X
Введіть слово для пошуку

Оксана Блажівська представила позицію ВРП під час засідання підкомітету з питань правосуддя Комітету ВРУ з питань правової політики

01.02.2022

Член Вищої ради правосуддя Оксана Блажівська взяла участь у розширеному засіданні підкомітету з питань правосуддя Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, під час якого відбулося обговорення законопроєктів №№ 5882, 6049, 6180, 6311, 6377, 6377-1.

Учасники розглянули проєкти законів про внесення змін до Законів України «Про доступ до судових рішень» та «Про електронні довірчі послуги» щодо оформлення електронних примірників судових рішень (№ 6377) та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оформлення електронних примірників судових рішень (№ 6377-1).

Законопроєктом № 6377, зокрема, пропонується надати право судді делегувати помічнику право підписання електронного примірника судового рішення в автоматизованій системі діловодства суду кваліфікованим електронним підписом судді та надсилання такого рішення до Єдиного державного реєстру судових рішень за умови підписання суддею паперового тексту судового рішення.

Оксана Блажівська повідомила, що наразі вказаний законопроєкт перебуває на розгляді ВРП, після чого Рада надасть свій консультативний висновок. Водночас член ВРП попередньо висловила певні застереження, зокрема щодо підміни повноважень помічника і судді, питань відповідальності помічника, технічного забезпечення окремими ключами тощо.

Обговорюючи законопроєкт № 5882 про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо деяких питань забезпечення суддів, Оксана Блажівська зазначила, що до вказаного законопроєкту ВРП надавала консультативний висновок, яким не підтримала цей законопроєкт.

Законопроєктом встановлено, що індексація базового розміру посадового окладу судді проводиться щороку 1 березня, починаючи з 1 березня 2025 року. У консультативному висновку ВРП зауважила, що не зрозуміло, чому автори законопроєкту № 5882 пропонують визначити посадові оклади суддів у спосіб, відмінний від способу визначення посадових окладів інших працівників бюджетної сфери, та встановити їх у фіксованому гривневому еквіваленті з одночасною забороною індексації до 1 березня 2025 року.

О.Блажівська наголосила на позиції Конституційного Суду України про недопущення звуження суддівських гарантій. Зауважила, що у консультативному висновку ВРП застерігала, що встановлення фіксованого розміру суддівської винагороди у гривневому еквіваленті без прив’язки до прожиткового мінімуму та без урахування індексу інфляції не буде відповідати економічній ситуації в державі та із часом призведе до зниження рівня суддівської винагороди, гарантованого чинною нормою частини третьої статті 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». О.Блажівська наголосила на необхідності врахування вказаних аргументів Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики.

У консультативному висновку ВРП зазначала, що суддівська винагорода повинна відповідати покладеному на суддю обсягу процесуальних обов’язків, а також бути достатньою для забезпечення незалежності судді в умовах, що склалися, враховуючи суттєвий кадровий дефіцит у судах.

За результатами розгляду прийнято рішення передати законопроєкт № 5882 до підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права з метою оцінки його відповідності Конституції України.

Також учасники розглянули законопроєкт про внесення змін до розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів з метою забезпечення здійснення правосуддя та усунення загрози припинення роботи апеляційних судів (№ 6049). Цим законопроєктом пропонується наділити ВРП повноваженнями здійснювати відрядження суддів місцевого, апеляційного суду або Верховного Суду до апеляційного суду тієї самої спеціалізації строком на один рік.

Оксана Блажівська зазначила, що ВРП підтримала вказаний законопроєкт із зауваженнями та застереженнями.

Член ВРП також наголосила на необхідності виваженого підходу до процедури відрядження, зокрема до апеляційних судів, з огляду на необхідність системного зв’язку внесення змін до чинних норм законодавчих актів, що врегульовують питання відрядження суддів.  Враховуючи критичний рівень кадрового забезпечення судів першої інстанції, відрядження суддів із цих судів до судів апеляційної інстанції може поглибити кадрову кризу у місцевих загальних судах. Вона нагадала, що наразі оголошено про початок першого конкурсу на зайняття вакантних посад членів ВККСУ, тому є сподівання щодо формування нового складу Комісії та відновлення кадрових процедур.

Член Вищої ради правосуддя наголошує  на тому, що доцільно було б на законодавчому рівні визначити процедуру такого призначення судді у відставці до суду тієї самої спеціалізації та не вищого рівня (крім Верховного Суду) на підставі заяви судді, якщо такий суддя пройшов кваліфікаційне оцінювання в порядку, передбаченому законом.

Під час обговорення законопроєкту про внесення змін до статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо врегулювання конфлікту інтересів (№ 6180) О.Блажівська зауважила, що Рада вважає своєчасними та підтримує запропоновані документом норми. Член ВРП зазначила, що відповідно до міжнародних стандартів судова влада є незалежною, тож повноваження щодо надання роз’яснень стосовно конфлікту інтересів мають належати самоврядній суддівській організації.

Законопроєкт розроблений з метою усунення правової невизначеності під час врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів, яка існує в чинному українському законодавстві. 

З одного боку, законодавством презюмується, що контроль за врегулюванням конфлікту інтересів здійснює Рада суддів України. З іншого боку, існує невизначеність щодо надання роз’яснень про наявність конфлікту інтересів – фактично законодавство надає можливість здійснювати відповідні повноваження як Раді суддів України, так і Національному агентству з питань запобігання корупції.

О.Блажівська наголосила, що ВРП підтримала делегування такого права Раді суддів України та вказала, що деталізовані норми щодо повноважень РСУ з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів обов’язково мають бути закріплені у Законі України «Про судоустрій і статус суддів», оскільки це відповідає вимогам Конституції України щодо поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову.

«Рада суддів України є саме тим самоврядним органом, який за рахунок свого статусу зберігає баланс нейтралітету, і ця прерогатива має йому належати й повинна бути закріплена в законі», – зазначила О.Блажівська.

Оксана Блажівська також поінформувала про підтримку Радою законопроєкту про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо врегулювання питання оплати праці працівників судів (№ 6311).

Як ми повідомляли, законопроєкт пропонує збільшити посадові оклади працівників судів та закріпити їх визначальну роль у структурі виплат, водночас зменшивши частку додаткових стимулюючих виплат, які залежать від наявності фінансових ресурсів. Передбачено встановлення мінімального розміру посадового окладу державного службовця апарату місцевого загального суду, посада якого віднесена до найнижчої за умовами оплати праці посади державної служби на рівні 20 відсотків від встановленого законом базового розміру посадового окладу судді місцевого суду, юрисдикція якого поширюється на територію одного або декількох районів, районів у містах, міст обласного значення. В залежності від інстанцій передбачені коефіцієнти.