X
Введіть слово для пошуку

Про розгляд Вищою радою правосуддя запитів на публічну інформацію у вересні 2019 року

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» Вища рада правосуддя оприлюднює звіт про розгляд запитів на публічну інформацію, що надійшли до ВРП протягом вересня 2019 року.

Розгляд запитів на інформацію в Раді у звітному періоді здійснювався згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації».

У вересні 2019 року на розгляд надійшло 52 запити на інформацію, з них:

- від фізичних осіб – 47 (електронною поштою – 19, засобами поштового зв’язку – 25, засобами телефонного зв’язку – 2, подано запитувачем особисто – 1);

- від юридичних осіб – 1 засобами поштового зв’язку;

- від об’єднань громадян (громадських організацій) – 2 (електронною поштою – 1, засобами поштового зв’язку  – 1);

- від представників засобів масової інформації – 2 (електронною  поштою – 1, засобами поштового зв’язку  – 1).

У звітному періоді розглянуто 52 запити на інформацію (з урахуванням запитів, що залишилися на розгляді (надійшли до Вищої ради правосуддя після 27 серпня 2019 року та строк розгляду яких закінчувався у вересні 2019 року).

За результатами розгляду надано інформацію на 38 запитів,  відмовлено у задоволенні 13 запитів, 1 запит надіслано для розгляду належному розпоряднику інформації.

Крім того, 9 запитів залишилися на розгляді (строк розгляду 3 запитів продовжено та 6 надійшли до Вищої ради правосуддя після 25 вересня 2019 року).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема:

- відомостей про кількість внесених подань Президенту України про призначення суддів на посади за відповідний період;

- надходження до Вищої ради правосуддя дисциплінарних скарг щодо суддів, відкритих у Раді дисциплінарних справ та прийнятих рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

- результатів розгляду подань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з рекомендаціями щодо звільнення суддів на підставі підпункту 4 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України;

- прізвищ членів Вищої ради правосуддя (доповідачів), на розгляді яких перебувають дисциплінарні скарги на дії суддів;

- надання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя, а також інших документів, створених у процесі виконання Радою повноважень, передбачених законодавством;

- стану та результатів розгляду скарг, раніше надісланих до Ради заявниками;

- надіслання зразка скарги щодо дисциплінарного проступку судді (суддів) (дисциплінарної скарги), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 14 лютого 2017 року № 269/0/15-17;

- кількості засідань Комунікаційного комітету системи правосуддя та створення ним робочих груп.

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні запитів на інформацію, зокрема у зв’язку з тим, що запитувана інформація згідно з вимогами частини другої статті 6  Закону України «Про доступ до публічної інформації» є службовою інформацією Ради, з підстав невідповідності запитів вимогам, встановленим частиною першою статті 19 вказаного Закону, а саме запитувана в них інформація не є публічною інформацією Вищої ради правосуддя (не знаходиться у її володінні), та щодо надання роз’яснень з правових питань.

 

Управління інформації
та забезпечення комунікаційної діяльності