X
Введіть слово для пошуку

Внесено зміни до Регламенту Вищої ради правосуддя

На офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя оприлюднено текст рішення Вищої ради правосуддя від 12 грудня 2019 року № 3472/0/15-19 «Про внесення Змін до Регламенту Вищої ради правосуддя».

Нагадаємо, що згідно із частиною другою статті 2 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя затверджує Регламент Вищої ради правосуддя, положення якого регулюють процедурні питання здійснення нею повноважень.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 52/0/15-17 затверджено Регламент Вищої ради правосуддя.

Відповідно до пункту 24.6 Регламенту Вищої ради правосуддя зміни чи доповнення до Регламенту Вищої ради правосуддя затверджуються у порядку, визначеному пунктами 24.1–24.3 цього Регламенту.

На виконання положень Закону України від 16 жовтня 2019 року № 193-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» щодо проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України виникла необхідність внести зміни до Регламенту Вищої ради правосуддя. 

Зокрема, розділ II Регламенту Вищої ради правосуддя доповнили главою 51 такого змісту:

«Глава 51. Розгляд Радою питань, пов’язаних із проведенням конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та призначенням членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 

51.1. Призначення на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюється Радою за результатами конкурсу, який проводиться Радою, в порядку, передбаченому Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 

51.2. Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України затверджується Радою.

 

51.3. З метою реалізації повноважень щодо проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Рада на пленарному засіданні ухвалює рішення про:

оголошення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

утворення конкурсної комісії та затвердження її персонального складу;

погодження регламенту роботи конкурсної комісії;

припинення діяльності конкурсної комісії;

дострокове припинення повноважень члена конкурсної комісії;

затвердження переліку кандидатів, які допущені до наступного етапу конкурсу за результатами перевірки поданих кандидатами документів, здійсненої конкурсною комісією, та проведення стосовно них спеціальної перевірки;

оприлюднення загального рейтингу кандидатів.

Рішення Ради, зазначені у цьому пункті, ухвалюються більшістю від її складу.

 

51.4. За результатами розгляду рекомендації конкурсної комісії Рада на пленарному засіданні ухвалює рішення про призначення на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або про відмову у призначенні на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 

51.5. Рішення про призначення на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або про відмову у призначенні на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало більшість від складу Ради.

 

51.6. У разі відмови у призначенні на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення має бути вмотивованим, містити посилання на визначені законом підстави, з яких Рада дійшла відповідних висновків.

 

51.7. Рішення про відмову у призначенні на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України підписують всі члени, які брали участь у його ухваленні.

 

51.8. Рішення про призначення на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України підписує головуючий на засіданні одноособово.

 

51.9. Копія рішення про призначення на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або про відмову у призначенні на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України надсилається кандидату на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, конкурсній комісії, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України».

 

Рішення Вищої ради правосуддя від 12 грудня 2019 року № 3472/0/15-19 «Про внесення Змін до Регламенту Вищої ради правосуддя»

Управління інформації
та забезпечення комунікаційної діяльності

 

Слідкуйте за нами в TelegramFacebookYoutube