X
Введіть слово для пошуку

Доступ до публічної інформації

Як забезпечується право кожного на отримання публічної інформації у
Вищій раді правосуддя?

Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запит на інформацію має містити:

  1. ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
  2. загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  3. підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Примітка: положення даного Закону не регулюють відносини зі створення публічної інформації, оскільки предметом його регулювання є діяльність з приводу інформації, яка вже існує (створена, отримана, знаходиться у володінні розпорядника інформації) на момент виникнення конкретних інформаційних відносин з приводу неї. Отже, не може вважатися запитом на інформацію звернення, для якого суб’єктові владних повноважень необхідно створити запитувану заявником інформацію шляхом вчинення додаткових дій.

Вказаний Закон не поширюється на відносини у сфері: розгляду звернень громадян; надання інформації про стан розгляду дисциплінарних скарг; надання юридичних консультацій (роз’яснень правових норм) тощо.

Письмовий запит на інформацію може подаватися в довільній формі або шляхом заповнення відповідної форми запиту, розміщеного на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя.

Запит, за вибором запитувача, може бути надісланий до Вищої ради правосуддя:

- На поштову адресу: вул. Студентська, 12-А, м. Київ, 04050

- На електронну адресу: zapyt@hcj.gov.ua

- На телефон: (044) 489-64-60

Відповідь на запит надається у письмовій формі, якщо запитувачем не визначено інший спосіб отримання інформації.

Відповідальним за опрацювання, систематизацію, аналіз та надання консультацій щодо оформлення запитів на інформацію є управління по роботі зі зверненнями, запитами на інформацію та забезпечення організації особистого прийому громадян секретаріату Вищої ради правосуддя