X
Введіть слово для пошуку

Вища рада правосуддя врегулювала у Регламенті порядок надання справ (матеріалів) для ознайомлення

05.02.2020

На офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя оприлюднено рішення Вищої ради правосуддя від 4 лютого 2020 року № 294/0/15-20 «Про затвердження Змін та доповнень до Регламенту Вищої ради правосуддя».

Нагадаємо, що згідно із частиною другою статті 2 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя затверджує Регламент Вищої ради правосуддя, положення якого регулюють процедурні питання здійснення нею повноважень.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 52/0/15-17 затверджено Регламент Вищої ради правосуддя.

Відповідно до пункту 24.6 Регламенту Вищої ради правосуддя зміни чи доповнення до Регламенту Вищої ради правосуддя затверджуються у порядку, визначеному пунктами 24.1–24.3 цього Регламенту.   

У зв’язку з необхідністю врегулювання деяких процедурних питань виникла потреба внести зміни та доповнення до Регламенту Вищої ради правосуддя. 

Зокрема, Регламент Вищої ради правосуддя доповнено новою главою такого змісту:

«Глава 233. Порядок надання справ (матеріалів) для ознайомлення

233.1. Справи (матеріали) надаються для ознайомлення за письмовою заявою особи на підставі резолюції Голови Ради або заступника Голови Ради працівниками відповідного структурного підрозділу секретаріату Ради, у провадженні якого або на зберіганні в якому вони перебувають, а у разі перебування справи (матеріалу) у провадженні члена Ради – на підставі резолюції члена Ради працівником, який забезпечує роботу члена Ради.

233.2. Справи (матеріали) для ознайомлення надаються:

- особам, справи (матеріали) стосовно яких є предметом розгляду Дисциплінарної палати чи Ради (кандидати на посаду судді, судді, прокурори), та їхнім представникам;

- особам, за зверненням (скаргою, заявою тощо) яких здійснюється розгляд справ (матеріалів), та їхнім представникам;

- особам, які мають право витребовувати справи під час виконання службових повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством.

233.3. Учасникам дисциплінарного провадження або дисциплінарної справи (скаржники, судді або їхні представники) для ознайомлення можуть надаватися матеріали, які безпосередньо пов’язані зі скаргою (крім матеріалів судових справ, їх копій). Матеріали надаються для ознайомлення із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних щодо знеособлення персональних даних.

У такому самому порядку надаються матеріали за заявою щодо несумісності.

233.4. Створені у Раді документи, що передують розгляду та прийняттю рішень (висновки членів Ради, проекти рішень тощо), не надаються для ознайомлення до дня прийняття відповідного рішення.

233.5. Конфіденційна інформація щодо особи, яка міститься в матеріалах, для ознайомлення не надається.

233.6. Справи (матеріали) надаються для ознайомлення після перевірки документів, що посвідчують особу, її повноваження відповідно до чинного законодавства.

233.7. Перед початком ознайомлення зі справами (матеріалами) працівник секретаріату Ради повинен відібрати в особи розписку про ознайомлення його з переліком відомостей, що становлять службову інформацію у Раді, та про недопустимість їх поширення.

233.8. Ознайомлення здійснюється в робочий час у приміщенні Ради, призначеному для проведення прийому громадян, та у присутності працівника секретаріату Ради.

233.9. Особа під час ознайомлення має право робити необхідні виписки, копії документів за наявності у неї власних технічних засобів.

233.10. Під час ознайомлення особі забороняється вносити будь-які зміни до справ (матеріалів), робити власні помітки на аркушах, самостійно вилучати чи долучати матеріали.

233.11. Факт ознайомлення фіксується шляхом вчинення особою на своїй заяві запису із зазначенням дати, підпису, прізвища та ініціалів, після чого заява долучається до матеріалів.

233.12. Про факти пошкодження документів при ознайомленні складається акт, який долучається до матеріалів.».

До Регламенту ВРП також внесено інші зміни та доповнення, з якими можна ознайомитись у рішенні Вищої ради правосуддя від 4 лютого 2020 року № 294/0/15-20 «Про затвердження Змін та доповнень до Регламенту Вищої ради правосуддя».