X
Введіть слово для пошуку

ВРП підтримала законопроєкт щодо забезпечення письмової фіксації судового засідання в умовах воєнного чи надзвичайного стану

16.02.2023

Вища рада правосуддя у консультативному висновку підтримала законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення судового засідання у разі неможливості його повного фіксування технічними засобами в умовах воєнного чи надзвичайного стану» (№ 8359).

Проєктом пропонується доповнити Господарський процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України та Кодекс адміністративного судочинства України положеннями про те, що в умовах воєнного чи надзвичайного стану в разі об’єктивної неможливості здійснення повного фіксування судового засідання технічними засобами хід судового засідання фіксується секретарем судового засідання письмово у протоколі судового засідання, в якому відображаються істотні моменти розгляду справи в тій послідовності, в якій вони мали місце в судовому засіданні.

Запропоновано також доповнити Закон України «Про доступ до судових рішень» положенням про те, що в умовах воєнного чи надзвичайного стану в разі об’єктивної неможливості внесення судового рішення до Єдиного  державного реєстру судових рішень, як виняток, суд вносить до Реєстру всі судові рішення і окремі думки суддів невідкладно за першої можливості, але не пізніше п’яти робочих днів із дня усунення відповідних обставин.

Вища ради правосуддя вважає, що запропоновані законопроєктом № 8359 зміни необхідні для реалізації державою обов’язку щодо забезпечення кожному права на судовий захист в умовах воєнного або надзвичайного стану, нівелюватимуть ризики тривалого розгляду судових справ, зумовлені нестабільним електропостачанням судів та забезпечать своєчасне вирішення спорів.

Рада наголошує, що право на судовий захист, утвердження та забезпечення прав і свобод людини не може бути обмежено навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану та є головним обов’язком держави.

Наразі діючі положення процесуального законодавства передбачають здійснення повного фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, а в окремих випадках – за допомогою відеозаписувального технічного засобу.

Конституцією України визначено гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами однією із основних засад судочинства.

Через постійні ракетні атаки російської федерації на об’єкти енергетичної інфраструктури по всій території України застосовуються стабілізаційні та екстрені відключення споживачів електроенергії.

Заходи, які вживаються для відновлення електропостачання, наразі не можуть повною мірою вирішити питання безперебійного електропостачання в судах, що і надалі впливатиме на хід та тривалість процесуальних дій.  

Таким чином, надання секретарю судового засідання права здійснювати фіксацію судового засідання письмово у протоколі судового засідання в умовах воєнного чи надзвичайного стану сприятиме безперешкодному здійсненню правосуддя, дотриманню положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та буде єдиним можливим способом гарантування принципу безперервності здійснення правосуддя.

Викладену в законопроєкті позицію також підтримала Рада суддів України, оскільки запропоновані норми дадуть можливість врегулювати ситуацію, яка склалася та забезпечити право громадян на доступ до правосуддя.

Водночас ВРП звернула увагу на те, що визначена законопроєктом № 8359 термінологія у статтях 222 Господарського процесуального кодексу України, 247 Цивільного процесуального кодексу України, 229 Кодексу адміністративного судочинства України потребує узгодження.

З огляду на зазначене Вища рада правосуддя підтримала законопроєкт № 8359 з урахуванням запропонованих технічних правок.