X
Введіть слово для пошуку

До уваги суддів

До уваги суддів:
щодо ознайомлення із суддівським досьє

У зв’язку з численними зверненнями суддів до Вищої ради правосуддя з проханням ознайомитись із суддівським досьє інформуємо.

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» формування і ведення суддівського досьє здійснює Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

Вища рада правосуддя отримує суддівські досьє з Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на електронних носіях виключно для підготовки членами Ради до розгляду відповідних кадрових та дисциплінарних питань, у зв’язку з чим ознайомлення з ними неможливе.


До уваги суддів:
щодо подачі заяв про звільнення у відставку чи за власним бажанням

Відповідно до частини першої статті 116 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя, який має стаж роботи на посаді судді не менше двадцяти років, що визначається згідно зі статтею 137 цього Закону, має право подати заяву про відставку.

Стаття 137 зазначеного Закону регламентує, що до стажу роботи на посаді судді зараховується робота на посаді:

1) судді судів України, арбітра (судді) арбітражних судів України, державного арбітра колишнього Державного арбітражу України, арбітра відомчих арбітражів України, судді Конституційного Суду України;

2) члена Вищої ради правосуддя, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

3) судді в судах та арбітрів у державному і відомчому арбітражах колишнього СРСР та республік, що входили до його складу.

Суддя має право у будь-який час перебування на посаді незалежно від мотивів подати заяву про звільнення з посади за власним бажанням (частина друга статті 116 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Заява про відставку чи звільнення з посади за власним бажанням подається суддею до Вищої ради правосуддя:

зразок заяви судді про звільнення з посади у відставку;

зразок заяви судді про звільнення з посади за власним бажанням.

З метою оперативного опрацювання та розгляду Вищою радою правосуддя заяв суддів про звільнення у відставку чи за власним бажанням рекомендуємо надавати такі документи:

копію паспорта громадянина України;

копію трудової книжки;

копії актів про призначення, обрання та переведення судді на посаду.

До заяви про звільнення у відставку доцільно додати біографічну довідку судді (зразок), копію диплома про вищу освіту, копію послужного списку (за наявності), копію військового квитка (за наявності).

Копії документів мають бути засвідчені підписом посадової особи кадрової служби чи керівника апарату суду і скріплені відбитком печатки суду. Копії документів, які складаються з кількох сторінок, прошиваються та нумеруються.

За додатковою інформацією звертатись до відділу з питань звільнення суддів управління з питань суддівської кар’єри секретаріату Вищої ради правосуддя за тел. (044) 481-06-27.


До уваги суддів: щодо подачі оновлених заяв про звільнення у відставку чи за власним бажанням

30 вересня 2016 року набрали чинності закони України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» та «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року відповідно № 1401-VІІІ та № 1402-VІІІ, а 5 січня 2017 року – «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 року № 1798-VІІІ.

У зв’язку з тим, що Вищій раді правосуддя необхідно розглянути заяви суддів про звільнення у відставку та за власним бажанням, які були адресовані до Верховної Ради України чи Президентові України, звертаємо увагу суддів на необхідність оновити заяви про звільнення згідно із запропонованими зразками.

Такі заяви просимо подати особисто або електронними засобами зв’язку

(e-mail:  vru@vru.gov.ua, тел./факс: 484-14-72) з наступним надсиланням оригіналу до Ради.


До уваги суддів, стосовно яких рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання безстроково не розглянуті Верховною Радою України

30 вересня 2016 року набрали чинності закони України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 року №  1401-VІІІ та «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року №  1402-VІІІ (далі – Закон №  1402-VІІІ).

Підпункт 1 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України встановлює, що з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» до утворення Вищої ради правосуддя її повноваження здійснює Вища рада юстиції.

Відповідно до пункту 30 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1402-VІІI Вища рада юстиції починає підготовку до розгляду направлених Верховною Радою України матеріалів та рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання суддів безстроково, щодо яких на день набрання чинності цим Законом Верховною Радою України рішення не прийнято.

Для підготовки до розгляду зазначених рекомендацій судді необхідно направити через апарат суду, в якому він працює (*), на адресу Вищої ради юстиції:

1) заяву судді (написану власноруч) до Вищої ради юстиції про призначення  на посаду судді до суду, до якого його рекомендовано Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (пункт 30 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1402-VІІI);

2)  копію паспорту;

3) медичну довідку (форма № 133/0), затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 липня 2012 року № 578 (якщо сплинув строк дійсності довідки, що надавалась до ВККС);

4) відомості про зміну особових даних судді, зазначених в «Анкеті кандидата на посаду судді безстроково», та копію документів, що підтверджують такі зміни (у разі їх наявності);

5) заяву судді (написану власноруч) до Вищої ради юстиції про згоду на збирання, зберігання та використання інформації стосовно особи (судді).

(*) Примітка: судді судів Автономної Республіки Крим, Луганської та Донецької областей, які не працюють внаслідок тимчасової окупації території та проведення антитерористичної операції, подають документи через суд, до якого вони прикріплені.


Типові запитання та відповіді з приводу підготовки документів

щодо призначення Вищою радою юстиції на посади суддів, стосовно яких рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання безстроково не були розглянуті Верховною Радою України

Копії яких сторінок паспорта необхідно подавати?

Подаються копії лише тих сторінок, де наявна інформація (копії пустих сторінок не надаються).

Чи потрібно засвідчувати копії документів, що подаються?

Копії документів, які подаються до ВРЮ, можуть бути засвідчені керівником кадрової служби, у разі  його відсутності – керівником апарату суду.

Чи потрібно прошивати копії кількох сторінок документа при їх засвідченні?

У разі необхідності подання копій кількох сторінок документа вони можуть бути прошитими та засвідченими на одній сторінці або кожна сторінка засвідчується окремо.

Чи потрібно подавати оновлену медичну довідку?

Оновлена медична довідка подається у разі спливу строку її дії.

Подається оригінал медичної довідки чи її копія?

Подається оригінал довідки.

Чи необхідно до довідки додавати сертифікати?

Сертифікати до довідки подавати не потрібно, оскільки вона складається з їх урахуванням.

Чи потрібно подавати Анкету кандидата на посаду судді безстроково, якщо на час подачі документів до ВККСУ подання  такої Анкети не було серед обов’язкових вимог?

Якщо на день звернення до ВККСУ із заявою про рекомендування для обрання на посаду судді безстроково законодавство не передбачало подання такої Анкети, вона не подається.

Якщо ж з якихось причин Анкета не була подана, а закон встановлював її подання, то вона має бути поданою.

Які відомості вважаються зміною особових даних?

До таких змін можуть належати відомості про народження дітей, зміну місця проживання, назви міста, в якому особа проживає, зміну місця розташування суду, в якому суддя працює, притягнення до адміністративної, кримінальної чи дисциплінарної відповідальності, будь-які інші відомості, які первинно були зазначені в Анкеті та змінились на день подання документів через апарат суду до ВРЮ.

У вигляді якого документа мають бути подані відомості про зміну особових даних?

Такі зміни можуть бути подані у вигляді додатка до Анкети, написаного власноруч або виготовленого на комп’ютері, або заяви, або у вигляді повторного заповнення Анкети із зазначенням відповідних змін з датою її написання та підписом особи, яка її заповнила.

Які документи слід подати у разі наявності змін в особових даних?

Подаються документи, що підтверджують зміни тільки персональних даних судді.

Чи потрібно додавати документи на підтвердження відомостей про зміну особових даних, які стосуються дітей (наприклад: їх народження, закінчення навчання у середній школі, перехід на навчання в інші навчальні заклади тощо)?

Ні, не потрібно.

Які строки подачі документівдо ВРЮ?

Строки подачі документів законодавчо не визначені. Разом з тим не слід зволікати з їх подачею.

Яким чином направляти документи до ВРЮ та за чиїм підписом?

Документи можуть бути відправлені із супровідним листом за підписом керівника апарату суду засобами поштового зв’язку.

Яку кількість пакетів документів необхідно направити до ВРЮ?

Потрібно направити один пакет документів.

Чи можна дізнатись, кому із членів ВРЮ розподілений матеріал стосовно призначення судді на посаду, для з’ясування інформації щодо подання документів?

Ні, не можна. У разі необхідності з’ясування додаткової інформації при перевірці матеріалів член Ради, визначений автоматизованою системою для підготовки матеріалів, робитиме відповідні запити.