X
Введіть слово для пошуку

Роз’яснення конкурсної комісії щодо підтвердження кандидатами на посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів вільного володіння однією з офіційних мов Ради Європи

Конкурсна комісія для проведення конкурсу на посади у службі дисциплінарних інспекторів усвідомлює виклики, які стоять перед кандидатами на посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів у реаліях повномасштабної збройної агресії російської федерації, зокрема об’єктивну складність отримання сертифіката міжнародного зразка щодо володіння іноземною мовою. Отже, конкурсна комісія буде ухвалювати рішення щодо допуску до участі в конкурсі за наявності мінімально необхідного пакета документів у режимі максимального сприяння кандидатам.

Наприклад, окрім сертифіката міжнародного зразка, документом, що підтверджує вільне володіння англійською або французькою мовою, може бути додаток до диплома про вищу освіту з відповідною оцінкою чи диплом про вищу освіту, здобуту англійською чи французькою мовою.

Водночас конкурсна комісія залишає за собою право додатково перевірити рівень володіння кандидатами іноземною мовою. Наприклад, шляхом проведення частини співбесіди іноземною мовою.

Конкурсна комісія активно працює над проєктом порядку проведення конкурсу. У той же час уже зараз очевидним є те, що співбесіди з кандидатами відбудуться не раніше ніж через два місяці після закінчення строку прийому документів. Кандидати можуть використати цей час для отримання документів, що підтверджують володіння іноземною мовою.