X
Введіть слово для пошуку

Запропоновані законопроєктом № 3711 зміни дадуть Вищій раді правосуддя можливість сформувати Вищу кваліфікаційну комісію суддів України

Для судової системи і всього суспільства вкрай важливо ухвалити законопроєкт, який дасть можливість сформувати Вищу кваліфікаційну комісію суддів України. На цьому наголосив заступник Голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, де розглядався відповідний проєкт закону. У засіданні також взяла участь член ВРП Світлана Шелест.

Виступаючи на засіданні парламентського Комітету, Олексій Маловацький зазначив, що поданий до Парламенту Президентом України як невідкладний законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування» (№ 3711) спрямований на врегулювання ситуації, яка склалася внаслідок прийняття Конституційним Судом України Рішення № 4-р/2020 щодо Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» (№ 193-IX). КСУ зауважив, що зміна відповідно до Закону № 193-IX кількісного складу та суб’єктів призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України без запровадження відповідного перехідного періоду призвела до зупинення виконання конституційних функцій щодо добору та оцінювання суддів, неможливості здійснення Вищою радою правосуддя її окремих конституційних повноважень, створила істотні перешкоди для функціонування ефективного судочинства, а в окремих випадках унеможливила реалізацію громадянами права на доступ до правосуддя як вимог принципу верховенства права.

За словами Олексія Маловацького, через цю законодавчу прогалину ситуація щодо кадрового забезпечення судової системи стала критичною і потребує невідкладного реагування саме з боку Верховної Ради, оскільки тільки цей орган наділений повноваженнями ухвалювати законодавчі рішення. Запропоновані законопроектом № 3711 зміни дадуть Вищій раді правосуддя можливість сформувати Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та розпочати процес добору, кваліфікаційного оцінювання суддів, а також сприятимуть вирішенню інших питань суддівської кар’єри.

«На сьогодні десять судів в Україні не здійснюють правосуддя, у 79 судах працює по одному судді. Тобто наразі 89 судів перебувають у стресовій ситуації. Щотижня ВРП звільняє у відставку близько 14 суддів. Недостатність суддів у судах становить 32 %. Ще 30 % суддів мають право на відставку і, однозначно, ним скористаються, адже існує правова невизначеність і постійно змінюється нормативне регулювання в частині, яка стосується судової системи чи статусу суддів. Крім того, ми маємо серйозну ситуацію з незавершеними процедурами кваліфікаційного оцінювання, а саме щодо 50 % суддів загальних судів, які здійснюють правосуддя, такі процедури не завершено», – наголосив заступник Голови ВРП.

Стосовно конкретних норм законопроєкту Олексій Маловацький повідомив, що Вища рада правосуддя підтримала норми проєкту закону щодо формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, однак визнала за доцільне визначити принцип формування ВККСУ, згідно з яким більшість її складу мають становити судді, як зазначено у Висновку Венеційської комісії щодо змін до законодавчих актів, які регулюють статус Верховного Суду та органів суддівського врядування, викладених у пункті 17, прийнятого на 121-му пленарному засіданні Комісії (Венеція, 6–7 грудня 2019 року).

«Принцип формування ВККСУ за участю іноземних експертів загалом відповідає принципам конституційності, водночас ВРП як конституційний орган, який відповідає за формування судового корпусу, має самостійно приймати остаточне рішення. У пункті 24 Висновку Венеційської комісії щодо Закону № 193-IX зазначено, що постійно діюча комісія у складі іноземних експертів викликає питання щодо державного суверенітету України», – зауважив Олексій Маловацький.

ВРП підтримує положення законопроєкту щодо порядку припинення Верховного Суду України як юридичної особи та визначення статусу суддів Верховного Суду України. «В частині непорушності, гарантування прав суддів ВСУ Вища рада правосуддя не вбачає порушення конституційного принципу недоторканності або незалежності судової влади, оскільки законопроєкт спрямований на реалізацію суддями Верховного Суду України можливості зайняти посади у Верховному Суді і здійснювати правосуддя», – зазначив заступник Голови ВРП.

За результатами обговорення законопроєкту № 3711 Комітет Верховної Ради України з питань правової політики рекомендував включити документ до порядку денного сесії.

Нагадаємо, що ВРП відповідно до пункту 15 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроєктів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів. Висновок, яким ВРП в цілому підтримала положення законопроєкту № 3711, надісланий до Офісу Президента та профільного парламентського комітету.