X
Введіть слово для пошуку

ВРП ухвалила рішення про звернення до Верховного Суду з проханням звернутися до Конституційного Суду України стосовно перевірки окремих положень закону, що регулює діяльність Ради

12.08.2021

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звернення до Верховного Суду із проханням невідкладно скликати Пленум Верховного Суду та звернутися до Конституційного Суду України щодо перевірки конституційності окремих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» від 14 липня 2021 року № 1635-IX.

ВРП переконана, що будь-які зміни мають відбуватися з неухильним дотриманням вимог Конституції України.

Однак, окремі норми вказаного закону викликають значне занепокоєння стосовно відповідності Конституції України, а також висновкам Конституційного Суду України від 11 березня 2020 року, а саме:

  • положення Закону № 1635-IX щодо утворення Етичної ради, її повноважень, та можливості залучення до її діяльності додаткових експертів, фахівців міжнародних та іноземних організацій;
  • процедура формування першого складу Етичної ради, яка передбачає обов’язкову участь трьох осіб, визначених міжнародними та іноземними організаціями, а також порядок ухвалення рішень;
  • одноразове оцінювання Етичною радою діючого складу Вищої ради правосуддя, а також підстави та порядок відсторонення їх від посади.

Так, Законом № 1635-IX визначено порядок утворення, діяльності та повноваження Етичної ради, до яких відноситься встановлення відповідності кандидатів на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності, визначення конкурсних засад добору кандидатів для здійснення відповідним суб’єктом обрання (призначення) члена Ради, оцінювання відповідності критеріям професійної етики та доброчесності чинних членів ВРП, а також ухвалення рішення про внесення до відповідного органу, що його обрав або призначив, мотивованої рекомендації про звільнення члена Ради з підстав, визначених пунктами 3-5 частини першої статті 24 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», що має наслідком відсторонення з дня ухвалення Етичною радою рішення члена ВРП від посади та зупинення його повноважень до ухвалення рішення органом, що обрав (призначив) цього члена ВРП.

Конституцією України чітко визначений перелік суб’єктів, уповноважених здійснювати конституційну функцію добору та оцінювання членів ВРП.

Закон № 1635-IX передає владні повноваження та функції з контролю за суб’єктами формування ВРП іншому суб’єкту – Етичній раді, який не наділений такими функціями, що суперечить Основному Закону України.

Крім того передбачена Законом № 1635-IX модель Етичної ради є тотожною моделі Комісії з питань доброчесності та етики, передбаченої Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16 жовтня 2019 року № 193-IX.

Конституційний Суд України зазначив, що орган, установу, утворені при конституційному органі, закон не може наділяти контрольною функцією щодо цього конституційного органу.

Таким чином під час прийняття Закону № 1635-IX Верховна Рада України не врахувала рішення Конституційного Суду України від 11 березня 2020 року № 4-р/2020 в частині норм, які вже були предметом його розгляду та визнані неконституційними.

Крім того, ВРП наголошує, що Основним законом не передбачена можливість створення органів та установ для перевірки членів конституційного органу державної влади, як і не передбачено створення органів та установ із тимчасовим статусом. 

Всупереч Конституції України Етична рада наділяється повноваженнями, які  повністю нівелюють роль суддів у процесі прийняття нею рішень, оскільки їх рішення мають суто формальний характер.

Виходячи з цього, ВРП ініціює звернення до Верховного Суду з метою подальшої перевірки окремих положень законів Конституційним Судом України.