X
Введіть слово для пошуку

Триває робота над законодавчим урегулюванням питань кадрового дефіциту в апеляційних судах

15.09.2022

Виконувач обов’язків Голови Вищої ради правосуддя Віталій Саліхов, члени Ради Оксана Блажівська, Дмитро Лук’янов, Роман Маселко, Микола Мороз та Інна Плахтій взяли участь в обговоренні низки законопроєктів під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.

Зокрема, до порядку денного був внесений проєкт Закону про внесення змін до Розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів з метою забезпечення здійснення правосуддя та усунення загрози припинення роботи апеляційних судів (№ 6049).

Законопроєктом запропоновано тимчасово, до дня завершення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеного 9 серпня 2019 року, наділити Вищу раду правосуддя повноваженнями здійснювати відрядження суддів місцевого, апеляційного суду або Верховного Суду до апеляційного суду тієї самої спеціалізації строком на один рік. Крім того, передбачено, що в разі втрати повноважності ВРП цю функцію здійснюватиме Рада суддів України.

Варто нагадати, що з листопада 2019 року будь-який добір суддів та заміщення вакантних посад не здійснюються через відсутність повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Відповідно до Закону України № 679-IX Вища рада правосуддя відряджає суддів без рекомендації чи подання ВККСУ. Однак цей Закон не вирішив проблемну ситуацію в апеляційних судах, пов’язану з дефіцитом кадрів.

Існує реальний ризик, що до відновлення роботи ВККСУ та завершення відповідного конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів в апеляційних судах виникне надзвичайна ситуація, пов’язана з відсутністю суддів, які можуть здійснювати правосуддя та розглядати справи, що призведе до припинення роботи апеляційних судів.

В. о. Голови Вищої ради правосуддя Віталій Саліхов зазначив, що Рада висловлювала свою позицію щодо вказаного законопроєкту у консультативному висновку, в якому констатувала, що запропоновані заходи можуть бути підтримані у разі врахування висловлених ВРП зауважень та застережень.

Він зауважив про критичне ставлення до положення щодо переведення судді місцевого суду шляхом відрядження на посаду судді апеляційної інстанції. За словами Віталія Саліхова, необхідно, щоб такий суддя підтвердив можливість здійснювати правосуддя саме в суді апеляційної інстанції.

Крім того, не передбачено коштів для Державної судової адміністрації України на забезпечення такого переведення. Віталій Саліхов звернув увагу, що суддівська винагорода судді апеляційної інстанції є більшою, ніж судді першої інстанції, тому такі виплати у зв’язку з переведенням потребуватимуть додаткових асигнувань державного бюджету.

Зазначив, що для вирішення кадрових проблем в апеляційних судах доцільно надати можливість переведення суддів вищих судів, суддів касаційної інстанції, за умови залишення розміру суддівської винагороди в такому випадку на рівні вищого суду, або зайняття посади судді кандидатам на посаду судді Верховного Суду, які пройшли всі процедури та підтвердили здатність здійснювати правосуддя.

Віталій Саліхов також наголосив, що переведення судді є конституційним повноваженням і прерогативою Вищої ради правосуддя та не може покладатися на Раду суддів України, яка є органом суддівського самоврядування і не наділена владними повноваженнями із цього питання. Тому ВРП проти такої законодавчої ініціативи.

Член ВРП Микола Мороз підтримав ініціативу щодо доцільності передбачення законодавчої норми, згідно з якою особи, які підтвердили здатність здійснювати правосуддя у складі Верховного Суду, але не стали його суддями, могли б бути призначені суддями апеляційних судів за спеціальною (скороченою) процедурою.

Він зазначив, що зайняття частини наявних місць такими кандидатами дало б змогу зняти напругу у найбільш проблемних з точки зору кадрового наповнення апеляційних судах в умовах можливого масового задоволення заяв про відставку у разі початку роботи ВРП.

Микола Мороз наголосив на необхідності нагального вирішення цього питання та можливості підготовки Вищою радою правосуддя відповідних пропозицій для розгляду Комітетом.

Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів з метою забезпечення здійснення правосуддя та усунення загрози припинення роботи апеляційних судів зареєстровано 15 вересня 2022 року (№6049/П).