X
Введіть слово для пошуку

ВРП відреагувала на повідомлення судді Яготинського районного суду Київської області про втручання у її професійну діяльність

Суддя Яготинського районного суду Київської області Кисіль Олеся Анатоліївна розцінює висловлювання відповідача у справі, що перебуває у її провадженні про те, що він збирає на неї компромат, як втручання у здійснення нею правосуддя та тиск на неї як на суддю.

Відповідно до статті 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Олеся  Кисіль звернулась із повідомленням про втручання в її діяльність щодо здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора.

За результатами розгляду повідомлення судді до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за частиною першою статті 376 Кримінального кодексу України з приводу втручання у діяльність судді Яготинського районного суду Київської області Кисіль О.А. Досудове розслідування у провадженні триває.

Варто вказати, що незалежність і недоторканність суддів гарантуються статтями 126 та 129 Конституції України, якими встановлено, що судді при здійсненні правосуддя незалежні й підкоряються лише закону.

Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб із метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду, заклики до невиконання судових рішень забороняються і мають наслідком відповідальність, установлену законом.

У пунктах 13, 14 Рекомендації CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки від 17 листопада 2010 року зазначено, що потрібно вживати всіх необхідних заходів для забезпечення поваги, захисту і сприяння незалежності та неупередженості суддів.

Беручи до уваги обставини, про які зазначено у повідомленні судді, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, а також враховуючи, що перевірку повідомлених обставин здійснюють правоохоронні органи в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, Вища рада правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя вирішила звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо надання інформації про розкриття та розслідування злочину у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 376 КК України за фактами, викладеними у повідомленні судді Яготинського районного суду Київської області Кисіль Олесі Анатоліївни.