X
Введіть слово для пошуку

ВРП підтримала законопроєкт про здійснення судочинства під час дії воєнного чи надзвичайного стану із зауваженнями

01.03.2023

Вища рада правосуддя затвердила консультативний висновок щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо здійснення судочинства під час дії воєнного чи надзвичайного стану та врегулювання спорів за участі судді» (№ 8358).

У висновку зазначено, що зміни, запропоновані законопроєктом, є необхідними для реалізації державою в умовах воєнного або надзвичайного стану свого обов’язку щодо забезпечення кожному права на судовий захист, вони нівелюватимуть ризики тривалого розгляду судових справ та забезпечать своєчасне вирішення судом спорів. Водночас вказується що, деякі положення законопроєкту потребують доопрацювання з урахуванням висловлених у висновку зауважень та застережень.

Законопроєктом процесуальні  кодекси України, закони України «Про доступ до судових рішень», «Про Вищу раду правосуддя» пропонується доповнити новелами, якими передбачається можливість:

здійснення повноважень секретаря судового засідання іншими працівниками апарату суду та виконання повноважень секретаря судового засідання дистанційно;

додаткового повідомлення учасників судового процесу про розгляд справи через відомі засоби комунікації цих учасників, зокрема телефонограмою, sms-повідомленням, електронною поштою, повідомленням у месенджерах та через розміщення оголошення на офіційному вебпорталі судової влади України.

Переважна більшість положень законопроєкту стосується внесення змін, які діятимуть в умовах воєнного (надзвичайного) стану та протягом дев’яноста днів після його закінчення.

Крім цього, пропонуються не обумовлені воєнним (надзвичайним) станом зміни до процесуальних кодексів України, зокрема:

розширення сфери застосування письмових проваджень (без виклику сторін у судове засідання);

передбачення можливості брати участь у судових засіданнях у режимі відеоконференції на постійній основі (без обмеження часу дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, воєнного чи надзвичайного стану);

доповнення чинних положень процесуальних кодексів України стосовно врегулювання спору за участю судді та внесення змін до законів України «Про доступ до судових рішень», «Про Вищу раду правосуддя» щодо можливості суддів працювати з автоматизованою системою документообігу суду дистанційно.

ВРП висловила до деяких положень  проєкту зауваження та застереження.

Зокрема, щодо запропонованих змін, якими передбачено,  що під час дії воєнного чи надзвичайного стану за клопотанням сторони суд постановляє ухвалу, в якій мотивує необхідність проведення розгляду справи по суті поза межами строків, визначених процесуальними кодексами для певного виду провадження ВРП зазначила таке.

Ці зміни можуть бути підтримані як виключний захід, зумовлений воєнним чи надзвичайним станом, оскільки дотримання процесуальних норм і строків судом та учасниками судового процесу є гарантією здійснення ними своїх суб’єктивних процесуальних прав, а також умовою ефективного здійснення судочинства.

Також ВРП звернула увагу на новели щодо підстав, порядку, строку проведення процедури врегулювання спору за участю судді та припинення такої процедури. Цей процес дає можливість суттєво зменшити навантаження на суддів та скоротити строки розгляду справ, що є виправданим заходом як у воєнний, так в мирний час, тому розширення функціоналу такої процедури є доцільним. Водночас, оскільки процедура врегулювання спору за участю судді за взаємною згодою сторін може бути проведена виключно до початку розгляду справи по суті, то її реалізація можлива в судах першої інстанції. На стадії апеляційного перегляду, учасники судового процесу можуть скористатися виключно правом на укладення мирової угоди. Рада застерігає, що в нормативному способі регулювання цього інституту закладено ризики можливого зловживання сторін своїми процесуальними правами, а також на значне збільшення (вдвічі)  строків розгляду справ, відсутність спеціалізації суддів із цього питання.

У разі виключення цих ризиків передбачені новели заслуговують на беззаперечну підтримку Вищої ради правосуддя.

Стосовно нової  норми законопроєкту, якою передбачено, що під час дії воєнного чи надзвичайного стану, у разі неможливості здійснення повного фіксування судового засідання технічними засобами, хід судового засідання фіксується у протоколі судового засідання або іншими технічними засобами, які дають змогу фіксувати звук чи  відео перебігу судового засідання ВРП зазначає таке.

Надання секретарю судового засідання права здійснювати фіксацію судового засідання письмово у протоколі судового засідання сприятиме безперешкодному здійсненню судом правосуддя та дотриманню положень статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та буде єдиним можливим способом дотримання принципу безперервності здійснення правосуддя відповідно до вимог статті 26 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Інші технічні засоби фіксування не  повною мірою забезпечать реалізацію принципу гласності та повної фіксації судового засідання і не гарантують належного збереження такої інформації.

ВРП вважає виправданими воєнним чи надзвичайним часом закриття інформації про дату, час і місце підготовчого засідання на інформаційному порталі судової влади та у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Водночас вважає, що усі учасники судового процесу мають отримувати повний текст процесуального рішення суду способом, визначеним законом.

Законопроєктом також пропонується передбачити, що судді наділяються повноваженнями вносити до Єдиного державного реєстру судових рішень усі судові рішення та окремі думки суддів, викладені у письмовій формі, дистанційно, поза межами приміщень суду, в тому числі поза робочим часом, за умови якщо судді буде забезпечено безпечний доступ до автоматизованої системи документообігу суду з використанням кваліфікованого електронного підпису.  Вказане повноваження не обмежується умовами воєнного чи надзвичайного часу. Вища рада правосуддя підтримує таку законодавчу ініціативу лише за умови розроблення надійного технічного забезпечення, яке зможе запобігти втручанню в автоматизовану систему сторонніми особами чи несанкціонованій зміні користувача в системі. Без урахування зазначених факторів запропоновані законодавцем зміни до процесуальних кодексів у цій частині на практиці можуть мати негативні наслідки як для суддів, так і для учасників судового процесу.

Отже, ВРП до законопроєкту № 8358 має зауваження нормотворчого характеру. Оскільки переважна більшість запропонованих змін до процесуальних кодексів України є строковими, регулюють правові відносини протягом визначеного періоду та пов’язані з конкретною індивідуальною подією – воєнним станом чи надзвичайним станом, пропонується викласти такі зміни у прикінцевих і перехідних положеннях КАС України, ЦПК України, ГПК України.

Вища рада правосуддя підтримала законопроєкт № 8358 з урахуванням запропонованих зауважень та застережень.