X
Введіть слово для пошуку

Вища рада правосуддя спростовує закиди про гальмування судової реформи

Згідно із Законом України № 193-IX Вища рада правосуддя для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України утворює конкурсну комісію та затверджує її персональний склад.

До складу конкурсної комісії входять:

1) три особи, обрані Радою суддів України з числа її членів;

2) три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів, утвореної відповідно до Закону України «Про Вищий антикорупційний суд».

Законом визначено, що квота іноземних представників формується з числа експертів, запропонованих міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції, до складу Громадської ради міжнародних експертів. Тобто йдеться про ті організації, які делегували експертів до конкурсної комісії у Вищий антикорупційний суд у 2018 році. Ще трьох членів конкурсної комісії обирає Рада суддів України.

Нагадаємо, у вересні 2018 року до складу ГРМЕ іноземних експертів номінували п’ять міжнародних організацій, а саме: Рада Європи, Європейський Союз, Європейське бюро боротьби з шахрайством (OLAF), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD). (Текст документа: укр, en)

Саме до цих організацій відразу після оголошення конкурсу звернулась ВРП з пропозицією номінувати міжнародних експертів до складу конкурсної комісії.

Втім, вказані міжнародні організації утримались від надання пропозицій щодо таких кандидатур.

Міністерство закордонних справ України на запит Вищої ради правосуддя надало перелік міжнародних та іноземних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.

За інформацією Міністерства закордонних справ України, такими організаціями є: Євроюст, Інтерпол, Європол, Європейські партнери проти корупції, Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству, Європейський банк реконструкції та розвитку, Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей, Група держав проти корупції, Управління ООН з наркотиків та злочинності, Організація економічного співробітництва та розвитку, Міжнародна група відмивання брудних грошей, Світовий банк. (Текст документа)

Вища рада правосуддя надіслала запрошення дванадцяти міжнародним організаціям, які офіційно співпрацюють з Україною, стосовно надання пропозицій щодо кандидатур для призначення членами конкурсної комісії. Наразі жодна із цих організацій не виявила наміру брати участь у формуванні конкурсної комісії.

Вочевидь, долученню європейців до конкурсу перешкоджають відсутність чітких процедур у Законі України № 193-IX, висновок Венеційської комісії щодо змін до законодавчих актів, які регулюють статус Верховного Суду та органів суддівського врядування, розгляд Конституційним Судом України конституційного подання Верховного Суду щодо відповідності Конституції України  (конституційності) окремих положень законів України № 193-IX та № 1798-VIII.

Перебуваючи у постійному діалозі з міжнародними організаціями, ВРП наразі продовжила термін подання кандидатур міжнародних експертів до 10 березня 2020 року.

Таким чином, заяви про те, що Вища рада правосуддя саботує судову реформу, є маніпулятивними.

Недосконалість Закону України № 193-IX, про що зазначали Вища рада правосуддя, Верховний Суд,  іноземні партнери, унеможливила його реалізацію.

Критичні зауваження до законопроекту висловили Комітет Міністрів Ради Європи, Венеційська комісія (en), Генеральний секретар Ради Європи, міжнародні проекти правової допомоги (МКР), інші вітчизняні й іноземні організації та експерти.