X
Введіть слово для пошуку

Від належного фінансування судів залежить доступ громадян до правосуддя

22.04.2021

Вища рада правосуддя підтримує законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами» реєстраційний № 5304. Про це йдеться у консультативному висновку ВРП щодо цього законопроєкту.

Фінансове забезпечення місцевих та апеляційних судів у 2021 році є критичним. У 2021 році до ВРП надійшло 184 звернення судів про недофінансування. Такі звернення надходять також до Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Ради суддів України, ДСА України, Міністерства фінансів України та Президента України. У них наголошується на неналежному фінансуванні в частині оплати праці працівників апаратів судів та в частині видатків на здійснення правосуддя (поштові відправлення, придбання паперу, утримання приміщень, оргтехніки, інформаційних систем тощо).

Законопроєктом № 5304 пропонується внести зміни до додатків 3, 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» в частині збільшення видатків за КПКВК 0501020 «Здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ правосуддя» на 600 млн грн.

ВПР підкреслює, що незалежність суддів вимагає також і економічної незалежності. Зокрема, статтею 130 Конституції України встановлено, що держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів.

Недотримання вимог статті 130 Конституції України, статті 135, пункту 24 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» створює суттєві ризики щодо належного виконання державою функцій зі здійснення правосуддя та зумовлює перешкоди для належного захисту прав і свобод людини, а в разі їх порушення – справедливого їх відновлення в розумні строки.

На виконання статті 33 Бюджетного кодексу України Вища рада правосуддя надсилала до Кабінету Міністрів України пріоритетні завдання фінансового забезпечення судової влади та її незалежності на середньостроковий період 2021–2023 років. Зокрема, під час бюджетного процесу та опрацювання проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» Вища рада правосуддя інформувала Прем’єр-міністра України, Міністерство фінансів України, комітети ВРУ з питань правової політики та з питань бюджету про критичну нестачу фінансового забезпечення діяльності місцевих та апеляційних судів на 2021 рік і наголошувала на необхідності збільшення доведених граничних обсягів видатків загального фонду за бюджетною програмою «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя».

Парламент при прийнятті Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» не врахував пропозиції ВРП щодо необхідності збільшення видатків за бюджетною програмою «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя». При цьому кошти на видатки розвитку взагалі не були передбачені в Законі України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

В результаті Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» затверджені бюджетні призначення за бюджетною програмою 0501020 «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» в обсягах, що становить 38,4 % від потреби у фінансових ресурсах.

Крім того, під час бюджетного процесу та опрацювання проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» ВРП інформувала Прем’єр-міністра України, Міністерство фінансів України, комітети Верховної Ради України з питань правової політики та з питань бюджету про критичну недостатність фінансового забезпечення діяльності місцевих та апеляційних судів на 2021 рік і наголошувала на необхідності збільшення доведених граничних обсягів видатків загального фонду за бюджетною програмою «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя».

Неодноразові звернення Вищої ради правосуддя до Прем’єр-міністра України та Міністра фінансів України з проханням ініціювати внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо повного забезпечення мінімальної потреби видатків споживання для місцевих та апеляційних судів не були враховані.

Наголошуємо, що припинення здійснення правосуддя судами через відсутність коштів для матеріально-технічного забезпечення обмежить доступ до правосуддя тисячам громадян, унеможливить притягнення до відповідальності, призведе до безпідставного тримання осіб під вартою.

З огляду на вказане, Вища рада правосуддя підтримує запропоновані законопроєктом № 5304 заходи. Однак, вказаний крок не вирішує системно в межах бюджетного року проблеми щодо тотального недофінансування судової влади.

Вища рада правосуддя продовжуватиме в межах повноважень вживати заходів для вирішення проблем фінансового забезпечення діяльності судової гілки влади.