X
Введіть слово для пошуку

Служба судової охорони представила ВРП Звіт про роботу у 2021 році

13.01.2022

Вища рада правосуддя заслухала Звіт Голови Служби судової охорони Валерія Бондаря про діяльність Служби та реалізацію у 2021 році Стратегії розвитку Служби судової охорони до 2022 року.

У Звіті Голови ССО відображаються структурна, функціональна побудова та стан укомплектування органів та підрозділів ССО, а також виконання повноважень щодо:

  •  стану забезпечення охорони об’єктів органів та установ системи правосуддя;
  •  організації навчання й підвищення кваліфікації співробітників ССО;
  •  стану забезпечення будівель, приміщень судів та установ системи правосуддя необхідною кількістю сучасних систем (засобів) технічної, інженерно-технічної охорони.

У Звіті зазначається, що проведені організаційно-штатні заходи, зміна тактики дій, форм і методів охорони дали змогу без збільшення чисельності персоналу забезпечити охорону 81 % об’єктів системи правосуддя. Під охороною Служби перебувають 590 об’єктів системи правосуддя. У 2021 році під охорону прийнято 122 об’єкти, які розміщуються у 632 будівлях.

На сьогодні 100 % об’єктів прийнято під охорону у Вінницькій, Донецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Київській, Львівській, Рівненській та Тернопільській областях. Службою забезпечено першочергове прийняття під охорону місцевих судів, розташованих в адміністративних центрах новоутворених районів. Водночас впроваджено сучасну тактику дій шляхом створення мобільних груп реагування на випадок ускладнення обстановки на об’єктах охорони, що діятимуть протягом доби.

Протягом минулого року забезпечено безпеку учасників судових процесів та підтримання громадського порядку під час проведення понад 4,3 млн судових засідань, з них майже 4 тис. судових засідань потребували вжиття додаткових заходів щодо забезпечення безпеки суддів. Окрім цього, реалізовано 100 % заявок за зверненнями голів судів щодо забезпечення безпеки під час резонансних судових засідань навіть у тих судах, які не перебували під охороною Служби.

Для забезпечення безпечних умов для суддів, працівників та відвідувачів суду співробітниками Служби щоденно на вході до об’єкта системи правосуддя здійснювався скринінг понад 7 млн. осіб, а понад 6 тис. відвідувачів у проході до суду було відмовлено.

Попереджено пронесення до судів 131,1 тис. заборонених речей і предметів, які становили потенційну загрозу суддям, працівникам суду та учасникам судових процесів. Протягом року зафіксовано 110 випадків вчинення протиправних та хуліганських дій, а саме: 72 випадки – у приміщеннях судів, 24 – у залах судових засідань та 14 – на прилеглій до об’єкта охорони території. Внаслідок цього 81 особу було передано до органів та підрозділів Національної поліції.

З метою оперативного обміну інформацією, яка може бути використана для попередження протиправних діянь у судах, між Службою судової охорони та Департаментом з питань виконання кримінальних покарань підписано Меморандум про співпрацю.

Співробітники підрозділів особистої безпеки суддів Служби забезпечували особисту безпеку 33 суддів (з урахуванням заходів, розпочатих у 2020 році), на адресу яких надходили погрози. Крім того, співробітниками зазначених підрозділів виконано понад 2 тис. завдань із посилення нарядів служби для забезпечення громадського порядку в органах та установах системи правосуддя під час проведення резонансних судових процесів.

Підключення чергових частин територіальних управлінь Служби до муніципальних програм «Безпечне місто» також сприяло оперативному та своєчасному реагуванню на ускладнення обстановки біля об’єктів охорони.

Протягом року Навчальний центр ССО здійснив 12 випусків висококваліфікованих співробітників. Діяльність Центру була високо оцінена аташе з правоохоронних питань країн Європейського Союзу, Канади та Сполучених Штатів Америки. Протягом минулого року в кожному із судів, які перебувають під охороною, проведено тактико-спеціальні навчання щодо готовності співробітників Служби до дій у разі ускладнення обстановки. До навчань також залучався особовий склад Національної поліції України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У Звіті акцентовано, що внаслідок недостатнього забезпечення будівель, приміщень судів та установ системи правосуддя необхідною кількістю сучасних систем (засобів) технічної, інженерно-технічної та пожежної охорони збільшується службове навантаження співробітників Служби. Водночас ССО вжито комплекс заходів, спрямованих на покращення стану обладнання приміщень судів засобами відеоспостереження та охоронно-тривожної сигналізації з виведенням сигналів оповіщення про тривогу до відділів оперативно-чергових служб територіальних управлінь Служби.

Голова ССО нагадав, що змінами до законодавства встановлено: в умовах правового режиму воєнного стану роботу й повноваження судів, органів та установ системи правосуддя не може бути обмежено, а Службу судової охорони визначено суб’єктом сектору безпеки і оборони, яка бере участь у забезпеченні національної безпеки України. На співробітників Служби поширюється особливий порядок військового обліку, вжито заходів щодо бронювання військовозобов’язаних працівників Служби на період мобілізації та у воєнний час. Службою спільно з Вищою радою правосуддя та Державною судовою адміністрацією України розробляються нормативно-правові засади евакуації персоналу судів та архівів.

У квітні 2021 року Парламент ухвалив Закон України, яким  врегульовано окремі питання проходження служби співробітниками ССО, запроваджено державну службу, поширено на співробітників Служби дію Дисциплінарного статуту Національної поліції України.

За словами керівника Служби, планується розроблення Візії Служби судової охорони на 2023–2028 роки, яка стане основним стратегічним документом середньострокового планування. Візія відображатиме бачення майбутнього Служби та визначатиме напрями її розвитку, обсяг ресурсів, необхідних для оснащення сучасним озброєнням і технікою, створення запасів матеріально-технічних засобів тощо.

Щодо питань, які потребують вирішення, Валерій Бондар звернув увагу на недостатнє фінансове забезпечення Служби. У 2022 році Держбюджетом передбачено фінансування на рівні лише 33,3 % від потреби. Прийняття під охорону 144 об’єктів системи правосуддя зумовлює потребу додаткового комплектування кадрами. Також він зазначив про необхідність законодавчого врегулювання низки питань діяльності Служби.

Наголосив, що попри всі виклики, які у минулому  році постали перед Службою, завдяки ефективному застосуванню ресурсів, професіоналізму та відповідальності співробітників ССО вдалося виконати всі завдання з охорони й забезпечення безпеки судової влади України. Валерій Бондар висловив вдячність членам Вищої ради правосуддя за підтримку у становленні та розбудові Служби.

Вища рада правосуддя взяла до відома Звіт про діяльність Служби судової охорони та реалізацію у 2021 році Стратегії розвитку Служби судової охорони до 2022 року, а також звернула увагу Голови ССО на необхідність неухильного забезпечення підтримання громадського порядку в судах, охорони приміщень судів, органів та установ системи правосуддя та продовження у 2022 році взяття під охорону решти об’єктів органів системи правосуддя.

Нагадаємо, Служба судової охорони є державним органом у системі правосуддя для забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах, який підзвітний Вищій раді правосуддя та підконтрольний Державній судовій адміністрації України.