X
Введіть слово для пошуку

Комісії Вищої ради правосуддя

5 січня 2017 року набрав чинності Закон України «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII (далі – Закон).

Згідно з частиною шостою статті 26 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя може утворювати інші (окрім Дисциплінарних палат) органи для виконання повноважень, визначених Конституцією України, цим Законом та Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

30 травня 2017 року рішенням Вищої ради правосуддя № 1332/0/15-17 затверджено Положення про комісії Вищої ради правосуддя.

Рішення про утворення органів Вищої ради правосуддя та про їх персональний склад ухвалюються Вищою радою правосуддя (частина сьома статті 26 Закону).


Постійна комісія Вищої ради правосуддя з підготовки щорічної доповіді про стан забезпечення незалежності суддів в Україні

Постійна комісія Вищої ради правосуддя з питань Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи