X
Введіть слово для пошуку

У ВРП презентовано звіт щодо фінансування судової системи України за період 2018–2021 років

6 липня 2021 року у Вищій раді правосуддя презентовано звіт за результатами юридичного та фінансового аналізу питань державного фінансування судової системи України за період 2018–2021 років. Документ підготовлений у межах співпраці і за сприяння проєктів Ради Європи «Підтримка судової влади України в забезпеченні кращого доступу до правосуддя» та «Подальша підтримка виконання Україною рішень у контексті статті 6 ЄКПЛ».

Презентацію провела менеджерка Проєкту РЄ «Підтримка судової влади України в забезпеченні кращого доступу до правосуддя» Ірина Кушнір. У зустрічі взяли участь члени Вищої ради правосуддя Лариса Швецова та Олег Прудивус.

Звіт підготовлено з метою комплексного аналізу узгодженого обсягу фінансових та юридичних питань фінансування судової системи в Україні, в тому числі впливу такого фінансування на гарантування права на справедливий суд. Він містить загальні рекомендації щодо заходів, які можуть бути вжиті для врегулювання виявлених проблемних аспектів фінансування судової системи в Україні.

Проблеми, виявлені під час аналізу, розподілені на «гострі», від швидкого вирішення яких залежить функціонування судової системи, та «хронічні», що формувалися протягом довгого часу та є перешкодою для ефективного використання ресурсів судовою системою.

У Звіті зазначається, що основною «гострою» проблемою є дисбаланс між надходженнями та видатками Державної судової адміністрації України, що загрожує недофінансуванням у 2021 році окремих категорій видатків, які є критичними для здійснення судочинства (витрати на розгляд справ).

Незважаючи на поступове зростання загальної суми бюджетного фінансування ДСА України з 13,3 млрд грн у 2018 році до 15,7 млрд у 2021 році (за 2021 рік вказана початкова сума фінансування), обсяг коштів, які доступні ДСА України для фінансування видатків, крім суддівської винагороди, поступово зменшувався з 10,7 млрд грн у 2018 році до 8,0 млрд грн у 2021 році. При цьому у 2021 році ДСА України також фінансує окремі видатки, яких не було в 2018 році (наприклад, виплата заробітної плати співробітникам Служби судової охорони в сумі 1,3 млрд гривень). Отже, зменшення обсягу коштів, доступних ДСА України для фінансування видатків, крім суддівської винагороди, а також розширення переліку таких видатків неминуче призвело до дефіциту фінансування певних категорій видатків ДСА в 2021 році. У звіті рекомендовано забезпечити додаткове фінансування ДСА на рівні, що є необхідним для забезпечення права населення України на справедливий судовий розгляд.

Іншою «гострою» проблемою є прогнозоване загострення дефіциту фінансування видатків ДСА України, що може виникнути у 2022–2024 роках у разі збереження існуючого нормативного регулювання. На думку експертів, проблема майбутнього дефіциту може бути вирішена шляхом зростання надходжень, зниження витрат або комбінацією вказаних підходів.

До ключових «хронічних» проблем у звіті віднесено відсутність нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів, розрахунку мінімальних витрат на розгляд судових справ, чітких та детальних правил для розподілу та перерозподілу видатків споживання між судами.

За словами Ірини Кушнір, на думку аналітиків, надзвичайно важливо виробити єдину консолідовану методологію планування, розподілу і перерозподілу видатків, а також затвердити нормативи для мінімально спроможного суду.

У звіті містяться такі рекомендації:

- визначити нормативи кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів;

- визначити мінімальний рівень витрат, які мають бути покриті державним бюджетом для розгляду справи;

- розробити прозорі критерії оптимального навантаження на суд та на їх основі розглянути питання оптимізації «недовантажених» судів;

- проаналізувати та оновити методику визначення граничної чисельності суддів та працівників апаратів судів;

- розробити критерії мінімальної кількості судових справ, які надходять до суду;

- розширити повноваження ВРП (щодо участі у плануванні видатків) та місцевих загальних судів (щодо планування, розподілу та перерозподілу видатків судам);

- встановити чіткі правила взаємодії органів судової влади (місцевих загальних судів, ВРП та ДСА України) щодо визначення пріоритетів фінансування, планування і розподілу коштів;

- планувати мінімальні витрати на розгляд однієї справи та враховувати зміни у собівартості модельної справи для розрахунку вартості судової справи, зокрема у разі зміни тарифів на послуги та вартості товарів, а також інтенсивності витрат видатків споживання на розгляд справи;

- враховувати навантаження на суддів при визначенні кількості необхідних працівників апарату суду та витрат на розгляд справи;

- розробити формулу розрахунку видатків розвитку;

- розробити прозорі та чіткі правила і процедури перерозподілу коштів між судами (у разі необхідності). Відповідні правила (критерії) мають враховувати фактичне навантаження суддів та фактичні витрати на розгляд справи з урахуванням потреб окремих категорій судів.

Серед заходів, впровадження яких потенційно може призвести до зниження рівня витрат ДСА України, вказано централізацію закупівель товарів, які є стандартизованими (наприклад, природний газ, електроенергія, комп’ютерна техніка), оптимізацію мережі місцевих судів шляхом укрупнення судів (тією мірою, яка не зашкодить забезпеченню права на справедливий судовий розгляд).

Експерти також звернули увагу на необхідність прискорення формування нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, призначення безстроково суддів, у яких закінчився строк повноважень; врегулювання питання щодо можливості переведення до Верховного Суду суддів Верховного Суду України. Ці судді не здійснюють правосуддя, проте продовжують отримувати суддівську винагороду.

З метою врегулювання питання щодо визначення розміру заробітної плати працівників апарату суду пропонується:

- встановити посадовий оклад у розмірі не менше ніж мінімальна заробітна плата;

- перебачити у Законі України «Про судоустрій і статус суддів» відповідні надбавки з урахуванням пропорційного співвідношення їх із суддівською винагородою;

- врегулювати заохочувальну функцію стимулюючих виплат, на противагу існуючій визначальній ролі в оплаті праці;

- оптимізувати кількість працівників відповідно до визначеного нормативу співвідношення працівників апарату суду до суддів.

Члени ВРП зазначили, що наразі більшість із наведених питань обговорюється на рівні робочих груп, здійснюється підготовка нормативів кадрового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів, розробляються методології, триває робота над визначенням шляхів вирішення наявних проблем.

Лариса Швецова та Олег Прудивус засвідчили готовність опрацювати спільно з Державною судовою адміністрацією України конструктивні пропозиції, наведені у звіті. Ірина Кушнір зазначила про готовність надати в рамках Проєкту консультативну допомогу задля напрацювання та втілення змін, які посприяють належному фінансовому забезпеченню судової гілки влади.