X
Введіть слово для пошуку

Електронне звернення

Як подати електронне звернення до Вищої ради правосуддя

Відповідно до положень Закону України «Про звернення громадян» громадяни можуть подавати електронні звернення з використанням мережі Інтернет та засобів електронного зв’язку.

Адреса електронної пошти Вищої ради правосуддя, визначена для роботи з електронними зверненнями громадян така: assistant@hcj.gov.ua.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Електронне звернення приймається на визначену електронну адресу (assistant@hcj.gov.ua) або шляхом заповнення та надсилання електронної форми, яка розміщена на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя. Електронне звернення без електронного підпису надсилається у вигляді скан- або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.

Звернення громадян, оформлені без дотримання вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян», повертаються заявнику із відповідними роз'ясненнями не пізніше як через 10 днів від дня їх надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про звернення громадян».

Відповідно до статті 8 Закону України «Про звернення громадян» письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Звернення (зокрема й електронні), подані згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян», не можуть бути розглянуті як скарги щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарні скарги), оскільки розгляд таких скарг здійснюється відповідно до законів України «Про Вищу раду правосуддя» та «Про судоустрій і статус суддів».​

Звернення про надання правової допомоги не розглядаються Вищою радою правосуддя та мають подаватися громадянами в порядку, визначеному законами України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та «Про безоплатну правничу допомогу».​

Електронна форма звернення громадян