X
Введіть слово для пошуку

Хавронюк Микола Іванович

Назва документа Файл для завантаження  
1. Заява  Документ  
2. Автобіографія  Документ  
3. Мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви бути призначеним членом Вищої ради правосуддя  Документ  
4. Копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України  Оприлюднення не передбачено відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»  
5. Копія трудової книжки, послужного списку (за наявності)  
6.

Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Декларація родинних зв’язків
Декларація доброчесності судді

 Документ
 Документ 2
 Документ 3

 

 

7.

Копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності)

 Документ
 Документ 2
 Документ 3

 

8.

Довідка медичної установи про стан здоров’я кандидата із висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави

 Оприлюднення не передбачено відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»

 

9.

Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних)

 Оприлюднення не передбачено відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»

 

10.

Письмова згода на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів

 Документ  

11.

Письмова заява про відсутність обмежень щодо членства у Вищій раді правосуддя відповідно до статті 6 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», а також про відповідність вимогам щодо несумісності або зобов’язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі обрання (призначення) членом Вищої ради правосуддя

 Документ  

12.

Заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», або висновок за результатами такої перевірки

 Документ  

13.

Згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону

 Документ  

14.

Копія документа, що підтверджує відповідний статус

 –