X
Введіть слово для пошуку

ВРП оприлюднила Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність у 2021 році

07.02.2022

У звіті представлена детальна статистична інформація щодо всіх аспектів діяльності Вищої ради правосуддя. Здійснений порівняльний аналіз за кожним із напрямів, комплексно розглянуті існуючі проблемні питання.

У 2021 році Рада продовжила послідовну реалізацію основних завдань, передбачених статтею 131 Конституції України та статтею 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

У 2021 році проведено 94 засідання Вищої ради правосуддя, прийнято 1282 акти.

Зокрема Рада вирішила внести Президентові України подання про призначення 109 кандидатів на посади суддів.

Також прийнято рішення щодо звільнення 194 суддів з посад за загальними обставинами. Сім суддів звільнено за особливими обставинами (вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або через невідповідність займаній посаді).

Прийняті рішення про відрядження та про продовження строку відрядження 54 суддів до 37 судів з надмірним рівнем судового навантаження.

Розглянуто 334 повідомлення про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя. Стосовно 114 повідомлень Радою ухвалені рішення про вжиття заходів реагування (звернення до прокуратури та органів правопорядку стосовно надання інформації про розкриття та розслідування злочинів; внесення до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність та інші).

Радою прийнято 9 рішень про задоволення клопотань Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення та продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Крім того, у порядку застосування дисциплінарного стягнення Радою прийнято рішення про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя 5 суддів.

Протягом 2021 року Рада затвердила 16 консультативних висновків щодо законопроєктів із питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів.

Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність у 2021 році