X
Введіть слово для пошуку

ВРП підтримує законопроєкт, за яким РСУ надаватиме роз’яснення щодо наявності конфлікту інтересів

27.01.2022

Вища рада правосуддя у консультативному висновку підтримала законопроєкт «Про внесення змін до статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо врегулювання конфлікту інтересів».

Проєктом пропонується встановити, що Рада суддів України за зверненням суддів, Голови чи членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України чи його заступників, надає роз’яснення щодо наявності у діяльності зазначених осіб конфлікту інтересів.

Також Раду суддів України пропонується, крім здійснення контролю за додержанням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів та посадових осіб органів та установ системи правосуддя, наділити повноваженнями щодо здійснення моніторингу їхньої діяльності.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, наразі контроль за додержанням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності зазначених осіб можуть одночасно здійснювати два різні органи – Національне агентство з питань запобігання корупції і Рада суддів України. З одного боку, законодавством презюмується, що контроль за врегулюванням конфлікту інтересів у діяльності зазначених осіб здійснює Рада суддів України. З іншого боку, існує невизначеність щодо питання надання роз’яснень таким особам щодо наявності в їх діях конфлікту інтересів – фактично законодавство надає можливість здійснювати відповідні повноваження як Раді суддів України, так й Національному агентству з питань запобігання корупції. На практиці така правова невизначеність викликає неоднакове застосування норм права.

Вища ради правосуддя вважає, що унормування на законодавчому рівні повноважень Ради суддів України щодо вирішення всіх питань, пов’язаних із врегулюванням конфлікту інтересів суддів та посадових осіб органів і установ системи правосуддя буде сприяти досягненню відповідного балансу у сфері регулювання цих правовідносин.

На думку Вищої ради правосуддя, вирішення питань внутрішньої діяльності судів має здійснюватися органами суддівського самоврядування, що має сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їхню діяльність.

ВРП зауважила, що Конституційний Суд України у Рішенні від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 зазначив, що реалізація принципу незалежності судової гілки влади, а отже, і суддів, полягає насамперед у відособленості її від інших гілок державної влади, а це означає формування самостійної, автономної й самоуправлінської судової системи поза структурами законодавчої та виконавчої гілок влади.

Конституційний Суд України також наголосив, що будь-які форми та методи контролю у виді перевірок, моніторингу тощо функціонування та діяльності судів і суддів повинні реалізовуватись лише органами судової влади та виключати створення таких органів у системі як виконавчої, так і законодавчої влади.