X
Введіть слово для пошуку

ВРП першочергово зобов’язана забезпечувати авторитет правосуддя

11.06.2024

Про це сказав член Вищої ради правосуддя Олексій Мельник під час VІІ Київського полілогу «Українська антикорупційна правова платформа: забезпечення права на справедливий суд», який пройшов у Верховному Суді.

Виступаючи у тематичній дискусії «Забезпечення права на справедливий розгляд справи», Олексій Мельник зазначив, що розгляд справи залежить цілком від судді. Роль ВРП у забезпеченні права на справедливий розгляд судових справ полягає у виконанні таких повноважень, як добір високопрофесійних і доброчесних суддів, захист їх незалежності, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, а також надання консультативних висновків щодо законопроєктів у сфері правосуддя, і, навіть, призначення керівників органів судової влади, які забезпечують суди усім необхідним для здійснення ефективного і якісного правосуддя.

Доповідач також звернув увагу, що однією з гарантій справедливого розгляду справ є незалежність судової влади. Станом на 30 травня поточного року на сайті ВРП у відповідному реєстрі містилося 2270 повідомлень суддів про втручання в їх діяльність щодо здійснення правосуддя.

ВРП в одному з рішень вказала, що втручанням у діяльність судді є вплив на суддю, який проявляється в навмисній протиправній поведінці будь-яких інших осіб, що створює реальні загрози його незалежності, перешкоди для справедливого, безстороннього, своєчасного виконання суддею своїх обов’язків відповідно до закону, пояснив Олексій Мельник.

Він наголосив, що ВРП має бути взірцем справедливого розгляду всіх питань, і не лише стосовно суддів, а й щодо призначення чи звільнення керівників інших органів судової влади. Рішення ВРП мають бути справедливими, не зважаючи на будь-який вплив з боку сторонніх осіб.

Демонстрація того, що питання суддівської кар’єри вирішуються справедливо, що жоден невинний не буде притягнутий до відповідальності, водночас – винним не вдасться уникнути заслуженого покарання, формує у самих суддів відчуття відновлення справедливості, відповідно, у них є мотивація вести справедливий процес, сказав Олексій Мельник.

Модеруючи тематичну дискусію «Судова практика як елемент антикорупційної правової політики», член ВРП Оксана Кваша висловила сподівання на позитивні зміни в ході реалізації судової реформи в Україні. Вона поінформувала учасників заходу, що наразі у ВРП працює робоча група з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), до складу якої увійшли члени ВРП, ВККСУ, ГРД, експерти міжнародних проєктів. На переконання Оксани Кваші, напрацьовані показники доброчесності судді повинні сформувати в суспільстві позитивний образ українського судді, який має нульову толерантність до корупції, є незалежним, неупередженим, готовим здійснювати правосуддя у населених пунктах, наближених до зони воєнних дій, працювати в складних умовах, пов’язаних з відключеннями електроенергії тощо.

Начальник правового управління секретаріату ВРП Сергій Прилуцький, виступаючи з доповіддю «Вплив практики національних та міжнародних судів на формування стандартів незалежності судової влади у протидії політичній корупції» зазначив, що політична корупція несе в собі найбільші ризики по дестабілізації національної правової системи та демократичного ладу в державі. 

Важливий наголос у доповіді зроблено на тому, що як незалежна судова влада не може існувати в умовах та під впливом політичної корупції, так і політична корупція не може активно розвиватись в просторі незалежної судової влади. Незалежна судова влада та політична корупція є взаємовиключними.

В контексті доповіді, аналізуючи окремі «історичні» судові рішення Верховного Суду України, ЄСПЛ та Суду ЄС Сергій Прилуцький зазначив, що національна та міжнародна судова практика через відповідні унікальні  (революційні) рішення створює ціннісні взірцеві стандарти верховенства права та судової справедливості.

* * *

VІІ Київський полілог «Українська антикорупційна правова платформа: забезпечення права на справедливий суд» проведено 7 червня 2024 року Верховним Судом спільно з Програмою підтримки ОБСЄ для України, Інститутом держави і права імені В. М. Корецького НАН України та Вищою радою правосуддя, Вищим антикорупційним судом.

Фото: Верховний Суд