X
Введіть слово для пошуку

Оприлюднено Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Вища рада правосуддя 10 грудня 2019 року ухвалила рішення про затвердження Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Доповідач – Голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко нагадав, що 7 листопада 2019 року набрав чинності Закон України від 16 жовтня 2019 року № 193-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» (далі – Закон № 193-IX), яким внесено зміни, зокрема, до Закону України «Про судоустрій і статус суддів». 

Статтею 95 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (у редакції Закону № 193-IX) визначено, що призначення на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюється Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу в порядку, передбаченому цим Законом.

Відповідно до частини другої статті 951 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» положення про конкурс затверджує Вища рада правосуддя.

На виконання вимог вказаного Закону Вищою радою правосуддя з урахуванням пропозицій міжнародних партнерів, Ради суддів України, Національної школи суддів України розроблений проект Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Вища рада правосуддя вирішила затвердити Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Положення визначає порядок та умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, внесення до Вищої ради правосуддя за результатами конкурсу рекомендації про призначення кандидата на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Встановлено, що конкурс на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводить Вища рада правосуддя на основі принципів верховенства права, публічності та політичної нейтральності, з дотриманням вимог Конституції України та законодавства України.

Відбір кандидата на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюється відповідно до визначених законом вимог до члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, за критерієм професійної компетентності, що включає професійний досвід, знання і володіння державною мовою, а також за моральними і діловими якостями, необхідними для виконання обов’язків члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Конкурс проводиться з дотриманням принципу ефективного і справедливого процесу відбору з метою формування високопрофесійного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, більшість членів якої мають становити судді, як державного колегіального органу суддівського врядування, який на постійній основі діє у системі правосуддя України, є відповідальним за кадрове забезпечення суддівського корпусу та за вирішення питань, пов’язаних із кар’єрою суддів.

Конкурс проводиться такими етапами:

1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) формування конкурсної комісії;

4) приймання та оприлюднення документів кандидатів;

5) відбір конкурсною комісією кандидатів на відповідність вимогам закону, затвердження Вищою радою правосуддя переліку за обґрунтованим рішенням конкурсної комісії та прийняття Вищою радою правосуддя рішення про проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, зазначених у переліку;

6) відбір кандидатів конкурсною комісією на відповідність кандидата критерію професійної компетентності, що включає професійний досвід, знання і володіння державною мовою, а також за моральними і діловими якостями;

7) проведення співбесід з відібраними кандидатами та визначення за результатами співбесід на підставі обґрунтованого рішення їхнього рейтингу;

8) оприлюднення рейтингу кандидатів, відібраних конкурсною комісією, за рішенням Вищої ради правосуддя; 

9) внесення конкурсною комісією до Вищої ради правосуддя обґрунтованого рішення з рекомендацією про призначення кандидата на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

10) розгляд Вищою радою правосуддя рекомендації конкурсної комісії  про призначення кандидата на вакантну посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України згідно з рейтингом.

Положенням визначено, що конкурс оголошується на підставі рішення Вищої ради правосуддя. Рішення про оголошення конкурсу ухвалюється на пленарному засіданні Вищої ради правосуддя.

Рішення Вищої ради правосуддя від 10 грудня 2019 року № 3407/0/15-19 «Про затвердження Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України»

Управління інформації

та забезпечення комунікаційної діяльності