X
Введіть слово для пошуку

Публічна інформація та система її обліку

Доступ до публічної інформації у Вищій раді правосуддя забезпечується відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням законів України «Про інформацію», «Про Вищу раду правосуддя»,  «Про судоустрій і статус суддів», «Про захист персональних даних».

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Водночас, цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом (частина друга статті 2 вказаного Закону).

Доступ до публічної інформації забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації, зокрема на офіційних вебсайтах в мережі Інтернет, на єдиному державному вебпорталі відкритих даних, а також наданням інформації за запитами на інформацію.

Згідно з вимогами статті 101 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація у формі відкритих даних - це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.

Вища рада правосуддя надає публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднює і регулярно оновлює її на єдиному державному вебпорталі відкритих даних та на вебсайті ВРП: https://hcj.gov.ua/page/vidkryti-dani.

Доступ до системи обліку публічної інформації ВРП, надається шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті ВРП такої інформації або за запитами на публічну інформацію. Наповнення системи обліку забезпечується шляхом обліку, систематизації та розміщення на офіційному вебсайті ВРП.

Запит та інформацію, за вибором запитувача, може бути надісланий до Вищої ради правосуддя:

  • на поштову адресу: вул. Студентська, 12-А, м. Київ, 04050
  • на електронну адресу: zapyt@hcj.gov.ua
  • за телефоном: (044) 489-64-60.

Письмовий запит на інформацію може подаватися в довільній формі або шляхом заповнення відповідної форми запиту, розміщеного на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя.

Відповідальним за опрацювання, систематизацію, аналіз та надання консультацій щодо оформлення запитів на інформацію є управління по роботі зі зверненнями, запитами на інформацію та забезпечення організації особистого прийому громадян секретаріату Вищої ради правосуддя