X
Введіть слово для пошуку

Вища рада правосуддя застерігає Етичну раду від порушення вимог закону та вчинення дій, які призведуть до блокування роботи ВРП

28.01.2022

Законом передбачено, що порядок та черговість оцінювання відповідності діючих членів та кандидатів у члени ВРП критеріям професійної етики та доброчесності визначаються Етичною радою з урахуванням можливості здійснення повноважень Радою відповідно до Конституції України.

Це унормовано абзацом другим пунктом 4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 14 липня 2021 року № 1635-IX.

Конституцією України встановлено загальні умови, за яких Вища рада правосуддя є повноважною, тобто правомочна здійснювати визначені Конституцією та законами України повноваження, а саме: наявність щонайменше п’ятнадцяти обраних (призначених) членів ВРП, серед яких більшість становлять судді (стаття 131).

На сьогодні правомочність Ради на межі.

У складі Вищої ради правосуддя працюють 15 членів, 6 вакантних посад членів Ради не заповнені. 

Етична рада розпочала конкурс до ВРП на 5 вакантних посад членів Ради. Рішенням Етичної ради від 12 січня 2022 року визначені дати проведення співбесід із кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя, починаючи із 31 січня цього року.

Втім, рішенням від 26 січня 2022 року № 3 Етична рада змінила дати проведення співбесід із кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя. Згідно з новим графіком співбесіди розпочнуться 21 лютого 2022 року та закінчаться 3 березня 2022 року. Водночас оцінювання діючих членів Ради згідно з регламентом Етичної ради розпочнеться не пізніше 8 лютого 2022 року.

Вища рада правосуддя неодноразово висловлювала позицію щодо неконституційності повноважень Етичної ради, у тому числі повноважень щодо оцінювання діючих членів ВРП. Така позиція є послідовною, підтримана Пленумом Верховного Суду, за конституційним поданням якого Конституційний  Суд України відкрив конституційне провадження (ухвала від 3 листопада 2021 року № 165-1(I)2021).

У поданні Пленум Верховного Суду наголошував на недопустимості порушення принципу інституційної безперервності функціонування ВРП,  недопустимості повторного оцінювання членів ВРП, які є суддями та які вже проходили відповідне оцінювання, недопустимості звільнення членів ВРП законом, порушення балансу у визначеному законодавством порядку ухвалення рішень Етичною радою (коли волевиявлення представників міжнародних організацій превалює над волевиявленням членів Етичної ради із числа суддів або суддів у відставці, визначених Радою суддів України), що, своєю чергою, порушує засаду незалежності суддів, регламентовану статтею 126 Конституції України.

Недотримання Етичною радою вимог закону щодо порядку та черговості оцінювання, яка б дала змогу спочатку заповнити вакантні посади членів ВРП, призведе до порушення принципу безперервного функціонування Вищої ради правосуддя органу, який наділений ключовими, фундаментальними повноваженнями у сфері судової влади.