X
Введіть слово для пошуку

Законопроєкт про ліквідацію та утворення окружних адміністративних судів має бути таким, що не породжує сумнівів у конституційності

05.03.2021

Вища рада правосуддя затвердила консультативний висновок щодо проєкту Закону України «Про ліквідацію та утворення окружних адміністративних судів, юрисдикція яких поширюється на територію Київської області та міста Києва», що надійшов з Офісу Президента України.

Як зазначено у пояснювальній записці, законопроєкт розроблено на  виконання вимог Конституції України та Закону України «Про судоустрій і статус суддів» з метою оптимізації видатків державного бюджету. Для  досягнення вказаної мети законопроєктом пропонується ліквідувати Київський окружний адміністративний суд та Окружний адміністративний суд міста Києва й утворити Окружний адміністративний суд Київської області та міста Києва із територіальною юрисдикцією у Київській області та місті Києві й місцезнаходженням у місті Києві.

У висновку ВРП наголосила, що визначальною властивістю судової влади в демократичній правовій державі є її самостійність, що означає її інституційну відокремленість від органів законодавчої та виконавчої влади, неприпустимість впливу останніх на виконання суддями їх професійних функцій, у тому числі й у спосіб не обумовленої суспільними прагненнями законодавчої реорганізації, зміни системи судоустрою. Належно виконувати свою конституційну функцію щодо здійснення правосуддя в Україні (частина перша статті 124 Конституції України) може лише незалежна, позаполітична судова влада, складовою якої є закріплені Конституцією України суди.

Відповідно до частини п’ятої статті 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» утворення суду може відбуватися шляхом створення нового суду або реорганізації (злиття, поділу) судів. Підставами для утворення чи ліквідації суду є зміна визначеної цим Законом системи судоустрою, необхідність забезпечення доступності правосуддя, оптимізації видатків державного бюджету або зміна адміністративно-територіального устрою.

У ВРП нагадали, що Окружний адміністративний суд міста Києва та Київський окружний адміністративний суд утворені Указом Президента України від 16 листопада 2004 року № 1417/2004. Повноваження Окружного адміністративного суду міста Києва поширюються на територію міста Києва, а повноваження Київського окружного адміністративного суду – на територію Київської області.

За інформацією Державної судової адміністрації України, в Окружному адміністративному суді міста Києва визначено 60 штатних посад суддів, з яких станом на 1 лютого 2021 року 11 штатних посад суддів є вакантними. Штатна чисельність працівників апарату цього становить 190 посад, із числа яких фактично зайняті 147 посад.

У Київському окружному адміністративному суді визначено 25 штатних посад суддів, з яких станом на 1 лютого 2021 року вакантними є 3 посади. Штатна чисельність працівників апарату вказаного суду становить 89 посад, з яких фактично зайняті 76 посад.

Згідно з наданими Державною судовою адміністрацією України статистичними показниками середньорічного навантаження вказаних судів у провадженні Київського окружного адміністративного суду у 2020 році перебувало 19 665 справ і матеріалів; у провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва упродовж цього періоду перебувало        61 350 справ і матеріалів.

Як вбачається із пояснювальної записки до законопроєкту, його метою є оптимізація видатків державного бюджету.

Кошторис Київського окружного адміністративного суду на 2021 рік становить 57 961 400 грн, кошторис Окружного адміністративного суду міста Києва на 2021 рік становить 137 186 200 гривень.

Водночас відповідно до частини десятої статті 51 Бюджетного кодексу України у разі утворення державних органів у поточному бюджетному періоді забезпечення їх діяльності у цьому періоді здійснюється в межах видатків, передбачених державним органам, які ліквідуються або реорганізуються у зв’язку з утворенням нових державних органів.

У разі ліквідації або реорганізації державних органів у поточному бюджетному періоді забезпечення їх діяльності у наступному бюджетному періоді до завершення процедур ліквідації або реорганізації здійснюється в межах видатків, передбачених новим державним органам, які визначені правонаступниками чи яким передаються функції органів, що ліквідуються або реорганізуються.

Тобто у разі реалізації положень законопроєкту щодо утворення Окружного адміністративного суду Київської області та міста Києва забезпечення його діяльності у поточному бюджетному періоді може здійснюватися виключно в межах видатків, передбачених Київському окружному адміністративному суду та Окружному адміністративному суду міста Києва, які пропонується ліквідувати.

Водночас із пояснювальної записки не вбачається, яким чином видатки державного бюджету після ліквідації зазначених судів будуть оптимізовані. До законопроєкту не було долучено ані розрахунків, ані обґрунтувань, що свідчили б про доцільність та ефективність запропонованих змін.

Крім того, зауважили у Раді, закон має передбачати чіткі правові наслідки ліквідації суду.

Вища рада правосуддя окремо наголосила, що відповідно до частини п’ятої статті 126 Конституції України суддя обіймає посаду безстроково.  Незмінність суддів та безпека їх перебування на посаді є найважливішим елементом незалежності суддів. Судді повинні призначатися на постійній основі до виходу на пенсію. Зокрема, необхідно уникати будь-якого зв’язку між судовою посадою та виборчим терміном Президента та Парламенту. Не існує нічого більш небезпечного для незалежності суддів, ніж створення враження в суддів та широкої громадськості, що новообрані політичні органи держави матимуть повноваження вирішувати, чи залишати суддів на їх посадах, чи ні (Висновок щодо змін до законодавчих актів, які регулюють статус Верховного Суду та органів суддівського врядування, затверджений Венеційською комісією на 121-й пленарній сесії 6–7 грудня 2019 року).

У ВРП зазначили, що реалізація вказаного законопроєкту не видається можливою до моменту створення та початку роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оскільки переведення суддів із ліквідованих до новоствореного суду може відбуватися виключно на підставі та в межах рекомендацій комісії.

Вища рада правосуддя вважає за необхідне наголосити, що законопроєкт «Про ліквідацію та утворення окружних адміністративних судів, юрисдикція яких поширюється на територію Київської області та міста Києва» має відповідати загальним вимогам до проєктів нормативних актів: бути чітким, узгодженим та обґрунтованим, таким, що не породжує сумнівів у конституційності та відповідає принципу незалежності судової влади.

При опрацюванні законопроєкту Вища рада правосуддя врахувала позицію Державної судової адміністрації України та Ради суддів України.

Консультативний висновок Ради буде надісланий до Офісу Президента України.