X
Введіть слово для пошуку

Відділ статистично-аналітичної роботи

Основними завданнями відділу є:

 • інформаційно-аналітичне забезпечення роботи Голови Вищої ради правосуддя, заступника Голови Вищої ради правосуддя, членів Ради та керівника секретаріату Ради;
 • розробка та забезпечення затвердження в установленому порядку форм:
 • статистичного звіту про роботу структурних підрозділів;
 • статистичного звіту про підсумки діяльності Вищої ради правосуддя та секретаріату Ради;
 • звіту про виконання результативних показників паспорту бюджетної програми;
 • контроль за своєчасністю подання, повнотою та правильністю оформлення структурними підрозділами секретаріату Ради звітів, інформаційно-аналітичних матеріалів (довідок, пропозицій) щодо діяльності Вищої ради правосуддя та секретаріату Ради;
 • узагальнення поданих структурними підрозділами Вищої ради правосуддя інформаційно-аналітичних матеріалів (довідок, пропозицій); створення на підставі поданої інформації зведених статистичних відомостей та підготовка звітів Вищої ради правосуддя;
 • підготовка спільно із структурними підрозділами секретаріату Ради аналізів та узагальнень про діяльність Вищої ради правосуддя;
 • забезпечує в межах своєї компетенції інформаційно-довідкову координацію роботи Вищої ради правосуддя з органами (комісіями, службами), у тому числі Дисциплінарними палатами, утвореними при Вищій ради правосуддя;
 • оперативне забезпечення Голови Вищої ради правосуддя та членів Ради інформаційно-аналітичними матеріалами, необхідними для здійснення діяльності;
 • здійснення аналізу, узагальнення та підготовка зведеної інформації аналітичних довідок з питань діяльності Вищої ради правосуддя та секретаріату Ради;
 • в межах своєї компетенції забезпечує надання відомостей за запитами на інформацію з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 • здійснення організації, опрацювання та підготовка відповідей на звернення, запити органів державної влади, установ, організацій, органів суддівського самоврядування;
 • забезпечення інформаційно-аналітичними матеріалами робочих і тематичних зустрічей, нарад, інших ділових заходів за участі в них Голови Вищої ради правосуддя, членів Ради та керівника секретаріату Ради;
 • виконання інших функцій, що випливають із покладених на відділ функцій.

Посада: 
Начальник відділу статистично-аналітичної роботи 

Прізвище, ім’я, по батькові: 
Маліновська Ірина Ігорівна

Контакти: 
/044/ 481-06-21
i.malinovska@hcj.gov.ua

 

Останнє оновлення: 13.12.2018