовах воєнного стану. Ці прогресивні новели відповідають концепції діджиталізації, запропонованій Президентом України.

Підсумовуючи, Оксана Блажівська наголосила, що забезпечення стабільної роботи судової системи – спільне завдання для всіх органів влади та суспільства. Злагоджена і ефективна робота всіх органів і установ системи правосуддя неодмінно сприятиме підвищенню рівня довіри до суду.