X
Введіть слово для пошуку

Рішення ВРП щодо всіх без винятку суддів ґрунтуються виключно на законі

30.11.2020

Щодо заяви суддів Вищого антикорупційного суду про  втручання в їхню діяльність Вища рада правосуддя повідомляє таке.

На розгляді Ради поряд із сотнями інших скарг перебуває дисциплінарна скарга Національної асоціації адвокатів України на дії суддів Вищого антикорупційного суду. Розгляд скарг є конституційною функцією ВРП.

У Щорічній доповіді «Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні» ВРП наголошувала, що будь-яка скарга на дії суддів не може розцінюватися як втручання або тиск на суддю, оскільки  таке звернення є невід’ємним  конституційним правом. Чинним законодавством не передбачено жодних обмежень права будь-якої особи на звернення до ВРП  зі скаргою стосовно дисциплінарного проступку судді, в тому числі і обмежень щодо звернення учасника судового провадження з дисциплінарною скаргою до закінчення судового розгляду справи.

Відповідно до Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Ради, у якого на перевірці перебуває скарга, має право  витребувати матеріали судової справи щодо завершеної процесуальної дії. Член ВРП з огляду на те, що на запит щодо завершеної процесуальної дії пояснення не були надані, просив надіслати завірені копії ухвал суду. Наявність ухвал свідчить про завершення певних процесуальних дій. Ознайомитись з цими ухвалами у члена ВРП можливості не було через те, що вони не були внесені до Єдиного державного реєстру судових рішень.

На сьогодні ВРП жодного рішення щодо вказаної скарги не прийняла. Наразі здійснюється перевірка. Повноваження щодо прийняття рішення належить дисциплінарному органу. При цьому наголошуємо – член Ради, який витребував копію ухвали, не бере участі в ухваленні рішення щодо скарги.

Будь-які питання конфлікту інтересів вирішуються в порядку Закону України «Про Вищу раду правосуддя» під час розгляду справи Дисциплінарною палатою.

Як тільки звернення суддів Вищого антикорупційного суду щодо втручання в їхню діяльність надійде до Вищої ради правосуддя, Рада розгляне його у встановленому законом порядку.

Вища рада правосуддя закликає суддів Вищого антикорупційного суду не викривлювати інформацію та не створювати видимість упередженого ставлення до них. Рішення ВРП щодо всіх без винятку суддів ґрунтуються виключно на законі.