X
Введіть слово для пошуку

ВРП має бути локомотивом позитивних змін у системі правосуддя

25.04.2023

Перші сто днів від початку роботи новосформованої Вищої ради правосуддя, мають важливе значення, оскільки саме в цей період закладається фундамент діяльності будь-якого органу, формується його колектив, визначаються основні напрямки роботи та пріоритети.  

За цей час ми окреслили стратегічне бачення майбутньої роботи – візію ВРП, яка зумовлена її місцем та роллю в системі правосуддя. Саме ВРП має бути локомотивом позитивних змін у системі правосуддя, визначати вектор розвитку судової влади, консолідувати її, підтримувати високі стандарти судочинства, що сприятиме підвищенню довіри громадян до суду та авторитету судової влади.

Основним засадничим принципом роботи Вищої ради правосуддя є забезпечення незалежності судової влади, що є складовою права на справедливий суд, та підзвітність перед суспільством.

Вища рада правосуддя є також відповідальною за формування доброчесного і високопрофесійного корпусу суддів, а тому важливо у найкоротші  строки сформувати Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, що дасть можливість подолати кадровий дефіцит суддів, який натепер є критичним і безпосередньо впливає на якість правосуддя. В цьому аспекті ми уже затвердили Методику проведення співбесіди, відбору та призначення кандидатів на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, графік проведення співбесід та готуємося до їх проведення у травні.

Не менш важливою функцією є безсторонність, об’єктивність та прозорість здійснення процедур дисциплінарних проваджень стосовно суддів, а тому актуальним завданням є формування Служби дисциплінарних інспекторів. У вирішенні цього питання ВРП активно співпрацює з членами комітету Верховної Ради України з питань правової політики.

Ми прагнемо, щоб рішення ВРП були мотивованими і справедливими, зрозумілими для суддів та суспільства. Працюємо для практичного утвердження принципу верховенства права, ефективного і справедливого судочинства.

ВРП є відкритою до діалогу із суддями, українським суспільством, представниками інших гілок влади та міжнародними партнерами.

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик