X
Введіть слово для пошуку

Вища рада правосуддя ухвалила рішення «Щодо питання про затвердження персонального складу Комісії з питань доброчесності та етики»

06.02.2020

Вища рада правосуддя 6 лютого 2020 року ухвалила рішення  «Щодо питання про затвердження персонального складу Комісії з питань доброчесності та етики».

Згідно із текстом документа, 7 листопада 2019 року набрав чинності Закон України від 16 жовтня 2019 року № 193-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» (далі – Закон № 193-ІХ), яким внесено зміни до Закону України «Про Вищу раду правосуддя». 

Відповідно до абзацу третього пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 193-ІХ  Вища рада правосуддя протягом 90 днів з дня набрання чинності цим Законом ухвалює рішення про затвердження персонального складу Комісії з питань доброчесності та етики на підставі та в межах пропозицій суб’єктів формування такої Комісії, зазначених у частині другій статті 28-1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Відповідно до статті 28-1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Комісія з питань доброчесності та етики (далі – Комісія) є колегіальним органом, який діє при Вищій раді правосуддя та утворюється з метою забезпечення прозорості і підзвітності членів Вищої ради правосуддя та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

До складу Комісії входять:

1) три члени Вищої ради правосуддя;

2) три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів, утвореної відповідно до Закону України «Про Вищий антикорупційний суд».

Пропозиції від міжнародних та іноземних організацій щодо міжнародних експертів надсилаються до Вищої ради правосуддя протягом двадцяти днів з моменту набрання чинності Законом № 193-ІХ.

За приписами частини десятої статті 28-1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» рішення про затвердження персонального складу Комісії Вища рада правосуддя ухвалює на своєму засіданні на підставі та в межах пропозицій суб’єктів формування Комісії, зазначених у частині другій цієї статті.

Міністерство закордонних справ України листом від 16 січня 2020 року № 413/16-194/508-106 надіслало до Вищої ради правосуддя перелік міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.

У строки, визначені Законом № 193-ІХ для надіслання пропозицій відповідними міжнародними та іноземними організаціями та для затвердження Вищою радою правосуддя персонального складу Комісії, жодних пропозицій від суб’єктів формування Комісії, визначених частиною другою статті 28-1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», не надійшло.

Водночас пропозиції, що надійшли 27 листопада 2019 року від директора Місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні та Надзвичайного і Повноважного Посла Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні, не підлягають розгляду Вищою радою правосуддя з огляду на те, що вказані суб’єкти не є належними суб’єктами формування Комісії відповідно до частини другої статті 28-1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Відсутність пропозицій від суб’єктів формування Комісії, визначених Законом України «Про Вищу раду правосуддя», унеможливлює затвердження Вищою радою правосуддя персонального складу Комісії у визначений Законом № 193-ІХ  строк.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 3, 28-1, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Вища рада правосуддя вирішила визнати неможливим затвердження персонального складу Комісії з питань доброчесності та етики.

Повний текст рішення Вищої ради правосуддя від 6 лютого 2020 року № 327/0/15-20 «Щодо питання про затвердження персонального складу Комісії з питань доброчесності та етики»