X
Введіть слово для пошуку

Т.в.о. Голови ДСА України представив ВРП звіт про діяльність Державної судової адміністрації України у 2021 році

25 січня 2022 року Вища рада правосуддя заслухала Звіт т.в.о. Голови Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова щодо діяльності ДСА України у 2021 році.

Згідно законодавства керівництво ДСА України звітує про діяльність органу перед Вищою радою правосуддя, зокрема,  з питань організаційного та фінансового забезпечення діяльності органів судової влади.

У Звіті викладено інформацію про стан фінансового забезпечення діяльності органів та установ у системі правосуддя, інформація про укомплектованість судів та інформаційно-технічне забезпечення. Крім того у звіті міститься інформація про стан забезпечення судів приміщеннями, стан безпеки суддів та охорони приміщень тощо.

Презентуючи звіт, О.Сальніков зазначив, що на кінець звітного періоду 114 судів працювали в умовах, коли фактична чисельність суддів складала 50% від штатної та менше. У той час як у 2020 році така ситуація була у 56 судах.

На кінець 2021 року у 6 місцевих загальних судах не здійснювалося правосуддя.  

У звіті ДСА України зазначено, що рівень задоволення потреби органів судової влади у фінансових ресурсах у 2021 році становив 42,5%, тобто найменше за період із 2017 року. Так у 2017 році цей показник становив 79,1%, у 2018 році – 77,9%, у 2019 році –  72,4%, у 2020 році – 64,9%.

Як наголошено у документі, через такий рівень фінансового забезпечення на початку 2021 року утворився дефіцит за всіма напрямками використання коштів.

Поліпшення фінансового забезпечення органів правосуддя відбулося у тому числі завдяки скоординованій роботі створеної при Комітеті Верховної Ради України з питань правової політики Робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади в Україні.

На кінець 2021 року загальна сума бюджетних призначень ДСА України для забезпечення діяльності органів системи правосуддя, з урахуванням додатково залучених коштів спеціального фонду державного бюджету і залишку на кінець 2020 року, склала 17 303,2 млн грн, з них за загальним фондом державного бюджету - 13 895,2 млн грн, за спеціальним фондом державного бюджету - 3 408,0 млн гривень.

За словами Олексія Сальнікова питання інформатизації та впровадження підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, в умовах недостатнього фінансування, були надзвичайно актуальними. Зокрема, три підсистеми ЄСІТС – Електронний суд, Електронний кабінет та підсистема відеоконференцзв’язку, що розпочали офіційне функціонування в жовтні 2021 року, дозволили спростити та поліпшити доступ до правосуддя для громадян України. Адже, впроваджені підсистеми забезпечують можливість користувачам дистанційно обмінюватися процесуальними документами з судами в електронній формі, а також дистанційно брати участь в судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами суду.

Вища рада правосуддя вирішила взяти до відома Звіт т. в. о. Голови ДСА України Олексія Сальнікова про діяльність Державної судової адміністрації України за 2021 рік.

Рада наголосила т. в. о. Голови ДСА України на необхідності вжиття всіх можливих заходів з метою забезпечення прозорості бюджетного процесу, рівномірного та справедливого розподілу наявного фінансового ресурсу між розпорядниками бюджетних коштів у системі Державної судової адміністрації України як головного розпорядника коштів державного бюджету.